Comisia Europeană și-a adoptat programul de lucru pentru 2015. Acesta definește acțiunile pe care Comisia intenționează să le adopte în următoarele 12 luni. Cu această ocazie, președintele Comisiei Europene Jean-Claude Juncker a declarat: „Actuala Comisie a fost aleasă pe baza unui mandat politic clar: cele zece priorități stabilite în orientările noastre politice. Programul de lucru pe care îl prezentăm astăzi transpune cele zece priorități în primele rezultate concrete.”

Programul de lucru al Comisiei pentru 2015 stabilește 23 de noi inițiative propuse de Comisia Juncker în urma orientărilor politice prezentate Parlamentului European și 80 de propuneri existente pe care Comisia intenționează să le retragă sau să le modifice din motive politice sau tehnice.

Programul încearcă să răspundă așteptărilor europenilor. Cetățenii își doresc ca UE să intervină mai puțin în viața de zi cu zi, în special în situațiile în care statele membre sunt mai în măsură să acționeze și să ofere soluții. Cetățenii așteaptă ca UE să contribuie la soluționarea marilor provocări economice și sociale, cum ar fi combaterea șomajului și îmbunătățirea competitivității. Aceștia așteaptă ca UE să fie mai deschisă privind măsurile pe care le ia și modul în care face acest lucru. Adoptarea programului de lucru este un bun punct de plecare, întrucât prezintă în mod transparent atât lucrurile pe care UE le va face, cât și cele pe care nu le va face în 2015.

 

23 de noi inițiative pentru a aduce o schimbare pozitivă

Programul adoptat prezintă 23 de inițiative pe care Comisia se angajează la nivel politic să le realizeze în 2015. Această listă de priorități, etalată de-a lungul a 12 luni, se concentrează asupra obiectivelor majore, cum ar fi crearea de locuri de muncă, creștere economică și investițiile, conform celor zece priorități formulate în orientările politice ale președintelui Juncker.

În principal, Comisia s-a angajat să adopte în 2015:

  • un plan de investiții pentru Europa: măsurile legislative care vor fi adoptate în urma planului anunțat luna trecută, menite să deblocheze investiții publice și private în economia reală în valoare de cel puțin 315 miliarde EUR în următorii trei ani;
  • un ambițios pachet de măsuri privind piața unică digitală: crearea condițiilor pentru o economie și o societate digitale dinamice prin completarea mediului de reglementare a telecomunicațiilor, modernizarea normelor privind drepturile de autor, simplificarea normelor pentru achizițiile online și digitale efectuate de consumatori, creșterea securității cibernetice și raționalizarea digitizării;
  • primii pași către o Uniune Europeană a energiei: asigurarea securității aprovizionării cu energie, o mai mare integrare a piețelor energetice naționale, diminuarea cererii Europei în materie de energie și reducerea emisiilor de dioxid de carbon din mixul energetic;
  • o abordare mai echitabilă privind impozitarea: un plan de acțiune privind eforturile de combatere a evaziunii și fraudei fiscale, care să includă măsuri la nivelul UE menite să asigure trecerea la un sistem pe baza căruia țara în care sunt generate profiturile să fie și țara în care se percepe impozitul, precum și un schimb automat de informații privind deciziile fiscale și stabilizarea bazelor fiscale ale societăților;
  • o agendă europeană privind migrația: dezvoltarea unei noi abordări în materie de migrație legală cu scopul de a transforma UE într-o destinație atrăgătoare pentru persoanele talentate și competente, îmbunătățirea gestionării migrației în UE prin intensificarea cooperării cu țările terțe, a solidarității dintre statele membre și a combaterii traficului de persoane;
  • o uniune economică și monetară aprofundată: continuarea eforturilor de promovare a stabilității economice și de atragere a investitorilor în Europa.

Lista completă a celor 23 de inițiative noi din cadrul fiecăruia dintre cele 10 domenii prioritare de politică poate fi consultată la adresa:
http://ec.europa.eu/atwork/pdf/cwp_2015_new_initiatives_en.pdf 

 

80 de propuneri existente pe care Comisia intenționează să le retragă sau să le modifice

La pregătirea programului de lucru, Comisia a examinat aproximativ 450 de propuneri pentru care în prezent se așteaptă o decizie din partea Parlamentului European și a Consiliului și propune să retragă sau să modifice 80 dintre acestea. Se propune retragerea unora dintre acte deoarece acestea nu corespund priorităților noii Comisii. Însă în numeroase cazuri, Comisia își reiterează angajamentul ferm față de obiectivele urmărite; cu toate acestea, propunerile sunt inutile dacă sunt uitate pe o masă de negocieri sau dacă esența lor va fi diluată în cursul negocierilor astfel încât nu își vor mai putea atinge scopul inițial. În aceste situații, Comisia va propune noi modalități, mai eficiente, de realizare a acestor obiective. Comisia va aștepta opiniile Parlamentului European și ale Consiliului cu privire la aceste propuneri înainte de a le retrage oficial.

Lista completă a propunerilor pentru care se preconizează retragerea poate fi consultată la adresa:
http://ec.europa.eu/atwork/pdf/cwp_2015_withdrawals_en.pdf 

 

Reducerea birocrației și eliminarea sarcinilor de reglementare

Pentru 2015 se urmărește de asemenea reducerea birocrației și eliminarea sarcinilor de reglementare, fapt care va contribui la crearea unui mediu favorabil investițiilor. Colegiul comisarilor a identificat o serie de propuneri și de acte legislative existente care vor fi revizuite și modificate pentru ca acestea să funcționeze mai bine pentru cetățenii și întreprinderile din Europa. Se vor depune, de asemenea, eforturi de simplificare, de exemplu în ceea ce privește politica agricolă comună.

Lista propunerilor de acest gen poate fi consultată la adresa de internet:
http://ec.europa.eu/atwork/pdf/cwp_2015_refit_actions_en.pdf 

 

Orientările politice ale președintelui Juncker sunt disponibile în limba română la adresa de internet:
http://ec.europa.eu/priorities/docs/pg_ro.pdf

Pagina de internet a Programului de lucru al Comisiei Europene pentru 2015:
http://ec.europa.eu/priorities/work-programme/index_en.htm 

Pin It on Pinterest

Share This