Începând cu data de 19.10.2015, ora 10.00, este activa pe site-ul www.aippimm.ro aplicația de înscriere în cadrul Programului UNCTAD/EMPRETEC Romania pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii.

Obiectivul Programului

Programul UNCTAD/EMPRETEC–România pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, este un program de încurajare şi de stimulare a înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, implementat de către Ministerul Energiei Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri, denumit în continuare MEIMMMA, în conformitate cu prevederile Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Hotărârii Guvernului nr. 42/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri, cu modificările ulterioare.

EMPRETEC este un program integrat de pregătire, care oferă întreprinzătorilor instruire şi asistenţă tehnică, precum şi un cadru instituţional pentru dezvoltarea capacităţilor antreprenoriale şi creşterea competitivităţii pe piaţa locală şi internaţională a întreprinderilor mici şi mijlocii.

EMPRETEC este un program internaţional pentru dezvoltarea şi sprijinirea antreprenorilor, desfăşurat sub egida Conferinţei Naţiunilor Unite pentru Comerţ şi Dezvoltare (UNCTAD – Geneva), fiind operaţional în 32 de ţări din America Centrală, America Latină, Africa şi Orientul Mijlociu.

România este prima ţară din Europa în care se implementează acest Program. MEIMMMA s-a implicat în acest Program în calitate de partener al UNCTAD şi finanţator al programului, conform documentului de proiect nr. 641/21.12.2001. Derularea Programului în anul 2015 se efectuează în conformitate cu INTEROFFICE MEMORANDUM/12.09.2014, transmis de UNCTAD – Geneva.

Grupul ţintă al Programului include antreprenori existenţi sau potenţiali precum şi top manageri, inclusiv specialişti din organizaţii publice sau private presupuşi a se comporta de o manieră antreprenorială sau managerială.

Obiectivele Programului sunt: susţinerea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, crearea de noi locuri de muncă, creşterea numărului de întreprinderi mici şi mijlocii capabile să facă faţă competiţiei şi forţelor concurenţiale în condiţiile globalizării pieţelor.

Programul îşi propune:
a) identificarea întreprinzătorilor de succes;
b) dezvoltarea competenţelor personale antreprenoriale şi a capacităţii manageriale;
c) dezvoltarea metodelor moderne de afaceri;
d) mobilizarea resurselor antreprenoriale româneşti şi întărirea dinamismului antreprenorial al întreprinderilor mici şi mijlocii din România;
e) încurajarea schimbului de experienţă şi a dezvoltării relaţiilor pe plan local dar şi la nivel internaţional;
f) dezvoltarea capacităţii întreprinderilor mici şi mijlocii de a elabora şi implementa strategii de afaceri competitive;
g) sprijinirea întreprinderilor mici şi mijlocii pentru extinderea pieţelor de desfacere şi creşterea exporturilor;
h) dezvoltarea contactelor şi reţelelor de afaceri în afara României şi iniţierea de cooperări transfrontaliere.
Pentru anul 2015, MEIMMMA continuă integrarea programului EMPRETEC în structura instituţională de sprijin a sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii pentru dezvoltarea antreprenoriatului din România.

Bugetul Programului

Bugetul alocat Programului pentru anul bugetar 2015, aprobat prin anexa nr. 3/36/26 la Legea nr. 186/2014 a Bugetului de Stat pe anul 2015 este de 1.000.000 lei.

Prin implementarea programului în anul 2015 se estimează acordarea de ajutor unui număr de minim 160 de beneficiari, persoane fizice.

Pentru a consulta procedura programului:
http://www.aippimm.ro/articol/programe/programe-nationale-2015/programul-unctad-empretec-romania-pentru-sprijinirea-dezvoltarii-intreprinderilor-mici-si-mijlocii 

Pin It on Pinterest

Share This