Piața muncii

EURODESK

răspunde la solicitările tinerilor legate de oportunităţile de finanţare ale Uniunii Europene, precum şi la cele legate de mobilitate. Serviciul de informare Eurodesk facilitează accesul gratuit la informaţii europene de interes pentru tineri şi cei care lucrează cu tinerii în aproape 33 de ţări europene.
De asemenea, Eurodesk organizează sesiuni de instruire, sesiuni de informare, ateliere de lucru şi prezentări/evenimente publice.
Grup ţintă:
Tinerii între 13 şi 30 de ani, interesaţi de voluntariat, finanţare europeană, burse, stagii, călătorii. Specialiştii care lucrează cu tinerii.

Date de contact:

Web:
http://www.eurodesk.ro/
http://groups.yahoo.com/group/eurodesk_info/
http://www.facebook.com/EurodeskRO

ANPCDEFP – Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale
Calea Şerban Vodă, nr. 133, et. 3, Sector 4, RO cod 040205, Bucureşti Tel direct: +4021 201 07 42 +4021 201 07 63 Telverde: 0800 80 YOUTH (0800 80 96884)
Fax: +4021 312 16 82
E-mail: eurodeskro@eurodesk.eu
Persoane de contact:
Mihaela Nicolai – Coordonator E-mail: mihaela.nicolai@eurodesk.eu
Miruna Covaci – Ofiţer de informaţii E-mail: miruna.covaci@eurodesk.eu

EUROGUIDANCE

este o reţea de centre ce leagă sistemele de orientare în carieră din Europa. Euroguidance oferă informaţii despre sistemele de învăţământ şi formare din toate ţările europene, actualizează informaţiile din Portalul Ofertelor de Educaţie din Spaţiul European-PLOTEUS şi informează cetăţenii despre oportunităţi de colaborare în diferite proiecte.

PLOTEUS este un portal suport pentru cei care doresc să studieze în străinătate, părinţi, profesori şi consilieri ai carierei. Acesta este disponibil în 24 de limbi, oferă informaţii despre 31 de ţări însumând 32 de limbi de studiu şi oferă acces la peste 7.000 de adrese web.

Mai multe despre PLOTEUS puteţi afla accesând adresa:
http://ec.europa.eu/ploteus/home_ro.htm

Date de contact Euroguidance Romania:
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei Persoana de contact: Ţibu Speranţa Str. Ştirbei Vodă nr. 37, cod 010102, Bucureşti Tel.: +4021 314 27 82 Fax: +4021 312 14 47
E-mail: euroguidance@ise.ro Web: www.euroguidance.ise.ro 

NATIONAL ACADEMIC RECOGNITION AND INFORMATION CENTRES (NARIC)

reprezintă platforma creată la iniţiativa Comisiei Europene, în anul 1984, pentru recunoaşterea calificărilor academice în Uniunea Europeană, Islanda, Liechtenstein, Norvegia şi Turcia.

În România, Centrul NARIC este reprezentat de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.

Date de contact:

Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor (National Centre for Recognition and Equivalence of Diplomas)
Web: http://www.cnred.edu.ro/
Persoana de contact: Gianina Chirazi – Director Str. Spiru Haret, nr. 12, Sector 1, cod 010168, Bucureşti, România Tel: +4021 313 26 77, +4021 405 63 12,
+4021 405 62 44 Fax: +4021 313 10 13

YOUR EUROPE ADVICE (YEA)

este un serviciu de consiliere în slujba cetăţenilor Uniunii Europene furnizat de către experţii juridici din cadrul Serviciului European de Acţiune Cetăţenească (ECAS), în colaborare cu Comisia Europeană.
Principalele subiecte de interes acoperite de acest serviciu sunt emigrarea în altă ţară a Uniunii Europene, găsirea unui job sau înscrierea în cadrul unei Universităţi în altă ţară a UE, achiziţionarea de bunuri şi servicii de pe piaţa unică, călătoria în alte ţări din cadrul UE, egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi, şi, nu în ultimul rând, protecţia datelor.

Date de contact:

Tel: 00800 6789 1011 – gratuit
Web: http://ec.europa.eu/citizensrights/front_end/index_ro.htm
Pot fi contactaţi prin formular online accesând următorul link: https://ec.europa.eu/citizensrights/

REȚELE DE INFORMARE ȘI CONSILIERE ALE UNIUNII EUROPENE

Tineri

Piața muncii

Cetățeni

Consumatori

Întreprinderi

Cercetători

Cultură

Pin It on Pinterest

Share This