Ciclul de doi ani „Starea sănătății în UE” este o inițiativă lansată de Comisia Europeană menită să le ofere factorilor de decizie politică, grupurilor de interese și personalului din domeniul sănătății informații și analize factuale, comparative, cu privire la sănătate și la sistemele de sănătate din statele membre ale UE. Ciclul este elaborat în colaborare cu Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) și Observatorul european pentru sisteme și politici de sănătate.

Raportul se bazează pe analize comparative ale stării sănătății cetățenilor din UE și ale performanței sistemelor de sănătate din cele 28 de state membre, din 5 țări candidate și din 3 țări AELS.

În ceea ce priveşte nivelul cheltuielilor pentru sănătate, România se află pe ultimul loc în UE, cu doar 983 euro anual pe cap de locuitor, cu peste 250 euro sub Bulgaria. La polul opus se află Luxemburg, cu 4.713 euro, în timp ce media UE este de 2.773 euro.

România are a doua cea mai mare rată a mortalității din UE, după Bulgaria, de 1530 decese la 100.000 locuitori, față de o medie UE de1.036 cazuri. Cea mai frecventă cauză de deces o reprezintă bolile sistemului circulator (cardiovasculare, cerebrovasculare).

În România sunt înregistrate discrepanțe notabile între speranța de viață în rândul bărbaților (71,7 ani) și la femei  (79,1 ani). Cea mai mare diferență, de peste 10 ani este întâlnită în Letonia și Lituania.

Prezintă de asemenea un mare interes constatările principale efectuate la nivelul UE:

 

Speranţa de viaţă

Până recent, speranța de viață a crescut rapid și continuu în țările UE. Totuși, din 2011, creșterea speranței de viață a încetinit semnificativ. În plus, diferențele mari în ceea ce privește speranța de viață persistă nu numai în funcție de sex, ci și de situația socioeconomică. De exemplu, în medie, în întreaga UE, bărbații în vârstă de 30 de ani cu un nivel mic de educație se pot aștepta să trăiască cu aproximativ 8 ani mai puțin decât cei cu o diplomă universitară.

Eficienţa cheltuielilor pentru sănătate

Dovezi din diverse țări sugerează că până la 20% din cheltuielile pentru sănătate ar putea realocate pentru a fi mai bine utilizate. O combinație de pârghii de politici ar putea optimiza cheltuielile asigurând o valorificare mai bună a acestora, de exemplu prin modul de selectare și compensare a costurilor produselor farmaceutice sau prin modul de achiziționare și stabilire a prețurilor acestora prin intermediul evaluării tehnologiei medicale.

Problemele de sănătate mintală

În 2015, peste 84.000 de persoane au murit în Europa din cauza problemelor de sănătate mintală. Costurile totale generate de problemele de sănătate mintală sunt estimate la peste 600 de miliarde EUR pe an.

Consumul de alcool – problemă importantă de sănătate publică

Aproape 40% dintre adolescenți declară că în luna precedentă a existat cel puțin o ocazie în care au consumat alcool în cantități mari. Deși politicile de control al consumului de alcool au contribuit la reducerea consumului total de alcool în mai multe țări din UE, consumul de alcool în cantități mari, atât în rândul adolescenților, cât și al adulților, rămâne o problemă importantă de sănătate publică.

Ce urmează?

Sănătatea pe scurt: Europa 2018 este primul produs al celui de al doilea ciclu despre Starea sănătății în UE prin care se prezintă, în fiecare an par, o situație de ansamblu referitoare la întreaga UE, care reprezintă baza analizelor specifice fiecărei țări, care vor urma în curând.

A doua etapă a ciclului constă în publicarea Profilurilor sănătății specifice de țară, pentru toate țările UE, care vor fi publicate în 2019. Ele vor evidenția caracteristicile specifice ale fiecărui stat membru și provocările cu care se confruntă statele membre și vor fi prezentate împreună cu un raport însoțitor în care Comisia formulează concluzii generale.

Etapa finală a ciclului este o serie de schimburi voluntare cu statele membre. Acestea sunt oportunități de a discuta cu experții care efectuează toate analizele unele dintre provocările identificate și de a concepe potențiale politici care ar trebui elaborate în consecință. 

Raportul complet este disponibil aici:

https://ec.europa.eu/romania/sites/romania/files/docs/health_at_a_glance_europe_2018_final.pdf

Pin It on Pinterest

Share This