Comisia Europeană a propus marți, 4 iulie 2017 un plan de acțiune pentru a susține Italia, copleșită de sosirile masive ale migranților pe coastele sale din direcția Libiei, plan ce prevede noi ajutoare financiare pentru a ajuta autoritățile italiene și libiene să stăpânească situația, precum și sprijinirea Italiei în elaborarea unui cod de conduită pentru ONG-urile care desfășoară operațiuni de căutare și salvare pe Marea Mediterană, informează agențiile AFP și EFE.

Planul, prezentat în Parlamentul European la Strasbourg, prevede o și mai mare consolidare a capacităților autorităților libiene, printr-un proiect de 46 de milioane de euro elaborat împreună cu Italia și creșterea ajutorului acordat Italiei printr-o anvelopă suplimentară în valoare de 35 milioane de euro, gata să fie mobilizată imediat.
Dintre cei peste 100.000 de migranți sosiți din ianuarie în Europa traversând Marea Mediterană, peste 85.000 au debarcat în Italia și aproape 9.300 în Grecia, potrivit cifrelor difuzate marți de Organizația Internațională pentru Migrație (OIM).

“Situația dezastruoasă de pe Marea Mediterană nu este nici nouă, nici trecătoare”, a subliniat președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker.
“Toată lumea trebuie să-și asume partea de responsabilitate în toată Europa”, a declarat vicepreședintele Comisiei, Frans Timmermans.

Planul prezentat de Comisie marți va fi discutat joi la Tallin, în timpul unei reuniuni informale a miniștrilor de interne ai țărilor din UE, reuniune ce va fi consacrată în special situației din Mediterana Centrală.

Executivul european cere, de asemenea, susținerea înființării, în Libia, a unui centru de coordonare și de salvare maritimă pe deplin operațional și ajutorarea acestei țări în vederea întăririi controalelor la frontiera sa sudică.

Rezerva de reacție rapidă a corpului european de pază a frontierei și a pazei de coastă, compusă din peste 500 de experți în materie de retrimitere (a migranților către țările de origine), este gata să fie desfășurată la cererea Italiei, a precizat Comisia Europeană.

Comisia a amintit că Italia, la fel ca alte țări membre ale UE, trebuie să accelereze retrimiterea spre țările de origine a migranților care nu pot obține un statut de refugiat în Europa.

La rândul ei, Italia a cerut executivului comunitar elaborarea unui cod de conduită pentru a se putea coordona cu ONG-urile ale căror nave recuperează migranți pe mare și îi transportă apoi către Italia. Aceste ONG-uri sunt acuzate că prin operațiunile lor încurajează migranții să pornească spre Europa și chiar că ar colabora cu traficanții.

Măsurile prezentate marţi vor sta la baza discuțiilor referitoare la acordarea unui sprijin imediat Italiei, care urmează să aibă loc în cadrul reuniunii informale a Consiliului Justiție și Afaceri Interne care va avea loc joi la Tallinn.

Acțiunile propuse de Comisia Europeană
Comisia Europeană propune un set de măsuri care trebuie luate în prezent pentru a accelera eforturile colective ale Uniunii Europene pe ruta central-mediteraneeană, cele mai importante fiind următoarele:

Comisia:
• va consolida în continuare capacitățile autorităților libiene, prin intermediul unui proiect în valoare de 46 de milioane EUR pregătit împreună cu Italia;
• va sprijini instituirea unui Centru de coordonare a operațiunilor de salvare pe mare pe deplin operațional în Libia;
• va suplimenta finanțarea pentru gestionarea migrației în Italia cu 35 de milioane EUR, disponibilă pentru a fi mobilizată imediat;
• va asigurarea mobilizarea deplină a agențiilor UE:
o Biroul European de Sprijin pentru Azil (EASO) este pregătit să majoreze numărul echipelor mobile de sprijinire a prelucrării cererilor;
o Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă ar trebui să examineze de urgență propunerile Italiei cu privire la operațiunea comună Triton;
o iar corpul de reacție rapidă al agenției format din peste 500 de experți în domeniul returnării este gata pentru a fi mobilizat la solicitarea Italiei;
• va iniția și finanța un nou exercițiu privind angajamentele de relocare, în special din Libia, Egipt, Niger, Etiopia și Sudan, în colaborare cu UNHCR, începând de astăzi;
• va colabora cu Libia în ceea ce privește consolidarea controalelor la granița de sud, în cooperare cu țările din grupul G5 Sahel și statele membre, cu sprijinul financiar al UE;
• va intensifica eforturile pentru semnarea acordurilor de readmisie (sau a unor acorduri informale echivalente) cu țările de origine și de tranzit, cu sprijinul statelor membre;
• își va intensifica relațiile cu Niger și Mali în conformitate cu cadrul de parteneriat, pentru a împiedica deplasările către Libia;
• va colabora în continuare cu Organizația Internațională pentru Migrație (OIM) pentru a accelera returnările voluntare asistate din Libia și Niger către țările de origine, inclusiv prin furnizarea de finanțare suplimentară;
• va asigura împreună cu statele membre punerea în aplicare integrală a cadrului de parteneriat, inclusiv cu privire la un număr mai mare de țări decât cele 5 țări prioritare prevăzute inițial, utilizând instrumente cu efect de levier atât pozitive, cât și negative;
• în plus față de suma de 200 de milioane EUR mobilizată în 2017 pentru componenta „Africa de Nord” a Fondului fiduciar al UE pentru Africa, va asigura o finanțare echivalentă pentru 2018 și pentru anii următori de la bugetul UE și de la statele membre (a se vedea tabelul).

Statele membre ar trebui:
• să contribuie mai substanțial la Fondul fiduciar al UE pentru Africa pentru a suplimenta contribuția de 2,6 miliarde EUR de la bugetul limitat al UE, în conformitate cu angajamentele pe care și le-au asumat în noiembrie 2015 (a se vedea tabelul);
• să accelereze transferurile din Italia, oferind un răspuns mai rapid la cererile Italiei și prin sporirea numărului de angajamente și a regularității acestora;
• să contribuie, alături de Comisie și de Serviciul European de Acțiune Externă, la dialogul cu Tunisia, Egipt și Algeria pentru a le încuraja să se alăture Rețelei mediteraneene Seahorse și să invite Tunisia și Libia să își stabilească zona de căutare și salvare și să instituie Centru formal de coordonare a operațiunilor de salvare pe mare;
• să accelereze discuțiile, în colaborare cu Parlamentul European, cu privire la reforma sistemului Dublin de alocare a cererilor de azil în cadrul UE pentru a furniza un cadru mai stabil în vederea abordării acestor provocări în viitor;
• să își mobilizeze capacitățile, alături de cele ale poliției de frontieră și gărzii de coastă la nivel european, de sprijinire a returnării migranților în situație neregulamentară din Italia.

Italia ar trebui:
• să elaboreze, în consultare cu Comisia și pe baza dialogului cu ONG-urile, un cod de conduită pentru ONG-urile care desfășoară activități de căutare și salvare pe Marea Mediterană;
• să își îndeplinească propriile angajamente privind transferul prin:
o înregistrarea de urgență a tuturor eritreenilor prezenți în Italia;
o centralizarea și standardizarea procedurii de transfer;
o permiterea transferului minorilor neînsoțiți
o și printr-o mai mare flexibilitate privind controalele de securitate stabilite la nivel bilateral cu alte state membre;
• să pună în aplicare rapid legea Minniti, inclusiv prin:
o crearea de hotspoturi suplimentare;
o creșterea capacității de primire și creșterea substanțială a capacității de luare în custodie publică pentru a se ajunge urgent la cel puțin 3000 de locuri;
o creșterea perioadei maxime de luare în custodie publică în conformitate cu dreptul UE
o și accelerarea semnificativă a examinării cererilor de azil în faza căii de atac;
• să accelereze returnările prin:
o aplicarea procedurilor accelerate de returnare;
o utilizarea la scară mai largă a procedurilor rapide și a motivelor de inadmisibilitate;
o elaborarea unei liste naționale a țărilor de origine sigure;
o emiterea deciziilor de returnare în paralel și împreună cu deciziile în materie de azil;
o luarea în considerare a utilizării restricțiilor de ședere
o și abținerea de la acordarea de documente de călătorie solicitanților de azil.

Textul integral al Planului de acțiune al Comisiei este disponibil la adresa:
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20170704_action_plan_on_the_central_mediterranean_route_en.pdf 

Uniunea Europeană și statele sale membre au stabilit, în mod progresiv, un răspuns strategic mai puternic și mai bine articulat pentru a salva vieți omenești și a gestiona mai bine fluxurile de migranți în zona centrală a Mării Mediterane. Informaţii privind măsurile întreprinse până în prezent dunt disponibile la adresa:
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20170302_factsheet_on_europes_migration_and_asylum_policy_-_small_steps_to_make_a_big_difference_en.pdf 

Pin It on Pinterest

Share This