O dată la șapte ani, Uniunea Europeană decide cu privire la viitorul său buget pe termen lung – cadrul financiar multianual. Următorul astfel de buget, care va fi lansat la 1 ianuarie 2021, va fi primul pentru Uniunea Europeană cu 27 de state membre. Următorul cadru financiar multianual (CFM) ar trebui să fie adaptat provocărilor actuale și viitoare, astfel încât UE să poată răspunde așteptărilor cetățenilor. 

Înainte de reuniunea Consiliului European din 17-18 octombrie, Comisia Europeană îi invită pe șefii de stat sau de guvern din UE să ofere îndrumare politică pentru ca, înainte de sfârșitul anului 2019, să se ajungă la un acord privind un buget al UE modern, echitabil și echilibrat pe termen lung pentru perioada 2021-2027.

Într-o comunicare publicată în 9 octombrie 2019, Comisia Europeană prezintă principalele puncte pe care liderii UE trebuie să le analizeze pentru a se ajunge la un acord rapid. Printre acestea se numără:

  • un nivel global al finanțării care să corespundă priorităților comune ale Uniunii;
  • un buget modern care să asigure un echilibru corect între politici și să pună un accent puternic pe valoarea adăugată a UE;
  • o abordare mai transparentă a finanțării bugetului UE și introducerea unor noi surse de venit pentru a sprijini prioritățile și a reduce sarcina asupra contribuțiilor naționale; precum și
  • o mai mare coerență a politicilor, prin asigurarea unei legături mai strânse între finanțare și prioritățile de politică și prin consolidarea instrumentelor care protejează bugetul UE de deficiențele în domeniul statului de drept.

Adoptarea unor decizii strategice privind aceste elemente ar trebui să contribuie la avansarea negocierilor în curs cu privire la următorul buget pe termen lung al UE, scopul fiind ajungerea la un acord până la sfârșitul anului, astfel cum au convenit liderii UE în luna iunie.

În lunile mai și iunie 2018, Comisia a prezentat o propunere pentru un nou buget pe termen lung, modern și strâns corelat cu prioritățile Uniunii, inclusiv propuneri legislative pentru cele 37 de programe sectoriale. S-au realizat deja multe pornind de la această propunere, atât în cadrul Parlamentului European, cât și al Consiliului. S-au înregistrat progrese cu privire la cadrul general și la multe dintre propunerile sectoriale.

Însă mai sunt multe de făcut. Întrucât negocierile se apropie de momentul adevărului, avem nevoie mai mult decât oricând ca liderii să prezinte orientări strategice, astfel încât noile programe să fie lansate la timp la 1 ianuarie 2021.

 

– Un buget care să își atingă scopurile stabilite

Comisia a propus un buget pe termen lung echivalent cu 1,114 % din venitul național brut (VNB) al UE-27. În prezent, Uniunea cu 27 de membri investește 1,16 % din VNB-ul UE-27, inclusiv prin Fondul european de dezvoltare. Prin urmare, bugetul propus este deja mai mic în comparație cu bugetul actual. Dacă bugetul UE va fi redus și mai mult, va fi dificil pentru Uniune să își îndeplinească prioritățile și să le ofere atât fermierilor, studenților și cercetătorilor europeni, cât și celorlalte sute de mii de beneficiari ai bugetului UE sprijinul de care au atât de mare nevoie. Prin urmare, liderii ar trebui să aibă în vedere un buget realist, care să atingă obiectivele stabilite.

– Găsirea unei abordări mai echitabile pentru finanțarea bugetului UE

În prezent, câteva dintre cele mai bogate state membre ale UE beneficiază de reduceri pentru contribuția la bugetul UE (cunoscute și sub denumirea de corecții) și, prin urmare, plătesc mai puțin decât ar trebui să plătească raportat la venitul lor național brut pe cap de locuitor. Retragerea din Uniune a Regatului Unit (în favoarea căruia a fost introdus sistemul de corecții în 1984) oferă ocazia de a reforma partea de venituri a bugetului UE și de a transforma un sistem care a devenit opac și distorsionat. Liderii ar trebui să profite de această ocazie și să susțină un mod mai echitabil de finanțare a bugetului UE.

– Modernizarea componentei „venituri” a bugetului UE

Acum este momentul să analizăm noi surse de venituri pentru bugetul UE, care să fie mai strâns legate de prioritățile sale de politică. Printre sursele posibile se numără veniturile provenite din sistemul de comercializare a certificatelor de emisii sau contribuțiile bazate pe materialele plastice nereciclate. Liderii ar trebui să profite de impulsul tot mai pronunțat în favoarea acestor noi resurse proprii și să convină asupra diversificării surselor de venituri la bugetul UE.

– Modernizarea componentei „cheltuieli” a bugetului UE

În propunerea sa privind bugetul pe termen lung al UE, Comisia a propus asigurarea unui nou echilibru între domeniile de politică finanțate din bugetul UE. Se alocă mai mulți bani unor domenii-cheie de politică, cum ar fi cercetarea și inovarea, mobilitatea studenților, combaterea schimbărilor climatice, migrația, gestionarea frontierelor și securitatea, digitalizarea, precum și apărarea și acțiunea externă a Uniunii. Liderii ar trebui să sprijine aceste eforturi de modernizare a bugetului UE și să se asigure că se obțin rezultate în domeniile cu adevărat importante pentru cetățeni.

 

Context

La 2 mai 2018, Comisia a prezentat o propunere privind un buget echitabil, echilibrat și modern. Această propunere a fost urmată imediat de propuneri legislative pentru cele 37 de programe sectoriale care fac parte din viitorul buget pe termen lung.

De atunci, Comisia a lucrat în strânsă colaborare cu președințiile prin rotație ale Consiliului și cu Parlamentul European, astfel încât negocierile să avanseze. Ar trebui să se ajungă la un acord înainte de sfârșitul anului. Respectarea acestui calendar este vitală pentru sutele de mii de studenți, fermieri și cercetători din întreaga Europă, precum și pentru toți ceilalți beneficiari ai bugetului UE.

 

Informații suplimentare

Comunicarea Comisiei „Momentul luării deciziilor în privința cadrului financiar al Uniunii pentru perioada 2021-2027” (9 octombrie 2019): https://ec.europa.eu/commission/commission-contribution-october-euco-mff-post-2020_en

Comunicarea Comisiei „Un buget modern pentru o Uniune care protejează, capacitează și apără – Cadrul financiar multianual pentru perioada 2021-2027 (2 mai 2018): https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:52018DC0321&from=RO

Pin It on Pinterest

Share This