Descriere:

Consultarea pieței cu privire la „Servicii de evaluare a resurselor REACT-EU in Romania” este necesară pentru a stabili cât mai corect valoarea estimată a achiziției, dat fiind contextul actual de creștere a prețurilor serviciilor pe piață.

Totodată, este necesară validarea posibilității efective de prestare a serviciilor de evaluare a resurselor REACT-EU in Romania, precum și a modului de definire a serviciilor conform caracteristicilor tehnice avute în vedere de autoritatea contractantă.

În acest sens, se supun consultării cerințele specifice din caietul de sarcini, conform detalierii din documentul de prospectare „Servicii de evaluare a resurselor REACT-EU in Romania”.

Se estimează un grad ridicat de complexitate tehnică, financiară și contractuală a serviciilor care urmează a fi achiziționate, urmând a fi identificate:

-valoarea estimată a contractului;

-sugestii și/sau observații cu privire la cerințele specifice din caietul de sarcini.

 

Aspecte supuse consultarii:

-evaluarea capacității și a resurselor necesare pentru realizarea serviciilor și estimarea, în condițiile de piață actuale, prețurilor la care pot fi prestate serviciile de evaluare;

-cerințele specifice din caietul de sarcini, conform detalierii din documentul de prospectare „Servicii de evaluare a resurselor REACT-EU in Romania”.

 

Modalitate desfasurare:

Consultarea de piață se va realiza electronic la adresa de e‑mail: achizitii@mfe.gov.ro

 

Data limită transmitere propuneri: 02.02.2023.

The post Consultare de piață ” Servicii de evaluare a resurselor REACT-EU în România” first appeared on Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene.

Pin It on Pinterest

Share This