În fiecare an, europenii generează 25 de milioane de tone de deșeuri din plastic, însă mai puțin de 30 % sunt colectate pentru a fi reciclate. Plasticul ajunge chiar și în plămânii și pe mesele noastre, iar efectele asupra sănătății ale microplasticului din aer, din apă și din alimente sunt încă necunoscute. 

Prima strategie la nivel european privind materialele plastic a fost adoptată în 16 ianuarie 2018. Conform noilor planuri, toate ambalajele din plastic de pe piața UE vor deveni reciclabile până în 2030, consumul de articole din plastic de unică folosință va fi redus, iar utilizarea intenționată a microplasticului va fi limitată.

Strategia privind materialele plastice adoptată în 16 ianuarie va transforma modul în care produsele sunt concepute, fabricate, folosite și reciclate în UE. Mult prea adesea, plasticul este produs, folosit și aruncat fără a fi valorificate beneficiile economice ale unei abordări mai circulare, aducând astfel daune și mediului înconjurător. Obiectivul UE este de a proteja mediul și, în același timp, de a pune bazele unei noi economii a materialelor plastice, bazată pe metode de concepție și producție care să respecte pe deplin necesitățile de reutilizare, de reparare și de reciclare și pe elaborarea unor materiale mai sustenabile.

Odată cu Strategia privind materialele plastice, Comisia a adoptat și un Cadru de monitorizare compus din zece indicatori, care acoperă fiecare etapă a ciclului. Cadrul va măsura progresele în ceea ce privește tranziția către o economie circulară la nivelul UE și la nivelul statelor membre.

Dar care sunt beneficiile strategiei privind materialele plastice?

Reciclarea va deveni profitabilă pentru întreprinderi

Se vor elabora norme noi privind ambalajele, cu scopul de a îmbunătăți posibilitățile de reciclare a plasticului utilizat pe piață și de a stimula cererea de conținut de plastic reciclat. Pe măsură ce se va colecta mai mult plastic, va fi necesar să se extindă și să se modernizeze instalațiile de reciclare și să se instituie un sistem optimizat și standardizat pentru colectarea separată și sortarea deșeurilor la nivelul UE. Aceste măsuri vor genera economii de aproximativ o sută de euro pe tonă de deșeuri colectate.

Reducerea deșeurilor din plastic

Legislația europeană a dus deja la o reducere semnificativă a utilizării pungilor de plastic în mai multe state membre. Noile planuri se vor axa pe alte tipuri de articole din plastic de unică folosință și pe uneltele de pescuit, vor sprijini campaniile de sensibilizare din statele membre și vor stabili sfera de aplicare a normelor UE care urmează să fie propuse în 2018, pe baza datelor disponibile și a consultării părților interesate. De asemenea, Comisia va lua măsuri pentru a limita utilizarea microplasticului în produse și va stabili standarde pentru plasticul biodegradabil și compostabil.

Reducerea poluării cu deșeuri a mărilor

Noi norme privind instalațiile portuare de preluare vor aborda problema deșeurilor marine. Se vor adopta măsuri care să asigure faptul că deșeurile generate pe nave sau acumulate pe mare nu sunt lăsate în urmă, ci sunt aduse pe uscat și gestionate în mod corespunzător. Sunt incluse, de asemenea, măsuri care vor reduce sarcina administrativă a porturilor, a navelor și a autorităților competente;

Noua strategie va stimula investițiile și inovarea

Comisia va elabora orientări pentru autoritățile naționale și pentru întreprinderile europene privind modul de reducere la minimum a deșeurilor din plastic la sursă. Sprijinul pentru inovare va fi majorat cu 100 de milioane EUR, cu ajutorul cărora se va finanța dezvoltarea de materiale plastice inteligente și mai reciclabile, îmbunătățirea eficienței proceselor de reciclare, precum și depistarea și eliminarea substanțelor periculoase și a contaminanților din plasticul reciclat.

Strategia va aduce schimbarea în întreaga lume

Uniunea Europeană va colabora cu parteneri din întreaga lume pentru găsirea unor soluții la nivel mondial și dezvoltarea de standarde internaționale. UE va sprijini inițiative din alte țări, așa cum a făcut pentru curățarea Râului Gange, în India.

 

Cine a pregătit Strategia?

Strategia privind materialele plastice a fost pregătită de o echipă de bază a proiectului, alcătuită din prim-vicepreședintele Frans Timmermans, vicepreședintele Jyrki Katainen și comisarii Karmenu Vella și Elżbieta Bieńkowska. Mulți alți comisari au fost implicați în pregătirea strategiei și au contribuit la identificarea celor mai eficace instrumente într-un număr mare de domenii.

 

Următoarele etape

  •  Comisia va lansa revizuirea Directivei privind ambalajele și deșeurile de ambalaje și va pregăti orientări privind colectarea separată și sortarea deșeurilor, care vor fi publicate în 2019.
  • În cursul anului 2018, Comisia va prezenta o propunere privind articolele din plastic de unică folosință, în conformitate cu cerințele privind o mai bună reglementare.
  • Noua Directivă privind instalațiile portuare de preluare va fi transmisă Parlamentului European și Consiliului în vederea adoptării.
  • Există o consultare publicăîn curs pe tema reducerilor deșeurilor marine, la care părțile interesate pot contribui până la 12 februarie 2018. Puteți participa la consultare accesând adresa:  https://ec.europa.eu/info/consultations/reducing-marine-litter-action-single-use-plastics-and-fishing-gear_ro

Pentru lista completă a măsurilor și calendarul acestora, vă invităm să consultați Anexa la Strategia privind materialele plastice: http://ec.europa.eu/environment/circular-economy/pdf/plastics-strategy-annex.pdf .

 

Context

La 2 decembrie 2015, Comisia Europeană a adoptat un pachet ambițios privind economia circulară, din care fac parte și măsurile menționate.

UE a luat deja măsuri importante, impunând statelor membre să adopte măsuri pentru reducerea consumului de pungi de plastic, precum și să monitorizeze și să reducă deșeurile marine.

Strategia privind materialele plastice va contribui în mod concret la îndeplinirea obiectivelor de dezvoltare durabilă pentru 2030 și a obiectivelor Acordului de la Paris privind schimbările climatice.

 

Link-uri externe

 Comunicarea privind o strategie europeană pentru materialele plastice într-o economie circulară este însoțită de alte initiative, adoptate tot în data de 16 ianuarie:

  • o comunicare privind interfața dintre legislațiile referitoare la substanțe chimice, produse și deșeuri;
  • un cadru de monitorizare privind economia circulară;
  • o nouă directivă privind instalațiile portuare de preluare.

Acestea sunt completate de Raportul privind materiile prime critice și de Raportul privind plasticul oxodegradabil.

Strategia privind materialele plastice

Comunicarea privind interfața

Cadrul de monitorizare

Propunerea privind instalațiile portuare de preluare

Raportul privind materiile prime

Raportul privind plasticul oxodegradabil

Pin It on Pinterest

Share This