Comisia Europeană a adoptat în 17 ianuarie noi inițiative privind îmbunătățirea competențelor-cheie și a competențelor digitale ale cetățenilor europeni. 

Propunerile prezentate ar trebui să fie privite ca parte a răspunsului la necesitatea de a îmbunătăți de urgență sistemele de educație europene pentru a face față multiplelor provocări evidențiate în cel mai recent sondaj PISA.

La un nivel mai general, măsurile vor sprijini statele membre să pregătească mai bine cursanții atât pentru schimbările de pe piața forței de muncă, cât și pentru o cetățenie activă în societăți mai diverse, mai mobile, mai digitale și mai globale.

Cele trei inițiative propuse de Comisie sunt următoarele:

      1. O Propunere de recomandare a Consiliului privind competențele-cheie pentru învățarea pe tot parcursul viețiiScopul urmărit este de a îmbunătăți dezvoltarea competențelor-cheie ale cetățenilor de toate vârstele pe tot parcursul vieții și de a oferi statelor membre orientări cu privire la modalitatea de realizare a acestui obiectiv.

Un accent deosebit este pus pe promovarea spiritului antreprenorial și a mentalităților orientate spre inovare în vederea afirmării potențialului personal, a creativității și a inițiativei.

În plus, Comisia recomandă măsuri pentru a promova competențele în domeniul științei, tehnologiei, ingineriei și matematicii (STIM) și pentru a motiva mai mulți tineri să îmbrățișeze o carieră în aceste domenii.

 

       2. Un Plan de acțiune în domeniul educației digitale care evidențiază modul în care UE poate ajuta cetățenii, instituțiile de învățământ și sistemele de educație să se adapteze mai bine la viața și munca într-o eră a schimbărilor digitale rapide.

Printre aceste inițiative se numără sprijinirea școlilor prin asigurarea de conexiuni în bandă largă de mare viteză, extinderea unui nou instrument de autoevaluare pentru școli cu privire la utilizarea de tehnologii de predare și învățare (SELFIE) și o campanie de sensibilizare a publicului privind siguranța online, alfabetizarea mediatică și igiena cibernetică.

Plan de acțiune în domeniul educației digitale este disponibil la adresa: https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/digital-education-action-plan.pdf 

 

  1. Recomandare a Consiliului privind promovarea valorilor comune, a educației favorabile incluziunii și a dimensiunii europene a predării: 
  • Această inițiativă propune moduri în care educația poate ajuta tinerii să înțeleagă importanța și să respecte valorile comune prevăzute la articolul 2 din Tratatul privind Uniunea Europeană.
  • Ea are ca obiectiv să consolideze coeziunea socială și să contribuie la combaterea creșterii populismului, xenofobiei, naționalismului care instigă la dezbinare și răspândirii de știri false.
  • De asemenea, propunerea consolidează educația favorabilă incluziunii pentru a promova o educație de calitate pentru toți elevii și studenții, precum și dimensiunea europeană a predării, astfel încât copiii să învețe și despre diversitatea și patrimoniul comun al Europei și să înțeleagă mai bine modul de funcționare a UE.

Pentru a sprijini obiectivele de mai sus, Comisia va lua măsuri care să intensifice schimburile virtuale între școli, cu precădere prin intermediul rețelei de succes e-Twinning, și care să sporească mobilitatea școlară prin programul Erasmus+.

Recomandare a Consiliului este disponibilă la adresa: https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/recommendation-common-values-inclusive-education-european-dimension-of-teaching.pdf

 

Context

Șefii de stat și de guvern au discutat în mod informal pe tema educației și formării la Summitul social de la Göteborg din noiembrie 2017, pe baza Comunicării Comisiei „Consolidarea identității europene prin educație și cultură”. Aceasta a avut ca rezultat Concluziile Consiliului European din 14 decembrie 2017 prin care se face apel la statele membre, Consiliu și Comisie să preia ordinea de zi dezbătută la Göteborg.

Revizuirea Recomandării Consiliului privind competențele-cheie pentru învățarea pe tot parcursul vieții din 2006 a fost anunțată în Noua agendă pentru competențe în Europa adoptată în iunie 2016. În vederea pregătirii propunerii, Comisia a organizat în 2017 o consultare publică și o conferință a părților interesate.

Recomandarea Consiliului privind promovarea valorilor comune, a educației favorabile incluziunii și a dimensiunii europene a predării se bazează pe Declarația de la Paris privind promovarea prin educație a spiritului cetățenesc și a valorilor comune ale libertății, toleranței și nediscriminării adoptată la reuniunea ministerială informală a miniștrilor educației din 17 martie 2015. Ea a fost anunțată în Comunicarea Comisiei privind sprijinirea prevenirii radicalizării care duce la extremism violent din 14 iunie 2016. În vederea pregătirii propunerii, Comisia a organizat în 2017 o consultare publică.

 

Comunicatul integral al Comisiei Europene se găsește în limba română la adresa:

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-102_ro.htm

Pin It on Pinterest

Share This