Aceasta a fost tematica evenimentului organizat de Centrul de informare Europe Direct Regiunea Centru în 3 decembrie 2015, în Sala de conferințe a Hotelului Parc. Evenimentul s-a adresat autorităților publice, mediului universitar și privat din Regiunea Centru, accentul fiind pus pe valoarea adăugată pe care o pot aduce comunitățile locale din România în atingerea obiectivelor globale.

În urmă cu două luni, la 25 septembrie 2015, la sediul Națiunilor Unite din New York a fost adoptată Agenda de Dezvoltare Durabilă 2030. Agenda cuprinde 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă (ODD), sau Obiective Globale, care vor ghida politicile și finanțarea în următorii 15 ani, începând cu o promisiune istorică de a pune capăt sărăciei. Conceptul Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă a luat naștere la Conferința Organizației Națiunilor Unite privind dezvoltarea durabilă, Rio+20 în anul 2012. Scopul acesteia a fost de a produce un set de obiective universal aplicabile, care echilibrează cele trei dimensiuni ale dezvoltării durabile: de mediu, socială și economică.

O prezentare succintă a acestor obiective a fost realizată de domnul Ștefan Cibian, visiting profesor la Departamentul de Științe Politice din cadrul Universității Babeș – Bolyai UBB Cluj. Conținutul obiectivelor de Dezvoltare Durabilă, istoricul acestora, precum și faptul că factorul cheie în atingerea lor o reprezintă asumarea de către autoritățile publice, societatea civilă și implicarea mediului privat, au mai fost menționate de către domnul Ștefan Cibian. Tot dânsul a subliniat că un număr impresionant de instituții publice, companii, ONG-uri sau alte tipuri de organizații și-au declarat până acum susținerea pentru noua agendă de dezvoltare, iar procesul se va accentua în perioada următoare. Din expunerile de proiecte și demersurile prezentate de către autoritățile publice locale și ceilalți beneficiari de fonduri europene din Regiunea Centru, în cadrul evenimentului realizat, au fost evidente eforturile și rezultatele obținute deja în această direcție.

Agenda de Dezvoltare Durabilă 2030 se aplică tuturor statelor. Ea promovează societățile pașnice și incluzive, crearea locurilor de muncă mai bune și abordarea provocărilor actuale de mediu – în special, schimbările climatice. Țintele pentru fiecare din obiective pot fi consultate la adresa de internet: https://sustainabledevelopment.un.org/sdgs

Obiectivele, țintele, precum și o serie întreagă de instrumente care permit implicarea cat mai multor stake-holderi beneficiază la ora actuală de ample campanii de popularizare, precum cea organizată de Divizia pentru Dezvoltare Durabilă a Secretariatului ONU (https://sustainabledevelopment.un.org/ ) sau campania The Global Goals – http://www.globalgoals.org/.

Pentru o eficientă asumare a obiectivelor și rezultate în atingerea lor, reprezentanții autorităților locale sunt chemați să găsească un răspuns în perioada următoare la următoarele întrebări, din perspectiva Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă:

– Ce înseamnă dezvoltare pentru comunitatea noastră?
– Cum urmărim indicatorii?
– Cum învățam din experiența proprie și din experiența altor comunități?
– Cum folosim resursele limitate ale autorităților locale pentru a mobiliza resurse pentru comunitate?
– Cum încurajează și susține administrația locală o contribuție de calitate din partea mediului privat și a actorilor locali?
– Comunitatea locală participă la programe/proiecte de dezvoltare internațională?
– Comunitatea locală participă la parteneriate/ înfrățiri cu comunități/regiuni din țări partenere?

 

 

Care sunt Obiectivele de Dezvoltare Durabilă?

Obiectivul 1: Eradicarea sărăciei de peste tot, sub orice formă a ei

Obiectivul 2: Eradicarea foametei, obținerea siguranței hranei, a nutriției ameliorate și agricultura durabilă

Obiectivul 3: Asigurarea sănătății și promovarea bunăstării la toate vârstele

Obiectivul 4: Asigurarea accesului tuturor la educație de calitate și promovarea învățării pe tot parcursul vieții

Obiectivul 5: Obținerea egalității de gen și încurajarea tuturor femeilor

Obiectivul 6: Asigurarea accesului la apă și a igienei

Obiectivul 7: Asigurarea accesului tuturor la energie la prețuri accesibile, de încredere, durabilă și modernă

Obiectivul 8: Promovarea creșterii economice durabile pentru toți, a locurilor de muncă și a condițiilor de muncă decente

Obiectivul 9: Construirea de infrastructură rezistentă, promovarea industrializării durabile și stimularea inovației

Obiectivul 10: Reducerea inegalității în interiorul și între țări

Obiectivul 11: Transformarea orașelor în orașe pentru toți, sigure, rezistente și durabile

Obiectivul 12: Asigurarea unor modele durabile de consum și producție

Obiectivul 13: Acționarea de urgență pentru a combate schimbările climatice și impactul acestora

Obiectivul 14: Conservarea și folosirea durabilă a oceanelor, mărilor și resurselor marine

Obiectivul 15: Administrarea durabilă a pădurilor, combaterea deșertificării, oprirea și remedierea degradării solului, oprirea pierderii biodiversității

Obiectivul 16: Promovarea unor societăți drepte, pacifiste și pentru toți

Obiectivul 17: Revitalizarea parteneriatului global partnership pentru dezvoltare durabilă

 

Pin It on Pinterest

Share This