Luni, 29 iunie, a fost lansată Platforma pentru o tranziție justă care va ajuta statele membre să își elaboreze planurile teritoriale pentru o tranziție justă și să acceseze fonduri de la bugetul de peste 150 de miliarde de euro al Mecanismului pentru o tranziție justă.

Această platformă online va oferi sprijin tehnic și consiliere părților interesate din sectorul public și privat din regiunile carbonifere și din alte regiuni cu emisii ridicate de dioxid de carbon, asigurând un acces facil la informații despre posibilitățile de finanțare și surse de asistență tehnică.

Platforma se va asigura că bugetul de 40 de miliarde de euro (în prețurile constante din 2018) propus în cadrul Fondului pentru o tranziție justă este direcționat către proiectele cele mai potrivite și că nicio regiune nu va fi neglijată.

La nivelul României, judetele Mureș, Galați, Hunedoara, Gorj, Dolj și Prahova vor deveni zone de investiții prioritare din Fondul pentru Tranziție Echitabilă, conform analizei preliminare a Comisiei Europene privind regiunile eligibile.

Platforma va oferi:

  • sprijin tehnic și consiliere statelor membre și regiunilor, inclusiv în ceea ce privește operaționalizarea planurilor teritoriale pentru o tranziție justă și construirea unor rezerve de proiecte pentru Mecanismul pentru o tranziție justă;
  • un punct unic de acces pe internet, inclusiv posibilitatea de a contacta Comisia pentru a-i adresa întrebări tehnice și administrative legate de tranziția justă;
  • un schimb de informații, de experiență și de cunoștințe cu regiunile care utilizează intens combustibilii fosili și care au emisii ridicate de dioxid de carbon, cu ajutorul unor baze specifice de date cu proiecte și experți;
  • un forum pentru dialogul pe tema tranziției juste la care să participe părțile interesate de la nivel local și național, partenerii sociali, autoritățile publice și instituțiile UE.

Către finele anului 2020, platforma va găzdui o bază de date cu proiecte și experți.

 

Context

Mecanismul pentru o tranziție justă face parte din demersurile Pactului verde european de a crea, până în 2050, o economie neutră din punct de vedere climatic în Europa. Mecanismul va urmări depășirea costurilor economice și sociale ale tranziției climatice în cele mai vulnerabile regiuni care utilizează intens combustibilii fosili și care au emisii ridicate de dioxid de carbon. Mecanismul este alcătuit din trei piloni de finanțare: Fondul pentru o tranziție justă, propus la 14 ianuarie 2020 și consolidat prin pachetul de măsuri de redresare din 27 mai, o schemă specifică pentru o tranziție justă din cadrul InvestEU și o facilitate de împrumut pentru sectorul public. Se preconizează că, în perioada 2021-2027, cei trei piloni vor mobiliza investiții de peste 150 de miliarde de euro în regiunile din UE care sunt cele mai vulnerabile la tranziția climatică.

Anunțată în Planul de investiții al Pactului verde european, Platforma pentru o tranziție justă are la bază activitățile Inițiativei pentru regiunile carbonifere aflate în tranziție, pe care le extinde, și face parte din Mecanismul pentru o tranziție justă. Platforma va avea trei direcții de lucru: asistența tehnică coordonată din partea Comisiei Europene și a Grupului BEI, un punct unic de acces și un serviciu de asistență pe internet, precum și organizarea de evenimente de promovare a participării părților interesate și a schimbului de bune practici.

 

 

Pentru mai multe informații, consultați:

NOTA DE INFORMARE: Întrebări și răspunsuri despre Mecanismul pentru o tranziție justă

Pagina web a Mecanismului pentru o tranziție justă

Pagina web a Platformei pentru o tranziție justă

Pin It on Pinterest

Share This