Conform rezultatelor celui mai recent Index privind economia și societatea digitală, care a fost publicat joi, 25 februarie 2016, statele membre au înregistrat progrese în domenii cum ar fi conectivitatea, competențele digitale și serviciile publice, dar ritmul progreselor a încetinit.

 

Danemarca, Țările de Jos, Suedia și Finlanda continuă să se afle în fruntea clasamentului DESI. Țările de Jos, Estonia, Germania, Malta, Austria și Portugalia au înregistrat cele mai rapide progrese, câștigând avans.

Pentru prima dată, Comisia realizează o comparație între UE și unele dintre cele mai digitalizate țări din lume (Japonia, SUA și Coreea de Sud). Cele mai performante țări din UE sunt, de asemenea, pe primele locuri din lume în ceea ce privește domeniul digital. Cu toate acestea, UE în ansamblu trebuie să facă progrese considerabile pentru a deveni un lider pe plan mondial.

O conectivitate mai bună, dar insuficientă pe termen lung

71% dintre gospodăriile din Europa au acces la bandă largă de mare viteză (cel puțin 30 Mbps), față de un procent de 62% anul trecut. UE este pe calea cea bună pentru a atinge o acoperire completă până în 2020. Numărul abonamentelor la servicii mobile în bandă largă este în creștere rapidă, trecând de la 64 de abonamente pentru fiecare 100 de persoane în 2014 la 75 de abonamente în prezent. UE trebuie să fie pregătită să răspundă cererii viitoare și să ofere rețele de comunicații de nouă generație (5G). În acest scop, Comisia va prezenta, până la sfârșitul anului, o revizuire a normelor UE în domeniul telecomunicațiilor, care va aborda provocările de natură tehnologică și comercială.

 

Competențele digitale trebuie îmbunătățite

În timp ce numărul absolvenților de facultăți din domeniul științei, tehnologiei, ingineriei și matematicii (STIM) a crescut ușor în UE, aproape o jumătate dintre europeni (45%) nu au competențe digitale de bază (utilizarea unei adrese de e-mail sau a aplicațiilor de editare ori instalarea de noi dispozitive). Comisia va aborda tema competențelor și a formării în domeniul digital în cadrul Agendei UE privind competențele, care va fi lansată în cursul acestui an.

 

Comerțul electronic, o oportunitate neexploatată de către micile întreprinderi

65% dintre utilizatorii de internet din UE fac cumpărături online, însă numai 16% dintre IMM-uri vând online, iar mai puțin de jumătate dintre acestea vând online la nivel transfrontalier (7,5%). Pentru a aborda această problemă, Comisia a prezentat în decembrie propuneri privind contractele digitale, în scopul de a proteja mai bine consumatorii care fac cumpărături online și de a ajuta întreprinderile să își dezvolte vânzările online. În luna mai, Comisia va prezenta un pachet legislativ care va oferi un nou impuls comerțului electronic. Pachetul va include măsuri care vor combate geoblocarea nejustificată, vor îmbunătăți transparența piețelor de coletărie transfrontaliere și vor asigura o mai bună aplicare a normelor UE în materie de protecție a consumatorilor în context transfrontalier.

Numărul serviciilor publice online a crescut, dar acestea sunt insuficient utilizate

Indicatorii arată că administrațiile publice oferă o gamă mai largă de servicii online (permițând cetățenilor să le comunice prin internet informații privind schimbarea domiciliului, nașterea unui copil sau alte evenimente importante). Cu toate acestea, numărul utilizatorilor de internet care interacționează online cu administrația lor rămâne constant (32%).

Ce este DESI?

Indicele economiei și societății digitale (DESI) este un indice compozit, elaborat de Comisia Europeană (DG CNECT), în vederea evaluării progreselor țărilor UE în direcția unei economii și societăți digitale. Acest indice integrează un set de indicatori relevanți, structurați în jurul a cinci dimensiuni: conectivitatea, capitalul uman, utilizarea internetului, integrarea tehnologiei digitale și serviciile publice digitale.

Mai multe informații privind performanțele fiecărei țări se găsesc la adresele de internet:
https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/progress-country  
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-385_en.htm 

Mai multe informații privind performanțele României găsiți în articolul publicat de Centrul de informare Europe Direct Regiunea Centru, disponibil la adresa: http://europedirect-adrcentru.ro//stiri-uniunea-europeana/559-romania-ritm-rapid-de-evolutie-in-domeniul-digital

Context

Realizarea unei piețe unice digitale este una din cele zece priorităţi pe care se concentrează activitatea actualei Comisii Europene. Aflaţi mai multe despre prioritatea nr. 2 a Comisiei Juncker – O piață unică digitală conectată consultând pagina de internet dedicată:
http://ec.europa.eu/priorities/digital-single-market_en 

Pin It on Pinterest

Share This