Statele membre ale Uniunii Europene au aprobat, în data de 22 mai a.c., un set de măsuri prin care legislația UE în materie de deșeuri să fie adecvată pentru viitor, ca parte a politicii UE mai ample privind economia circulară.

Noile norme au la bază propunerile Comisiei din cadrul pachetului legislativ referitor la economia circulară prezentat în decembrie 2015 și vor contribui la prevenirea generării de deșeuri și, în cazul în care acest lucru nu este posibil, vor permite creșterea semnificativă a ratei de reciclare a deșeurilor municipale și a deșeurilor de ambalaje. Astfel, se va elimina treptat depozitarea deșeurilor, urmând a fi promovată utilizarea de instrumente economice, cum ar fi schemele de răspundere extinsă a producătorilor.

Prin aceste norme, statele membre vor fi obligate să ia măsuri specifice pentru a privilegia mai degrabă prevenirea, reutilizarea și reciclarea decât depozitarea și incinerarea.

 

Obiectivele noilor norme adoptate

Normele recent adoptate reprezintă cea mai modernă legislație în materie de deșeuri la nivel mondial și au în vedere:

  • obiective privind reciclarea deșeurilor municipale (65% în 2035) și de ambalaje (70% în 2030);
  • colectarea selectivă, pentru a spori calitatea materiilor prime secundare și utilizarea lor;
  • eliminarea treptată a depozitării deșeurilor, prin reducerea la cel mult 10% din volumul total al deșeurilor municipale generate a volumului celor depozitate, până în 2035;
  • stimulente, prin utilizarea într-o mai mare măsură a unor instrumente economice eficace și a altor măsuri de sprijinire a ierarhiei deșeurilor;
  • prevenirea generării deșeurilor și introducerea de obiective importante pentru reducerea risipei de alimente în UE și limitarea deșeurilor marine.

 

Context

În anul 2014, Comisia Europeană a prezentat o serie de propuneri privind noi norme în materie de deșeuri, însă acestea au fost retrase și înlocuite, prin adoptarea, în data de 2 decembrie 2015, a unui pachet de propuneri legislative privind deșeurile. Ulterior, în data de 18 decembrie 2017, colegiuitorii au ajuns la un acord provizoriu privind cele patru propuneri legislative ale Comisiei, iar Parlamentul European a aprobat acordul în sesiunea plenară din aprilie 2018.

În ultimele două decenii, multe state membre au realizat progrese în ceea ce privește gestionarea deșeurilor, în conformitate cu ierarhia deșeurilor stabilită de UE. În 1995, în UE, în medie 64 % din deșeurile municipale au fost depozitate. În 2000, vorbim de 55 %, în timp ce rata medie de reciclare era de 25 %. În 2016, rata de depozitare a deșeurilor menajere la nivelul UE a scăzut la 24 %, iar rata de reciclare a crescut la 46 %. Însă mai persistă încă o serie de probleme și diferențe mari între statele membre. În 2016, zece state membre încă mai stocau în depozite peste 50 % din deșeurile lor menajere, iar șase dintre acestea au incinerat 40 % sau mai mult.

Noile norme vor intra în vigoare după 20 de zile de la data publicării lor în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Noile directive sunt disponibile pe la link-ul: http://www.consilium.europa.eu/ro/documents-publications/public-register/

Pin It on Pinterest

Share This