Comisia Europeană a aprobat o schemă în valoare de 4 miliarde RON (aproximativ 800 milioane Euro) pentru a sprijini companiile din România afectate de pandemia de coronavirus. Schema a fost aprobată în temeiul Cadrului temporar privind ajutoarele de stat. În cadrul acestui sistem, sprijinul public va lua forma unor împrumuturi subvenționate și a unor garanții de stat pentru împrumuturi.

Măsurile vor fi gestionate de către ramura de dezvoltare a Băncii de Export Import a României, EximBank, care va acționa în numele statului român și total independent de activitățile comerciale ale Eximbank.

Sistemul va fi deschis întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri) cu o cifră de afaceri care a depășit 20 milioane RON (aproximativ 4 milioane Euro) în 2019, precum și întreprinderilor mari.

Măsurile vizează îmbunătățirea accesului la finanțare pentru aceste întreprinderi, ceea ce le va permite să își continue activitățile în timpul pandemiei de coronavirus și după aceasta.

Decizia va fi disponibilă în Registrul ajutoarelor de stat cu numărul de caz SA.57408, pe site-ul internet al Comisiei dedicat concurențeihttps://ec.europa.eu/competition/index_en.html, de îndată ce vor fi soluționate eventualele probleme legate de confidențialitate.

Cadrul temporar privind ajutoarele de stat este disponibil aici :

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ%3AJOC_2020_091_I_0001

Pin It on Pinterest

Share This