În 15 februarie 2018 au fost publicate modificările aduse de Facebook, Twitter și Google+ clauzelor de furnizare a serviciilor lor pentru a le alinia la normele UE privind protecția consumatorilor. Ca urmare a numărului mare de plângeri din partea consumatorilor, care au fost ținta unor fraude sau înșelătorii atunci când au utilizat aceste site-uri și, de asemenea, au fost supuși unor clauze de furnizare a serviciilor care nu respectă legislația UE privind protecția consumatorilor, în luna martie 2016 a fost lansată o acțiune de asigurare a respectării legislației. 

De atunci, operatorii de platforme de comunicare socială au fost de acord, în mod specific, să modifice:

  • clauzele de furnizare a serviciilor care limitează sau exclud complet răspunderea rețelelor de comunicare socială în legătură cu prestarea serviciilor;
  • clauzele care le impun consumatorilor să renunțe la drepturile obligatorii în UE, cum ar fi dreptul de a se retrage dintr-o achiziție online;
  • clauzele care privează consumatorii de dreptul lor de a sesiza o instanță judecătorească din statul lor membru de reședință și impun, în schimb, aplicarea legislației din California;
  • clauza prin care platforma este eliberată de obligația de a identifica mesajele cu caracter comercial și conținutul sponsorizat.

Societățile s-au angajat să pună în aplicare modificările clauzelor lor de utilizare a serviciilor în toate versiunile lingvistice în primul trimestru al anului 2018.

Peste un sfert de miliard de consumatori din UE care utilizează platforme de comunicare socială vor beneficia deja de aceste modificări: consumatorii din UE nu vor mai fi nevoiți să renunțe la drepturile lor obligatorii, cum ar fi dreptul de a se retrage dintr-o achiziție online, vor putea să depună plângeri în Europa, și nu în California, iar platformele își vor asuma partea de responsabilitate care le revine față de consumatorii din UE, la fel ca furnizorii de servicii offline. Cu toate acestea, modificările asigură numai într-o anumită măsură respectarea cerințelor prevăzute de legislația UE privind protecția consumatorilor.

În timp ce ultimele propuneri ale Google sunt conforme cu solicitările formulate de autoritățile de protecție a consumatorilor, Facebook și, mai ales, Twitter au răspuns doar parțial chestiunilor importante legate de răspunderea lor și de modul în care utilizatorii sunt informați cu privire la eventuala eliminare a conținutului sau la rezilierea contractului.

În ceea ce privește „procedura de notificare și de acțiune” utilizată de autoritățile de protecție a consumatorilor pentru a raporta conținutul ilegal și a solicita eliminarea acestuia, modificările aduse de unele societăți sunt insuficiente. În timp ce Google+ a instituit un protocol și a prevăzut termene pentru tratarea cererilor, Facebook și Twitter doar au fost de acord să pună la dispoziție o adresă de e-mail specială pe care autoritățile naționale o pot utiliza pentru a notifica încălcările, fără să se angajeze că vor trata aceste cereri în anumite termene.

 

Etapele următoare

Astfel cum s-a menționat deja în Comunicarea privind combaterea conținutului online ilegal publicată în septembrie 2017, Comisia se așteaptă ca platformele online să identifice și să elimine rapid și în mod proactiv conținutul online ilegal, precum și să prevină reapariția acestuia. Comisia pregătește în prezent acțiunile ulterioare acestei comunicări. 

Autoritățile naționale pentru protecția consumatorilor și Comisia vor monitoriza punerea în aplicare a modificărilor promise și vor utiliza în mod activ procedura de notificare și de acțiune pusă la dispoziție de societăți. Acestea se vor concentra mai ales pe conținutul comercial ilegal privind abonamentele nedorite și alte tipuri de înșelătorii. În plus, este posibil ca autoritățile să ia măsuri atunci când acest lucru va fi necesar, inclusiv măsuri de asigurare a respectării legislației.

Comisia va prezenta în luna aprilie documentul intitulat „Noi avantaje pentru consumatori”. Această reformă va propune modernizarea legislației în vigoare privind protecția consumatorilor și asigurarea aplicării adecvate a acesteia.

 

Context

În noiembrie 2016, autoritățile din cadrul Sistemului de cooperare pentru protecția consumatorului, sub coordonarea Direcției generale concurență, consum și prevenire a fraudelor din Franța (DGCCRF), au trimis societăților Facebook, Twitter și Google+ o poziție comună prin care le-au solicitat să îmbunătățească o serie de clauze contractuale și să instituie un sistem de combatere, pe baza notificărilor, a conținutului comercial ilegal.

Regulamentul UE privind cooperarea în materie de protecție a consumatorului (CPC) pune în legătură autoritățile naționale pentru protecția consumatorilor prin intermediul unei rețele paneuropene de asigurare a respectării legislației. Datorită acestui cadru, o autoritate națională dintr-o țară a UE poate apela la omologul său din altă țară a UE pentru a-i solicita să intervină în cazul unei încălcări la nivel transfrontalier a normelor UE în domeniul protecției consumatorilor. Cooperarea este prevăzută în mai multe acte legislative legate de consumatori, precum Directiva privind practicile comerciale neloialeDirectiva privind comerțul electronicDirectiva privind drepturile consumatorilor sau Directiva privind clauzele contractuale abuzive.

În temeiul cadrului privind cooperarea în materie de protecție a consumatorului, autoritățile analizează periodic aspectele de interes comun legate de protecția consumatorilor în cadrul pieței unice și își coordonează activitățile de supraveghere a pieței și potențialele măsuri de asigurare a respectării legislației. Comisia facilitează schimbul de informații între autorități, precum și coordonarea acestora.

Platformele online trebuie să își asume o responsabilitate mai mare în ceea ce privește administrarea conținutului. Comunicarea oferă instrumente comune pentru a se identifica și elimina rapid și în mod proactiv conținutul online ilegal și pentru a se preveni reapariția acestuia.

 

Informații suplimentare

Tabel cu modificările aduse clauzelor și condițiilor

Pin It on Pinterest

Share This