Întreprinderi

ENTERPRISE EUROPE NETWORK (EEN)

Enterprise Europe Network (EEN) este o reţea formată din circa 650 de puncte de contact în peste 50 de ţări din Europa, Africa, America şi Asia, care oferă servicii ce ajută întreprinderile mici şi mijlocii să supravieţuiască pe Piaţa Europeană.
Experţii EEN ajută întreprinderile mici şi mijlocii în găsirea partenerilor de afaceri în ţările în care este prezentă reţeaua, facilitează accesul la noile tehnologii şi accesul la finanţările UE. De asemenea, oferă consiliere în diferite domenii, de la proprietate intelectuală, până la legislaţia şi standardele Uniunii Europene.
Reţeaua Enterprise Europe Network din România este formată din patru consorţii cu acoperire la nivel de macroregiune şi oferă servicii grupate în trei module:

  • primul dintre ele oferind sprijin în afaceri prin informare, feedback în legătură cu iniţiativele legis¬lative europene care le pot afecta activităţile, cooperare şi internaţionalizare
  • al doilea se referă la sprijinirea inovării prin transfer de know-how şi tehnologie
  • al treilea oferă servicii pentru sprijinirea participării IMM-urilor în programele UE pentru cercetare şi dezvoltare.

Punct de contact Enterprise Europe Network în Regiunea Centru
Alba Iulia
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Centru
Str. Decebal nr. 12 cod 510093 Alba-Iulia Tel: +40358 401 276 E-mail: office@adrcentru.ro
Web: http://www.een-transilvania.ro http://www.adrcentru.ro

SOLVIT

este o reţea de soluţionare a problemelor survenite din cauza aplicării necorespunzătoare a legislaţiei privind piaţa internă de către autorităţile publice.

Domeniile cel mai frecvent tratate de SOLVIT sunt recunoaşterea profesională a calificărilor profesionale, accesul la educaţie, permisele de şedere, securitatea socială, drepturile de ocupare a unui loc de muncă, permisele de conducere, controlul de frontieră, accesul pe piaţă al produselor şi serviciilor, achiziţiile publice, impozitarea şi, nu în ultimul rând, libera circulaţie a capitalurilor şi a plăţilor.

Date de contact
Ministerul Afacerilor Externe
Bld. Aviatorilor nr. 50A, sector 1, Bucureşti, 011854. România
Fax: 021 431 1918
E-mail: solvit@mae.ro
Web: http://ec.europa.eu/eu-rights/enquiry-complaint-form/home
Formular online: https://ec.europa.eu/imi-public/

REȚELE DE INFORMARE ȘI CONSILIERE ALE UNIUNII EUROPENE

Tineri

Piața muncii

Cetățeni

Consumatori

Întreprinderi

Cercetători

Cultură

Pin It on Pinterest

Share This