Comisia Europeană a anunțat în 27 octombrie 2017 modul în care intenționează să cheltuiască 30 de miliarde EUR din programul UE de finanțare a cercetării și inovării Orizont 2020, în perioada 2018-2020. Pentru lansarea unui consiliu european al inovării este alocată suma de 2,7 miliarde EUR.

Orizont 2020 este un program de 77 de miliarde EUR al UE pentru finanțarea cercetării și a inovării, care sprijină excelența științifică în Europa. Acesta a contribuit la descoperiri științifice foarte mediatizate, precum descoperirea exoplanetelor și a undelor gravitaționale. În cursul următorilor 3 ani, Comisia va încerca să obțină un impact sporit al finanțării sale în domeniul cercetării, concentrându-se pe teme mai puțin numeroase, însă critice, precum migrația, securitatea, clima, energia curată și economia digitală. Programul Orizont 2020 va fi, de asemenea, orientat cu precădere către stimularea inovării revoluționare, creatoare de piețe.

Sprijinirea inovării revoluționare, creatoare de piețe

Încă de la începutul mandatului său, Comisia Juncker a depus eforturi susținute pentru a oferi numeroșilor antreprenori inovatori din Europa toate ocaziile de a prospera. În prezent, Comisia lansează prima fază a Consiliului European al Inovării. Între 2018 și 2020, Comisia va mobiliza 2,7 miliarde EUR din cadrul programului Orizont 2020 în sprijinul activităților de inovare de mare valoare și cu un grad ridicat de risc, pentru a crea piețele viitorului.

 

Focalizarea asupra priorităților politice

Orizont 2020 va utiliza mai bine premiile sale de „spulberare a provocărilor” pentru a furniza soluții tehnice revoluționare la problemele acute cu care se confruntă cetățenii noștri. Programul de lucru 2018-2020 își va concentra eforturile asupra unui număr mai mic de domenii cu bugete mai mari, sprijinind în mod direct prioritățile politice ale Comisiei:

  • Un viitor cu emisii scăzute de dioxid de carbon, rezilient la schimbările climatice: 3,3 miliarde EUR
  • Economia circulară: 1 miliard EUR
  • Digitalizarea și transformarea industriei și serviciilor europene: 1,7 miliarde EUR
  • O uniune a securității: 1 miliard EUR
  • Migrația: 200 de milioane EUR

Suma de 2,2 miliarde EUR va fi alocată proiectelor pentru energie curată în patru domenii interdependente: sursele de energie regenerabilă, clădirile eficiente din punct de vedere energetic, electromobilitatea și soluțiile de stocare, inclusiv 200 de milioane EUR în sprijinul elaborării și producerii în Europa a viitoarei generații de baterii electrice.

 

Promovarea „cercetării fundamentale”

În același timp, programul Orizont 2020 va continua să finanțeze „proiectele științifice inițiate din curiozitate” (denumite adesea „cercetare fundamentală” sau „cercetare de frontieră”). Programul anual de lucru al Consiliului European pentru Cercetare pentru anul 2018, adoptat în luna august, va oferi un sprijin în valoare de aproape 1,86 miliarde EUR cercetătorilor de excelență. Acțiunile Marie Skłodowska-Curie, care finanțează burse pentru cercetători în toate etapele carierei lor, vor primi un stimulent total de 2,9 miliarde EUR pe parcursul a trei ani.

 

Intensificarea cooperării internaționale

Noul program de lucru consolidează, de asemenea, cooperarea internațională în domeniul cercetării și inovării. El va investi peste 1 miliard EUR în 30 de inițiative emblematice în domenii de interes reciproc. Exemplele includ colaborarea cu Canada privind medicina personalizată, cu SUA, Japonia, Coreea de Sud, Singapore și Australia privind automatizarea transporturilor rutiere, cu India privind provocările legate de apă și cu țările africane pe tema securității alimentare și a surselor de energie regenerabilă.

 

Răspândirea excelenței

Între 2018 și 2020, o sumă de 460 de milioane EUR din cadrul programului Orizont 2020 va fi alocată în mod specific pentru a sprijini statele membre și țările asociate care nu au participat încă la program la potențialul lor maxim. Obiectivul este de a profita de zonele de excelență neexploatate din Europa și dincolo de granițele acesteia.

 

Simplificarea în continuare a normelor de participare

O altă noutate o reprezintă introducerea unui proiect-pilot de finanțare forfetară, o abordare nouă și mai simplă pentru acordarea unui sprijin financiar participanților. Aceasta va deplasa atenția controalelor ex-ante de la verificările financiare către conținutul științifico-tehnic al proiectelor.

 

Știința deschisă

Programul marchează o schimbare importantă în promovarea științei deschise prin tranziția de la publicarea rezultatelor cercetării în publicații științifice către împărtășirea mai rapidă a cunoștințelor în cursul procesului de cercetare. O sumă de 2 miliarde EUR va fi direcționată către sprijinirea științei deschise, iar o sumă de 600 de milioane EUR va fi alocată pentru Cloudul european pentru știința deschisă,infrastructura europeană de date și calcului de înaltă performanță.

Context

Începând cu data de 19 octombrie 2017, Orizont 2020 a finanțat, în total, peste 15 000 de granturi în valoare de peste 26,65 miliarde EUR, din care aproximativ 3,79 miliarde au fost destinate IMM-urilor.  De asemenea, programul a permis întreprinderilor, în special IMM-urilor, accesul la finanțarea de risc în valoare de peste 17 milioane EUR în temeiul schemei UE de finanțare a inovatorilor „InnovFin”.  Mai mult, 3 143 de cercetători științifici principali ai Consiliului European pentru Cercetare din organizațiile gazdă și 10 176 de bursieri ai acțiunilor Marie Skłodowska-Curie au beneficiat de granturi în valoare de aproximativ 4,87 miliarde EUR și, respectiv, 2,89 miliarde EUR.

 

Pentru informaţii suplimentare:

Notă de informare: Program de lucru Orizont 2020 pentru perioada 2018-2020
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-4123_ro.htm 

Pin It on Pinterest

Share This