Comisia Europeană a lansat Semestrul european 2016, instrumentul de guvernanță economică în UE. În România, având în vedere dezechilibrele identificate în luna februarie 2015, Comisia va monitoriza situația investițiilor străine, competitivitatea economică și sustenabilitatea fiscală.

Comisia încurajează România și celelalte state membre UE să participe la Planul de investiții pentru Europa, prin mobilizarea investițiilor publice și private necesare. Continuarea reformelor structurale pentru corectarea dezechilibrelor, creșterea productivității și atingerea unui nivel mai mare de convergență reprezintă priorități pentru 2016. Sistemele fiscale trebuie să favorizeze creșterea economică și crearea locurilor de muncă, iar eforturile bugetare trebuie concentrate pe îndeplinirea cerințelor Pactului de stabilitate și de creștere.

Deși în România rata șomajului este sub media europeană, atunci când vine vorba de tineri, situația este critică, în special pentru cei care nu sunt la studii sau nu lucrează, atât la nivel național, cât și european. De asemenea, România se află printre statele membre în care riscul de sărăcie, nu doar în rândul șomerilor, ci și al angajaților, a crescut în perioada de raportare.

Context

În data de 26 noiembrie, Comisia Europeană a publicat pachetul de documente care lansează Semestrul european 2016, ce stabilește prioritățile economice și sociale generale și oferă statelor membre orientări la nivelul politicilor pentru anul care urmează. Acesta include analiza anuală a creșterii, însoțită de o propunere de recomandare de politică economică în zona euro, raportul privind mecanismul de alertă, un proiect de raport comun privind ocuparea forței de muncă și propunerea de finanțare a programului de sprijin pentru reforme structurale.

Pachetul are la bază previziunile economice de toamnă ale Comisiei și reflectă noua abordare cu privire la Semestrul european, descrisă în recenta comunicare a Comisiei privind măsurile pentru finalizarea Uniunii economice și monetare.
Detalii: http://ec.europa.eu/romania/news/26112015_semestru_european_romania_2016_ro.htm 

Pin It on Pinterest

Share This