Lista plăților POCU 28 noiembrie 2022

Începe procedura de contractare în cadrul Acțiunii 4.1.1. BIS – „Investiții în retehnologizare acordate IMM-urilor din domeniul industriei alimentare și al construcțiilor, în vederea refacerii capacității de reziliență”

Eligibilitatea, punctajul și ordinea cererilor depuse în cadrul Acțiunii 4.1.1. BIS – „Investiții în retehnologizare acordate IMM-urilor din domeniul industriei alimentare și al construcțiilor, în vederea refacerii capacității de reziliență”  au fost stabilite...
Lista plăților POCU 28 noiembrie 2022

POCU publică listele intermediare ale cererilor de finanțare care au fost aprobate în etapa de evaluare tehnică și financiară și selectate la finanțare, pentru apelul de proiecte POCU/1080/3/16/ Operațiune compozită OS 3.1, 3.4 – Îmbunătățirea nivelului de competențe profesionale și creșterea gradului de ocupare a șomerilor și persoanelor inactive în corelare cu nevoile pieței muncii.

Autoritatea de Management pentru Programul Operational Capital Uman 2014 – 2020 publică lista intermediară a cererilor de finanțare care au fost aprobate în etapa de evaluare tehnico si financiară pentru apelul de proiecte POCU/1080/3/16/ Operațiune compozită OS 3.1,...
Lista plăților POCU 28 noiembrie 2022

POCU publică lista intermediară ale cererilor de finanțare care au fost aprobate în etapa de evaluare tehnică și financiară și selectate la finanțare, pentru apelul de proiecte POCU/1080/3/16/ Operațiune compozită OS 3.1, 3.4 – Îmbunătățirea nivelului de competențe profesionale și creșterea gradului de ocupare a șomerilor și persoanelor inactive în corelare cu nevoile pieței muncii.

Autoritatea de Management pentru Programul Operational Capital Uman 2014 – 2020 publică lista intermediară a cererilor de finanțare care au fost aprobate în etapa de evaluare tehnico si financiară pentru apelul de proiecte POCU/1080/3/16/ Operațiune compozită OS 3.1,...
Lista plăților POCU 28 noiembrie 2022

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Sănătate (AMPOS) redeschide perioada de depunere a candidaturilor pentru domeniul „asistență medicală” la procedura de selectare a partenerilor relevanți în vederea constituirii Comitetului de Monitorizare a Programului Sănătate

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, prin Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Sănătate, redeschide perioada de depunere a candidaturilor pentru domeniul „asistență medicală” la procedura de selectare a partenerilor relevanți  în...
Lista plăților POCU 28 noiembrie 2022

POIM: A fost actualizat Ghidul Solicitantului – condiții specifice de accesare a fondurilor pentru sprijinirea investiţiilor destinate promovării producției de energie din surse regenerabile pentru consumul propriu la nivelul autorităților publice locale

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, prin Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare publică Ordinul MIPE nr. 3070/29.11.2022 privind aprobarea modificării Ghidului Solicitantului – condiții specifice de accesare a...

Pin It on Pinterest