Anul 2018 a fost desemnat drept „Anul European al Patrimoniului Cultural” prin Decizia Parlamentului UE şi a Consiliului din 17 mai 2017. Obiectivul Anului european este acela de a încuraja împărtășirea și prețuirea patrimoniului cultural al Europei ca resursă comună, de a sensibiliza opinia publică cu privire la istoria și la valorile comune, precum și de a consolida sentimentul de apartenență la un spațiu european comun.

De la situri arheologice la arhitectură, de la castele medievale la tradiții folclorice și arte, patrimoniul cultural al Europei se află chiar în centrul memoriei și a identității comune a europenilor. „Anul European al Patrimoniului Cultural” va fi o oportunitate de a evidenția importanța culturii europene și ceea ce UE poate să facă în privința conservării, a digitizării, a infrastructurii, a cercetării și a dezvoltării de competențe. 

„Anul European al Patrimoniului Cultural” va avea un buget de 8 milioane euro, o parte din acesta urmând a fi dedicat unui apel susținut prin intermediul Programului Europa Creativă pentru finanțarea proiectelor de cooperare transnațională în domeniul patrimoniului cultural. De asemenea, Comisia va aloca resurse pentru a sprijini aproximativ 10 inițiative emblematice la nivel european, precum protejarea patrimoniului cultural împotriva dezastrelor naturale și provocate de om și combaterea traficului ilicit de bunuri culturale. În plus, Anul tematic va fi susținut de inițiative și proiecte finanțate prin intermediul programelor Orizont 2020, Natura 2000, Europa pentru cetățeni, Erasmus+, Programul european pentru întreprinderi mici și mijlocii (COSME) și Fondurile structurale și de investiții europene.

Se vor organiza evenimente în întreaga Europă, precum și campanii de informare, educare și sensibilizare. Anul patrimoniului cultural va oferi o oportunitate de a căuta răspunsuri la provocările legate de bugetele publice tot mai reduse alocate culturii, de reducerea participării la activitățile culturale tradiționale, de presiunile de mediu asupra siturilor de patrimoniu, de evoluțiile lanțurilor valorice și de transformarea digitală.

În fiecare ţară Anul European va fi gestionat de către Coordonatorul Naţional. Acesta va selecționa proiecte și evenimente culturale care să fie în concordanţă cu obiectivele Anului European, să mobilizeze un număr cât mai mare de beneficiari şi să aibă un impact considerabil. În România, coordonatorul național este Institutul Național al Patrimoniului (INP).

 

Informații suplimentare

Site-ul „Anul European al Patrimoniului Cultural”:  https://ec.europa.eu/culture/european-year-cultural-heritage-2018_en

 

Decizia referitoare la Anul european al patrimoniului cultural în 2018

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D0864&from=EN   

Agenda europeană pentru cultură 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32007G1129(01)&from=RO  

Concluziile Consiliului privind patrimoniul cultural ca resursă strategică pentru o Europă durabilă
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014XG0614(08)&from=RO  

Comunicarea Comisiei „Spre o abordare integrată a patrimoniului cultural european” 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014DC0477&from=RO   

Raportul „Patrimoniul cultural contează pentru Europa”
http://blogs.encatc.org/culturalheritagecountsforeurope/outcomes/

Pin It on Pinterest

Share This