Consiliul Uniunii Europene este instituția care reprezintă guvernele statelor membre. Consiliul UE este forul în care miniștrii din toate țările UE se reunesc pentru a adopta legi și pentru a coordona politici. Președinția Consiliului se asigură prin rotație la fiecare 6 luni între statele membre ale UE. La 1 ianuarie, România a preluat președinția Consiliului UE. După 100 de zile de la preluarea Președinției, Guvernul României a comunicat rezultatele obținute în această perioadă. 

Aceasta a fost în primul rând o perioadă extrem de densă din punct de vedere al activității legislative la nivel european, având în vedere că începerea campaniei pentru alegerile europene a scurtat perioada de negocieri cu Parlamentul European.

Președinția României la Consiliul UE a asigurat avansarea unor dosare foarte importante, pe teme precum piața unică digitală, directiva pentru gazele naturale, Uniunea bancară, condiții de muncă transparente și previzibile, emisii reduse de CO2 de la camioane, îmbunătățirea securității cărților de identitate sau întărirea poliției de frontieră și garda de coastă la nivel european. De asemenea, cele 15 dosare negociate pe Brexit asigură o tranziție lină spre UE27 și asigură măsurile necesare în cazul unui Brexit fără acord.

 

Norme comune pentru piața gazelor naturale

Am reușit să închidem revizuirea directivei privind Gazele Naturale, un dosar extrem de dificil și complex pentru Statele Membre și pentru ecuația securității energetice europene. Președinția Română a avut un rol crucial în aceste negocieri care aduc garanții că regulile Uniunii Energetice se vor aplica și în cazul conductelor de gaze către și din țările terțe.

Prin revizuirea Directivei Gaze Naturale am avut în vedere stabilirea unui cadru de reglementare stabil, transparent, nediscriminatoriu și am adus mai multă coerență în relația cu ţările terțe.

 

Directiva privind drepturile de autor pe piața unică

În ceea ce privește Directiva privind drepturile de autor pe piața unică, noile reglementări vor contribui la realizarea unei piețe funcționale a drepturilor de autor, cu beneficii economice și sociale atât pentru creatori, cât și pentru consumatori.

 

Alegerile pentru Parlamentul European

Un reper important pentru perioada următoare îl constituie alegerile pentru Parlamentul European care se vor desfășura în perioada 23-26 mai 2019. Ca Președinție a Consiliului UE am lucrat pentru crearea unui mediu de desfășurare a alegerilor în mod liber și corect.

Am stabilit reguli mai clare pentru protecția datelor cu caracter personal și sancționarea folosirii acestora în scopul de a manipula desfășurarea și rezultatele alegerilor.

Totodată, am urmărit la nivelul Consiliului coordonarea eforturilor statelor membre pentru implementarea a două mecanisme-cheie: Rețeaua europeană de cooperare în materie electorală și Sistemul de alertă rapidă ce permite statelor membre schimbul de informații și trimiterea de alerte în timp real în caz de incidente de dezinformare.

 

Negocierile pentru Brexit

În mandatul nostru au fost finalizate și adoptate formal la nivelul Consiliului 15 propuneri legislative care au rolul de a limita efectele unei retrageri fără acord a Marii Britanii.

Scopul nostru este acela de a proteja cetățenii și mediul de afaceri. De aceea, am făcut eforturi și am obținut decizii în domenii cheie, precum transportul rutier și aerian, coordonarea sistemelor de securitate socială, Erasmus+, vize, dar și funcționarea bugetului european pentru anul 2019.

 

Viitorul Cadru Financiar

În 100 zile de mandat, am reușit să obținem înțelegeri comune cu Parlamentul European pentru o serie de propuneri sectoriale prioritare aferente viitorului Cadru Financiar, precum: Fondul European de Apărare, Programul Europa Digitală 2021-2027, Facilitatea Conectarea Europei, Programul Orizont Europa, Programul Spațiu, Programul Justiție, Programul Drepturi și Valori, Programul InvestEU sau Programul LIFE.

În paralel, Președinția României la Consiliul UE a continuat negocierile privind arhitectura de ansamblu a viitorului buget european care urmează să fie agreată la nivelul Consiliului European în toamna acestui an.

Ne concentrăm acum pe elaborarea unui document simplificat și echilibrat de negociere care să faciliteze discuțiile liderilor europeni la Consiliul European din iunie și deciziile din a doua parte a anului.

Președinția României a depus, totodată, eforturi considerabile în avansarea negocierilor privind pachetul legislativ privind politica de coeziune post-2020.

 

Migrație

În domeniul migrației, Președinția română a contribuit la avansarea discuțiilor pe toate componentele vizând o abordare cuprinzătoare a acestui fenomen, în linie cu obiectivele formulate la nivelul Consiliului European.

Am reușit revizuirea cadrului juridic pentru funcționarea rețelei europene a ofițerilor de legătură în materie de migrație.

Am finalizat negocierile privind extinderea mandatului Agenției Europene pentru Paza Frontierelor și Garda de Coastă, una dintre prioritățile majore ale UE în materie de securitate din ultima perioadă.

 

Drepturile angajaților

Toate acțiunile Președinției române a Consiliului Uniunii Europene au în centru cetățenii și respectarea drepturilor acestora. Menționăm în acest context finalizarea negocierilor și adoptarea mai multor reglementări europene, care au ca obiectiv condiții de lucru mai bune pentru cetățeni, cum ar fi: Regulamentul pentru instituirea unei Autorități Europene a Muncii sau Directiva privind transparența și previzibilitatea condițiilor de muncă.

Menționăm alte câteva exemple relevante cu privire la beneficiile de care se va bucura lucrătorul român:

  • limitarea la șase luni a perioadelor de probă;
  • posibilitatea de a solicita, după cel puțin șase luni de vechime la același angajator, un loc de muncă cu condiții mai previzibile și mai sigure;
  • dreptul de a beneficia de formare gratuită, pe baza legislației Uniunii sau a celei naționale.

Dar directiva se adresează și angajatorilor, sprijinindu-le activitatea. Pentru aceștia sunt eliminate anumite sarcini administrative, permițându-le să transmită în format electronic informațiile necesare către administrația publică. Acest lucru va contribui la îmbunătățirea concurenței corecte, între companii, pe Piața Internă.

 

Drepturile consumatorului

Am acordat atenția cuvenită întăririi drepturilor consumatorilor în Uniunea Europeană. În acest sens, menționăm propunerea de directivă Omnibus, care introduce reglementări privind transparența online, prețul personalizat și va veni în sprijinul statelor membre să administreze aspecte legate de eliminarea dublului standard.

 

Sprijin pentru agricultori și o mai bună siguranță alimentară

Menținerea Politicii Agricole Comune și susținerea unui nivel adecvat de finanțare pentru plățile directe și dezvoltarea rurală constituie o prioritate majoră a Președinției României la Consiliul UE.

În acest sens, România și-a impus punctul de vedere în cadrul comisiei AGRI din Parlamentul European cu ocazia votului privind viitoarea Politică Agricolă Comună.

Astfel, am obținut eliminarea plafonării obligatorii a subvențiilor pentru agricultură, fapt ce asigură o dezvoltare echilibrată a tuturor fermierilor europeni, fără discriminări.

În același timp, am ajuns la un acord cu Parlamentul European și în privința Legii Generale a Alimentelor ce va permite un acces mai facil al cetățenilor la informații complete referitoare la siguranța alimentară și sănătatea umană.

 

Mediu

Și în domeniul mediului și schimbărilor climatice, Președinția României la Consiliul UE a înregistrat progrese considerabile, prin finalizarea negocierilor privind decarbonizarea și modernizarea transportului în UE, dar și îndeplinirea obiectivelor acordului de la Paris prin reducerea cu 30% a emisiilor de dioxid de carbon pentru noile camioane și autobuze până în 2030.

De asemenea, pentru un mediu mai curat, am finalizat dosarul privind norme și mai stricte pentru produsele și ambalaje care se află printre primele zece articole poluante ca frecvență a apariției pe plajele europene.

 

Transporturi

Un alt domeniu în care am făcut progrese importante este cel al transporturilor, în care am finalizat negocierile pe 12 dosare privitoare atât la transportul rutier, cât și la cel feroviar, naval și aerian.

Menționez aici, măsurile luate pentru limitarea efectelor Brexit în domeniu, cât și cele privitoare la îmbunătățirea siguranței participanților la trafic sau cele referitoare la creșterea competitivității în transporturi.

 

Relațiile de vecinătate

În toate reuniunile și întâlnirile pe care le-am avut în primele 3 luni de mandat, am înregistrat progrese în domenii relevante, precum regiunea Balcanilor de Vest, relația UE-Turcia, cooperarea UE-NATO. O conferință de nivel înalt dedicată acestui subiect a avut loc chiar astăzi, la București. Am acordat atenție, bineînțeles, și relației transatlantice.

În continuare, avem în vedere valorificarea eforturilor deja depuse pentru marcarea momentului aniversar al Parteneriatului Estic, implicarea UE în cooperarea regională la Marea Neagră, stimularea cooperării cu Asia Centrală, mai ales în cheia conectivității.

 

Președinția României la Consiliul UE în cifre

În primele 100 de zile, Președinția României la Consiliul UE a promovat 90 de dosare legislative care aduc mari beneficii vieții tuturor europenilor (80 de dosare închise și 10 interpretări comune pe bugetul UE pe termen lung).

În primele 100 de zile de mandate, Președinția României a gestionat peste 1.100 de evenimente și reuniuni, ceea ce înseamnă o medie de 11 reuniuni în fiecare zi, organizate în țară și la Bruxelles.

Pe durata primelor 100 zile, Președinția României la Consiliului UE a condus negocierile concretizate prin adoptarea a 24 de Concluzii ale Consiliului pe diferite teme de interes la nivel european.

De asemenea, a asigurat reprezentarea Consiliului UE la 6 sesiuni plenare ale Parlamentului European, participând la 33 dezbateri pe diferite teme europene. Totodată, reprezentanții români au co-semnat, în calitate de Președinție a Consiliului UE, 22 acte legislative împreună cu Parlamentul European.

 

Sibiul va fi, pentru o zi, capitala politică a Uniunii Europene

În contextul exercitării de către România a Președinției Consiliului Uniunii Europene, la 9 mai 2019, va avea loc, la Sibiu, Summitul informal al șefilor de stat sau de guvern din Uniunea Europeană. Evenimentul se va desfășura în clădirea Primăriei Municipiului Sibiu. Summitul va fi găzduit de Klaus Iohannis, președintele României. Președintele Consiliului European, Donald Tusk, va prezida reuniunea.

Informații suplimentare pe această temă sunt disponibile pe pagina de internet a Președinției României la Consiliul UE: https://www.romania2019.eu/

Pin It on Pinterest

Share This