În data de 17 martie, Comisia Europeană a lansat un grup consultativ privind COVID-19 alcătuit din epidemiologi și virusologi din diferite state membre pentru a formula orientări ale UE cu privire la măsurile de gestionare a riscurilor, bazate pe date științifice. Acest grup, care a fost creat pe baza unui mandat primit din partea statelor membre, va fi prezidat de președinta Comisiei, Ursula von der Leyen, și coprezidat de Stella Kyriakides, comisarul pentru sănătate și siguranță alimentară.

Grupul va oferi consultanță Comisiei cu privire la:

  • Formularea de măsuri aplicabile tuturor statelor membre în funcție de diferitele etape ale epidemiei în UE și luând în considerare contextele naționale specifice;
  • Identificarea și reducerea lipsurilor, inconsecvențelor sau deficiențelor în măsurile luate sau care urmează să fie luate în ceea ce privește limitarea și gestionarea răspândirii COVID-19, inclusiv în abordări și tratamente clinice, pentru a depăși impactului cauzat de virus;
  • Prioritizarea asistenței medicale, a protecției civile și a altor resurse, precum și măsurile de sprijin care urmează să fie organizate sau coordonate la nivelul UE;
  • Ulterior, recomandarea de măsuri de politici pentru atenuarea consecințelor pe termen lung ale COVID-19.

Șapte persoane din șase state membre compun acest grup, iar acestea vor acționa în nume propriu și în mod independent. Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC), Agenția Europeană pentru Medicamente (EMA) și Centrul de coordonare a răspunsului la situații de urgență (ERCC) vor participa în calitate de observatori.

Membrii vor delibera cel puțin de două ori pe săptămână — dacă nu mai mult — prin intermediul videoconferințelor, pe baza întrebărilor adresate de către Comisie sau din proprie inițiativă.

Prima reuniune oficială a grupului are loc în 18 martie. Comisia va publica online ordinea de zi și documentele grupului pentru a asigura o comunicare transparentă și coordonată în ceea ce privește răspunsul UE la combaterea răspândirii pandemiei.

Linkuri utile

Pagina web a Comisiei dedicată răspunsului UE la pandemia de COVID-19

Pagina web a grupului consultativ

 

Sursa: Reprezentanța Comisie Europene

Pin It on Pinterest

Share This