Suedia preia președinția Consiliului Uniunii Europene într-o perioadă de provocări istorice pentru statele membre și pentru Uniune în ansamblu. Invazia ilegală, inacceptabilă și neprovocată a Ucrainei de către Rusia este o amenințare la adresa securității europene, cu consecințe grave pentru migrație, precum și pentru aprovizionarea cu alimente și energie la nivel mondial. Ucraina luptă pentru supraviețuirea sa ca națiune – și pentru securitatea și viața cetățenilor săi. UE și statele sale membre au strâns un sprijin fără precedent pentru Ucraina și vor rămâne ferm alături de aceasta. Trebuie asigurată o cooperare continuă cu parteneri de încredere, inclusiv o legătură transatlantică puternică.

Economiile europene sunt grav afectate de războiul Rusiei, precum și de manipularea continuă a aprovizionării cu energie. Creșterea nivelului inflației, a ratelor dobânzilor și a prețurilor la energie a făcut ca întreprinderile și cetățenii să se confrunte cu dificultăți. Deși s-au luat măsuri decisive, este imperativ să rămânem fermi în tranziția către economia ecologică și să protejăm baza modelului nostru economic pentru creșterea pe termen lung.

Unitatea și disponibilitatea noastră de a acționa rămân esențiale pentru securitatea, reziliența și prosperitatea UE.

Cele patru priorități ale președinției suedeze

Securitate – unitate
Răspunsul rapid și decisiv al UE la invazia Ucrainei este o manifestare a puterii noastre atunci când acționăm împreună. Președinția suedeză va acorda prioritate sprijinului economic și militar continuu pentru Ucraina, precum și sprijinului pentru calea Ucrainei către UE. Acest lucru va necesita eforturi suplimentare atât la nivel național, cât și la nivelul UE. Sunt necesare măsuri suplimentare pentru reconstrucție și reformă în vederea integrării în UE.

Pentru a consolida securitatea Uniunii și a cetățenilor noștri, trebuie să construim un consens în direcția unei politici europene solide de securitate și apărare, în strânsă cooperare cu partenerii. Măsuri suplimentare se vor baza pe acțiunea noastră comună de combatere a agresiunii Rusiei față de Ucraina, precum și pe punerea în aplicare a Busolei strategice și a altor inițiative. Lupta împotriva criminalității organizate transfrontaliere va continua, răspunzând solicitărilor legitime ale cetățenilor pentru comunități sigure și securizate.

Competitivitate
Cea mai urgentă atenție politică este, prin necesitate, dedicată războiului din Ucraina și consecințelor sale pe termen scurt. Atenția simultană acordată eforturilor de stimulare a creșterii economice rămâne necesară pentru a face față provocărilor noastre pe termen lung. Puterea, reziliența și poziția Europei la nivel mondial depind de producția noastră economică, care este strâns legată de piața unică și de oportunitățile comerciale globale.

Actorii economici profită de pe urma activității pe cea mai mare piață unică din lume și concurează cu succes pe piețele mondiale, punând bazele bogăției europene, bunăstării și calității internaționale. UE trebuie să ofere în continuare cele mai bune condiții posibile pentru o economie solidă și deschisă, bazată pe libera concurență, investiții private și digitalizare de succes.

Președinția suedeză va încerca să ancoreze o abordare concertată a competitivității europene în topul agendei politice.

Tranzițiile verzi și energetice
Președinția suedeză va continua eforturile de abordare a prețurilor ridicate și volatile ale energiei, abordând în același timp reforma pe termen lung a pieței energiei.

Provocarea climatică globală necesită un răspuns global. Europa trebuie să conducă prin exemplu, îndeplinind obiective ambițioase în domeniul climei, stimulând creșterea economică și competitivitatea. Vom pune în acțiune Fit for 55 și vom accelera tranziția energetică.

În perioadele de tranziție industrială și tehnologică, persoanele care se deplasează timpuriu au un avantaj competitiv. Întreprinderile și industriile europene sunt deja în fruntea tranziției. Măsurile europene comune în direcția independenței față de combustibilii fosili sunt necesare nu numai pentru tranziția verde, ci și pentru securitatea noastră. Întreprinderile europene care oferă soluții ecologice vor avea o cerere mare la nivel mondial și pot contribui la impulsionarea tranziției către o economie circulară.

Tranziția către un viitor eficient din punctul de vedere al utilizării resurselor și fără combustibili fosili va necesita investiții majore în industrii inovatoare, care pot transpune cele mai bune idei și inovații în soluții funcționale. Trebuie să oferim cadrul de reglementare și politicile adecvate pentru a atrage aceste investiții.

Valorile democratice și statul de drept – fundamentul nostru
Uniunea Europeană se bazează pe valori democratice, deschizând calea către coeziune, libertățile individuale, nediscriminare, creșterea producției economice și influența globală. Respectarea principiului statului de drept și a drepturilor fundamentale este, prin urmare, un element esențial al președinției suedeze a Consiliului și, într-adevăr, a fiecăreia.

Mai multe detalii aflați accesând site-ul https://swedish-presidency.consilium.europa.eu/

Pin It on Pinterest

Share This