OPEN DAYS – Săptămâna europeană a regiunilor și orașelor este un eveniment anual de patru zile, în care orașele și regiunile își prezintă capacitatea de a crea creștere economică și locuri de muncă, de punere în aplicare a politicii de coeziune a Uniunii Europene, dar și de a-și dovedi relevanța la nivel local și regional ca exemple de bună guvernare. De-a lungul anilor, OPEN DAYS a devenit evenimentul cheie privind politica regională a UE. Acesta reunește aproximativ 6.000 de participanți în luna octombrie în fiecare an (factori de decizie locali, regionale, naționale și europene și experți) pentru mai mult de 100 de ateliere de lucru și dezbateri, expoziții și oportunități de networking. În plus față de atelierele de la Bruxelles, aproximativ 250 de evenimente locale sunt conduse în perioada  septembrie-noiembrie peste tot în Europa.
 
Comitetul European al Regiunilor (CoR) și Comisia Europeană au lansat procedura de depunere a candidaturilor pentru a deveni partener la manifestarea OPEN DAYS 2015. Părțile interesate de la nivel local și regional din întreaga Europă trebuie să-și depună candidatura on-line până la data de 27 martie pentru a deveni parteneri oficiali ai acestui eveniment anual în domeniul politicii regionale a UE, care, în acest an, va avea loc în perioada 12-15 octombrie. 
 
OPEN DAYS 2015 va constitui, și anul acesta, pentru autoritățile de gestionare de la nivel național și regional, beneficiarii finali și instituțiile UE, un forum ideal pentru schimbul de informații și pentru facilitarea creării de contacte privind noile abordări în domeniul punerii în aplicare a fondurilor. Dezvoltat de la conceptul inițial, evenimentul este o platformă europeană de rețea pentru experți în dezvoltarea regională și locală. Schimbul de bune practici în dezvoltarea economică și incluziunea socială, cooperarea transfrontalieră, parteneriate public – privat, inovare regională și dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității au devenit unele dintre subiectele prezentate.
 
 
 
Teme abordate în 2015
 
Intitulată „Regiunile și orașele Europei: parteneri pentru investiții și creștere”, OPEN DAYS 2015 va fi structurată în jurul a trei teme principale:
 
„Modernizarea Europei”: regiunile în uniunea energetică și piață unică digitală. Pe baza experienței dobândite, această subtemă oferă ocazia de a discuta modul în care noile programe și proiecte pot ajuta UE să devină numărul unu mondial în domeniul energiei din surse regenerabile și al eficienței energetice și pot crea o societate dinamică bazată pe cunoaștere.
 
„Regiuni deschise pentru întreprinderi”: dezvoltarea IMM-urilor, inovarea și crearea de locuri de muncă. Aproximativ 99% din întreprinderile din Europa sunt IMM-uri. Acestea asigură două din trei locuri de muncă în sectorul privat și contribuie la peste jumătate din valoarea adăugată totală generată de întreprinderile din UE. Noile programe ale UE (2014‒2020) se pot baza pe o experiență vastă în ceea ce privește promovarea IMM-urilor în regiuni, inclusiv legăturile cu strategiile de specializare inteligentă și capacitatea regiunilor de a crea mai multe microîntreprinderi.
 
„Locuri și spaţii”: dezvoltarea urbană și rurală; integrarea urbană și rurală. Această subtemă se va concentra pe modul în care programele regionale și urbane ale UE pot promova o dezvoltare teritorială mai echilibrată, pe modul de a promova competitivitatea zonelor rurale și pe reducerea exodului de populație din zonele rurale către cele urbane. Pe ordinea de zi figurează și provocările speciale întâmpinate de orașele și zonele rurale de frontieră.
 
În cadrul acestor trei subteme, partenerii sunt invitați să abordeze provocările și să găsească soluții referitoare la gestionare și aspectele legate de punerea în aplicare, precum și la dimensiunea transfrontalieră, inter-regională sau transnațională.
 
Informațiile cu privire la procedura de depunere a candidaturii, calendarul și condițiile de participare sunt prezentate în detaliu în Ghidul pentru partenerii manifestării, disponibil pe site-ul internet al OPEN DAYS 2015: http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/od2015/doc/OD2015_Guide_for_event_partners.pdf 
 
Rezultatele procedurii de selecție vor fi făcute publice la 24 aprilie.
 
 
Context
 
Politica de coeziune este principalul instrument de investiții al UE pentru a îndeplini obiectivele Strategiei Europa 2020: creștere și locuri de muncă, combaterea schimbărilor climatice și a dependenței energetice, reducerea sărăciei și a excluziunii sociale. Prin intermediul Acordului de Parteneriat adoptat de Comisia Europeană în data de 6 august 2014, au fost alocate României peste 30 de miliarde de euro din fondurile europene structurale și de investiții. Din această sumă, Programului Operațional Regional i-a fost alocată suma de 6,7 miliarde de euro pentru perioada 2014-2020.  Varianta Programului Operațional Regional 2014 – 2020 transmisă spre aprobare Comisiei Europene în august 2014 este disponibilă la adresa de internet: 

Pin It on Pinterest

Share This