Instrumente și obiective ale UE în domeniul justiției
Indiferent dacă lucrează în propria țară sau într-un alt stat membru al UE, cetățenii europeni beneficiază astăzi de o serie de drepturi minime în materie de nediscriminare, sănătate și siguranță la locul de muncă, egalitate de șanse între femei și bărbați și egalitate de tratament la locul de muncă.

De asemenea, beneficiază de un nivel ridicat de protecție în calitate de consumatori. Agenda consumatorului european ilustrează strategia pentru protecția consumatorilor pe care Comisia Europeană o va implementa în cadrul tuturor politicilor UE.

Cadrul juridic
Tratatul de la Lisabona a intrat în vigoare la 1 decembrie 2009. El consolidează democrația în UE, precum și capacitatea Uniunii de a promova interesele cetățenilor în viața de zi cu zi. Prin plasarea cetățenilor în centrul tuturor politicilor UE, tratatul a revoluționat procesul de elaborare a politicii UE în domeniul justiției, al drepturilor fundamentale și al cetățeniei. De la intrarea sa în vigoare, UE are competența de a legifera în domeniul dreptului penal. De asemenea, tratatul a consacrat obligativitatea respectării Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene. Instituțiile UE trebuie să respecte aceste drepturi. Această obligație este valabilă și în cazul statelor membre, atunci când acestea pun în aplicare legislația UE. La începutul anului 2011, Uniunea Europeană a aderat, de asemenea, la Convenția Organizației Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap (UNCRPD), care a fost inclusă astfel în ordinea juridică a UE. Cu alte cuvinte, Convenția este obligatorie pentru Uniunea Europeană și face parte din dreptul UE.

Justiție pentru cetățeni
Fiecare cetățean al unui stat membru al UE este și cetățean al UE. Cetățenia UE nu înlocuiește cetățenia națională, ci le conferă tuturor cetățenilor UE o serie de drepturi suplimentare, garantate de tratatele UE. Este vorba de următoarele drepturi: dreptul de a călători și locui oriunde în UE; dreptul de a nu fi discriminați pe criterii de naționalitate; dreptul de a putea vota și candida la alegerile municipale și pentru Parlamentul European organizate acolo unde își au locul de reședință, indiferent de naționalitate; dreptul la asistență, în afara UE, din partea ambasadei sau consulatului altei țări din UE, în aceleași condiții ca și cetățenii țării respective; dreptul de a transmite o petiție Parlamentului European și de a sesiza Ombudsmanul European; dreptul de a lansa sau de a susține, împreună cu alți cetățeni europeni, o inițiativă cetățenească prin care se solicită noi propuneri legislative din partea UE.

UE a instituit o serie de norme pentru a garanta aceste drepturi și depune toate eforturile pentru a se asigura că cetățenii și le pot exercita liber și fără opreliști. Intensificarea liberei circulații a persoanelor, mărfurilor și serviciilor conduce, în mod inevitabil, la o creștere a numărului de litigii transfrontaliere. UE a instituit o serie de proceduri destinate să ajute persoanele fizice în cazul unui litigiu transfrontalier. De exemplu, hotărârile în materie civilă pronunțate de instanțe ale unui stat membru sunt recunoscute și aplicate în toate celelalte state membre. UE dorește să garanteze că cetățenii se pot adresa fără probleme instanțelor și autorităților din orice stat membru. Pentru a le oferi cetățenilor o mai mare siguranță juridică în situații cum ar fi litigiile familiale transfrontaliere, UE a adoptat în ultimii ani o serie de instrumente juridice și negociază în legătură cu câteva alte instrumente importante.

Când călătoresc în străinătate, toți cetățenii se confruntă cu riscul de a fi victimele unei infracțiuni sau de a fi suspectați sau învinuiți de o infracțiune. UE lucrează în prezent la o serie de „drepturi la un proces echitabil”, care ar urma să fie aplicate în toată Uniunea, scopul fiind de a institui norme minime comune la nivelul UE în materie penală. Legislația în vigoare le recunoaște deja acuzaților dreptul la informare, traducere și interpretare pe parcursul desfășurării procedurilor penale pe întreg teritoriul UE, precum și dreptul de a avea acces la un avocat și de a comunica după arestare. Toate aceste directive garantează dreptul la un proces echitabil pe toată durata procedurilor penale, începând cu interogatoriul poliției. În prezent, se discută un nou pachet de propuneri legislative privind consolidarea garanțiilor procedurale pe parcursul desfășurării procedurilor penale. Sunt vizate în mod special principiul prezumpției de nevinovăție și dreptul de a fi prezent la proces, garanțiile speciale pentru copiii suspectați și acuzați și acordarea asistenței judiciare. În plus, UE consolidează drepturile cetățenilor și stabilește norme minime pentru sprijinirea și protejarea victimelor infracțiunilor sau ale violenței. Drepturile victimelor sunt drepturi fundamentale, inclusiv respectul pentru demnitatea umană, viața privată și de familie și pentru proprietate.

Care sunt drepturile și libertățile cetățenilor din UE?
Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene conține șase drepturi și libertăți fundamentale protejate în UE. Acestea sunt: demnitatea, libertatea, egalitatea, solidaritatea, drepturile cetățenilor, justiția. Proclamată în 2000, Carta a devenit obligatorie în UE din punct de vedere juridic odată cu intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, în decembrie 2009. Instituțiile UE și autoritățile naționale, inclusiv instanțele de judecată, sunt obligate să o respecte când pun în aplicare dreptul UE. Carta se aplică, de exemplu, când țările Uniunii adoptă sau aplică o lege națională de transpunere a unei directive UE sau când aplică direct un regulament al UE. Carta nu extinde competența UE la aspecte care nu sunt incluse în tratate. În cazurile în care Carta nu se aplică, protecția drepturilor fundamentale este garantată de constituții sau de tradițiile constituționale din țările UE și de eventualele convenții internaționale pe care acestea le‑au ratificat.

Cui vă puteți adresa în cazul în care considerați că drepturile dumneavoastră fundamentale au fost încălcate? Aflați accesând Portalul european e‑justiție! http://e-justice.europa.eu/
Informații suplimentare privind Justiția și drepturi fundamentale ale cetățenilor Uniunii Europene se găsesc accesând: bookshop.europa.eu/…justitie

Pin It on Pinterest

Share This