Piața muncii

EURES este o reţea de cooperare între Comisia Europeană şi serviciile publice de ocupare din statele membre ale SEE (ţările din UE plus Norvegia, Islanda şi Liechtenstein) şi alte organizaţii partenere. De asemenea, Elveţia face parte din reţeaua EURES. La nivel...

Tineri / Studenți

Eurodesk răspunde la solicitările tinerilor legate de oportunităţile de finanţare ale Uniunii Europene, precum şi la cele legate de mobilitate. Serviciul de informare Eurodesk facilitează accesul gratuit la informaţii europene de interes pentru tineri şi cei care...

Cultură

Programul Europa Creativă urmăreşte promovarea diversităţii lingvistice şi culturale în Europa şi consolidarea competitivităţii sectoarelor culturale şi creative. Se acordă granturi în vederea sprijinirii colaborării în reţele transfrontaliere, a...

Cercetatori

EURAXESS Cercetători în mişcare este o iniţiativă a Comisiei Europene şi a ţărilor participante în cadrul programelor de cercetare din Uniunea Europeană, menită să faciliteze accesul cercetătorilor la cariere atractive în cercetare pe teritoriul...

Intreprinderi

Enterprise Europe Network (EEN) Enterprise Europe Network (EEN) este o reţea formată din circa 650 de puncte de contact în peste 50 de ţări din Europa, Africa, America şi Asia, care oferă servicii ce ajută întreprinderile mici şi mijlocii să supravieţuiască pe Piaţa...
Consumatori

Consumatori

  Reţeaua Centrelor Europene ale Consumatorilor (ECC-Net) funcţionează la nivelul întregii Uniuni Europene. Fiecare Centru este cofinanţat de Comisia Europeană şi de guvernele naţionale. Ce pot face Centrele Europene ale Consumatorilor? •  ...

Pin It on Pinterest