Mecanismul UE de finanțare a energiei din surse regenerabile a lansat prima cerere de propuneri pentru sprijinirea proiectelor de energie solară fotovoltaică din Finlanda.

Apelul vizează finanțarea proiectelor noi de energie solară fotovoltaică cu o capacitate minimă de 5 MW și maximă de 100 MW, care ar urma să fie implementate în Finlanda.

Acest apel oferă oportunități de finanțare pentru dezvoltatorii de proiecte care doresc să contribuie la creșterea capacității de producere a energiei din surse regenerabile din Finlanda și să contribuie la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră.

Termenul limită pentru depunerea propunerilor este 27 septembrie 2023, oferind dezvoltatorilor de proiecte suficient timp pentru a pregăti propunerile. Mai multe informații aici.

Context

RENEWFM este un program de finanțare al UE care contribuie la tranziția către o energie curată și la obiectivele Pactului ecologic european, inclusiv obiectivele și obiectivele Acordului de la Paris, obiectivele privind clima și energia pentru 2030 și obiectivul de decarbonizare pe termen lung.

În acest context, mecanismul de finanțare a energiei din surse regenerabile permite țărilor UE să colaboreze mai strâns în adoptarea și promovarea surselor regenerabile, îmbunătățirea eficienței investițiilor, punerea în comun a resurselor și găsirea combinației potrivite între finanțarea publică și cea privată.

Facilitează o lansare mai rentabilă a surselor regenerabile în UE, în special în zonele care au un acces mai mare la resursele naturale sau sunt mai potrivite pentru aceasta din punct de vedere geografic.

Proiectele trebuie să contribuie la realizarea unei capacități suplimentare de energie regenerabilă în UE într-un mod rentabil. Se va aștepta ca beneficiarii să raporteze producția de energie regenerabilă anual.

Pin It on Pinterest

Share This