În cadrul discursului susținut în fața Parlamentului European în data de 16 iulie 2019, Ursula von der Leyen a precizat prioritățile Comisiei Europene pentru următorii 5 ani. Una dintre aceste priorități este necesitatea respectării statului de drept în Uniunea Europeană:

“Statul de drept este cel mai puternic instrument al Uniunii pentru respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor. Nu putem să facem compromisuri în privinţa respectării statului de drept. Va exista un mecanism european suplimentar privind statul de drept. Acest mecanism este menit să apere statul de drept ori de câte ori va fi atacat. (…)

Noua cale pe care vrem să o urmăm îmbunătățește transparența, permite depistarea timpurie și oferă sprijin specific pentru rezolvarea oricăror probleme într-un stadiu incipient”.

 

Securitatea internă

Scopul urmărit de noua Comisie este ca fiecare persoană din UE să se simtă în siguranță pe străzile orașului în care locuiește și în propria casă. În acest sens, s-au menționat următoarele măsuri:

  • Trebuie să îmbunătățim cooperarea transfrontalieră pentru a elimina lacunele legate de lupta împotriva formelor grave de criminalitate și a terorismului în Europa.
  • Parchetul European ar trebui să dispună de mai multe mijloace și de o mai mare autoritate și să aibă competența a investiga și de a urmări penal cazurile de terorism transfrontalier.

 

Un nou pact privind migrația

În privinţa migraţiei, Ursula von der Leyen a spus că se doreşte un nou pact pentru rezolvarea acestei probleme şi pentru dreptul de azil şi că este necesar ca agenţia de coastă UE, care va avea 10.000 de grăniceri, să fie activă mai devreme de anul 2024. Europa are responsabilitatea de a ajuta țările care primesc refugiați să le ofere condiții decente și umanitare. În acest scop, este susținută instituirea unor coridoare umanitare.

Ursula von der Leyen a mai menționat: “Europa își va respecta întotdeauna valorile și va întinde o mână de ajutor refugiaților care fug din calea persecuțiilor sau a conflictelor – este datoria noastră morală. Același lucru este valabil și în ceea ce privește salvarea de vieți pe mare. În acest scop, avem nevoie de o abordare mai sustenabilă în materie de căutare și salvare.”

 

Cum se stabilesc prioritățile Comisiei Europene pentru următorii 5 ani?

La începutul mandatului fiecărei Comisii, președintele acesteia stabilește prioritățile care trebuie urmărite de-a lungul mandatului respectiv. Acestea reflectă agenda strategică a Consiliului și rezultatele discuțiilor dintre grupurile politice din cadrul Parlamentului European. 

Ursula von der Leyen a fost nominalizată pentru funcţia de preşedinte al Comisiei Europene în cadrul Summit-ului Consiliului European din 30 iunie-2 iulie 2019, de la Bruxelles. Ursula von der Leyen a prezentat prioritățile insitituției pentru următorii 5 ani în cadrul discursului susținut în fața Parlamentului European în data de 16 iulie 2019.

În discursul său, Ursula von der Leyen a arătat că, dacă initial Europa a însemnat aspirația la pace pe un continent care fusese divizat prea multă vreme, aceasta a devenit treptat o aspirație la prosperitate și unitate, transpusă în realitate prin moneda unică, libertatea de circulație și extinderile succesive. În prezent, Europa “este aspirația de a trăi pe un continent unde natura și sănătatea sunt protejate, de a trăi într-o societate în care fiecare să aibă libertatea de a fi cine este cu adevărat, de a locui unde își dorește, de a iubi pe cine își dorește și de a-și urmări cele mai mari ambiții. Este aspirația către o lume deschisă la noile tehnologii și totodată fidelă valorilor seculare. Aspirația către o Europă care să își asume rolul de lider mondial în abordarea principalelor provocări ale vremurilor în care trăim.”

Ursula von der Leyen a prezentat totodată politicile pe care intenționează să le aplice pentru îndeplinirea acestei viziuni pentru Europa. Orientările politice se concentrează asupra a șase ambiții emblematice pentru Europa pentru următorii cinci ani, precum și pentru perioada ulterioară:

  • Un Pact ecologic european
  • O economie în serviciul cetățenilor
  • O Europă pregătită pentru era digitală
  • Protejarea modului nostru de viață european
  • O Europă mai puternică pe plan internațional
  • Un nou elan pentru democrația europeană

Prioritățile Comisiei Europene pentru următorii 5 ani pot fi consultate aici: https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/political-guidelines-next-commission_ro.pdf

Comisia Europeană, în noua sa componenţă, îşi va începe activitatea la data de 1 decembrie 2019.

 

Ce urmează în continuare?

În programul de lucru al Comisiei este inclus un plan de acțiune pentru următoarele 12 luni. El prezintă modalitățile prin care pot fi transpuse în practică prioritățile politice. Celelalte instituții europene și parlamentele naționale pot, de asemenea, să ofere sugestii cu privire la program.

Pentru toate inițiativele legislative majore și pentru cele care definesc politici, direcțiile Comisiei pregătesc o evaluare a impactului pentru a analiza potențialele efecte economice, sociale și de mediu ale propunerilor.

Periodic, se actualizează o listă a inițiativelor planificate și o listă a inițiativelor adoptate de Comisie. Aceasta este trimisă celorlalte instituții europene pentru a le ajuta să-și organizeze propriile activități.

La sfârșitul anului bugetar, fiecare direcție elaborează un raport anual de activitate cu privire la acțiunile întreprinse în vederea atingerii obiectivelor. Aceste rapoarte sunt compilate într-un raport de sinteză care este prezentat Parlamentului European și Consiliului.

De asemenea, în fiecare an, președintele Comisiei prezintă în fața Parlamentului European realizările obținute de Comisie în cursul anului precedent și prioritățile sau inițiativele planificate pentru anul următor, în discursul privind starea Uniunii.

Pin It on Pinterest

Share This