În 6 februarie 2018 Comisia Europeană a adoptat o strategie pentru „O perspectivă credibilă de aderare pentru Balcanii de Vest și un angajament sporit al UE în regiune”.

Această strategie a fost anunțată de Președintele Juncker în discursul său privind starea Uniunii din 2017 și prezintă prioritățile și domeniile în care în care se va aplica o cooperare comună consolidată, dar și provocările specifice cu care se confruntă Balcanii de Vest, punând accent pe necesitatea implementării unor reforme fundamentale și pe existența unor relații de bună vecinătate.

Astfel, Comisia Europeană a anunțat șase inițiative emblematice, care reprezintă acțiuni specifice pe care UE le va adopta în următorii ani pentru a sprijini eforturile de transformare în Balcanii de Vest în domenii de interes reciproc, vizând aspecte precum consolidarea statului de drept, cooperarea consolidată în materie de securitate și migrație prin intermediul echipelor comune de anchetă și al poliției de frontieră și gărzii de coastă, extinderea uniunii energetice a UE pentru a cuprinde și Balcanii de Vest sau reducerea tarifelor de roaming și dezvoltarea rețelelor de comunicații în bandă largă în regiune. Strategia subliniază, de asemenea, faptul că UE trebuie să fie pregătită pentru a primi noi membri, de îndată ce aceștia vor îndeplini criteriile.

 

Șase inițiative emblematice în sprijinul procesului de transformare a Balcanilor de Vest

În acest moment, Uniunea Europeană reprezintă cel mai mare donator și investitor în regiune, fiind cel mai mare partener comercial al țărilor din Balcanii de Vest, precum și un partener politic pentru țările din Balcanii de Vest. În anul 2016, volumul anual total al schimburilor comerciale dintre UE și țările din Balcanii de Vest a fost de 43 de miliarde euro.

Având în vedere aceste aspecte, Comisia Europeană a prezentat șase inițiative emblematice care vor consolida și mai mult cooperarea într-o serie de domenii și vor sprijini procesul de transformare în Balcanii de Vest. Inițiativele vizează domenii specifice de interes comun: statul de drept, securitatea și migrația, dezvoltarea socioeconomică, conectivitatea în domeniile transportului și energiei, agenda digitală, reconcilierea și relațiile de bună vecinătate. În perioada 2018-2020 sunt prevăzute acțiuni concrete în aceste domenii.

Pentru ca Strategia pentru Balcanii de Vest să producă rezultate și pentru a sprijini tranziția lină spre aderare, este indispensabil să se pună la dispoziție finanțările corespunzătoare. Comisia Europeană propune majorarea treptată a finanțării în cadrul Instrumentului de asistență pentru preaderare (IPA) până în 2020, în măsura în care realocările în cadrul pachetului financiar existent permit acest lucru. Pentru anul 2018, se prevede deja asistență pentru preaderare pentru Balcanii de Vest în valoare de 1,07 miliarde euro, pe lângă cele aproape 9 miliarde euro din perioada 2007-2017.

 

Nevoia de reforme convingătoare și reconciliere

Având în vedere interesul de aderare la UE și criteriile necesare de îndeplinit, țările din zona Balcanilor de Vest trebuie să pună în aplicare reforme de amploare în domenii esențiale precum statul de drept, drepturile fundamentale și guvernanța. De asemenea, reformele economice trebuie continuate cu hotărâre pentru a aborda deficiențele structurale, competitivitatea scăzută și ratele ridicate ale șomajului.

Țările din această zonă trebuie să se angajeze fără echivoc, atât prin vorbe, cât și prin fapte, să depășească moștenirea trecutului, asigurând, cu mult timp înainte de aderarea la Uniunea Europeană, reconcilierea și rezolvarea aspectelor nesoluționate, în special a litigiilor frontaliere. Un acord complet și obligatoriu din punct de vedere juridic de normalizare a relațiilor dintre Serbia și Kosovo este indispensabil pentru ca aceste țări să poată avansa fiecare pe calea sa către UE.

 

Perspective privind extinderea UE către zona Balcanilor de Vest

Politica de extindere a UE face parte integrantă din strategia mai amplă de a consolidare a Uniunii Europene până în 2025, prezentată de președintele Juncker în discursul său privind starea Uniunii din septembrie 2017 și din Foaia de parcurs pentru o Europă mai unită, mai puternică și mai democratică. Extinderea UE către zona Balcanilor de Vest va depinde de propriile merite și de ritmul fiecăreia în funcție de rezultatele concrete obținute.

În acest moment, Muntenegru și Serbia sunt singurele două țări cu care negocierile de aderare sunt deja în curs de desfășurare, dar alte țări le pot veni din urmă. Strategia explică și etapele pe care trebuie să le parcurgă aceste două țări pentru a-și finaliza procesul de aderare în perspectiva aderării în anul 2025. Această perspectivă va depinde în cele din urmă de existența unei voințe politice puternice, de realizarea unor reforme efective și susținute și de găsirea unor soluții definitive la diferendele cu vecinii.

Uniunea Europeană trebuie să fie pregătită pentru a primi noi membri, trebuind să fie mai puternică, mai solidă și mai eficientă înainte de a putea fi mai mare. Pentru a asigura un proces decizional eficace, trebuie să se recurgă la votul cu majoritate calificată în Consiliu în domeniile de politică pentru care acest vot este deja prevăzut. În plus, Comisia Europeană va prezenta în cel de al treilea trimestru al anului 2018 posibilitățile de utilizare pe scară mai largă a votului cu majoritate calificată, astfel cum a anunțat președintele Juncker în discursul său privind starea Uniunii din 2017.

Este nevoie, de asemenea, de un sistem mai eficace de tratare a amenințărilor sistemice la adresa statului de drept sau a cazurilor de încălcare a statului de drept în orice stat membru al UE, Comisia urmând să prezinte o inițiativă în acest sens în octombrie 2018.

În sfârșit, trebuie constituite mecanisme speciale care să asigure că viitoarele state membre nu dispun de mijloace prin care să blocheze aderarea altor țări candidate din Balcanii de Vest.

Strategia UE pentru Balcanii de Vest poate fi accesată la link-ul: https://ec.europa.eu/commission/publications/eu-western-balkans-strategy-credible-enlargement-perspective_en

Întrebări și răspunsuri privind această strategie sunt disponibile la link-ul: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-562_en.htm

Fișă informativă privind cele șase noi inițiative emblematice în sprijinul procesului de transformare a Balcanilor de Vest este disponibilă la link-ul: https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/six-flagship-initiatives-support-transformation-western-balkans_en.pdf

Pin It on Pinterest

Share This