În 11 decembrie 2019, Ursula von der Leyen a prezentat Parlamentului European foaia de parcurs a Comisiei pe care o conduce – Pactul ecologic european.

Pactul ecologic european stabilește măsuri ce vor transforma Europa în primul continent neutru din punct de vedere climatic până în 2050, vor dinamiza economia, vor îmbunătăți sănătatea și calitatea vieții cetățenilor și vor ocroti natura.

Principalele puncte ale Pactului ecologic European sunt următoarele:

  1. Europa „neutră din punct de vedere climatic”. Acesta este obiectivul primordial al pactului. UE își propune, ca până în 2050, să ajungă la zero emisii nete de gaze cu efect deseră. În acest scop, Comisia va prezenta, în termen de 100 de zile, primul „act legislativ european privind clima”. Dar, pentru a atinge obiectivul menționat, este necesară creșterea obiectivelor Europei privind reducerea emisiilor până în 2030. Pentru a atinge obiectivele în materie de climă și mediu, Comisia va prezenta, de asemenea, Strategia privind biodiversitatea pentru 2030, noul Plan de acțiune privind strategia industrială și economia circulară, Strategia „de la fermă la consumator” pentru o alimentație durabilă și propuneri pentru o Europă lipsită de poluare.
  1. Economia circulară.Un nou plan de acțiune pentru economia circulară va fi prezentat în martie 2020, ca parte din strategia industrială a Uniunii. Industriile cu emisii mari – precum producția de ciment, siderurgia sau textilele – vor atrage atenția în noul context. De asemenea, este nevoie de o nouă legislație privind reutilizarea și reciclarea bateriilor.
  2. Renovarea clădirilor ar urma să fie unul dintre programele principale din pactul ecologic. Obiectivul principal ar urma să fie dublarea sau chiar triplarea ratei de renovare a clădirilor, care este acum de1%.
  3. Poluare zero.Fie că este vorba de aer, sol sau apă, obiectivul este clar: UE trebuie să devină un mediu fără poluare până în 2050.
  4. Ecosisteme și biodiversitate. Și în domeniul biodiversității va apărea o nouă strategie în martie anul viitor, și în pregătirea unui summit al ONU pe teme de biodiversitate, ce va avea loc în China în octombrie. Potrivit oficialilor UE, Europa vrea să dea un exemplu cu noi măsuri prin care să atace factorii care duc la reducerea biodiversității. Acest pachet va include măsuri pentru combaterea poluării solului și apelor, dar și o nouă strategie privindpădurile.
  5. Din fermă la consumator.Această nouă strategie ar urma să fie prezentată în primăvara anului viitor și va ținti „o agricultură mai verde și mai sănătoasă”. Cu alte cuvinte, va fi un plan pentru reducerea semnificativă a utilizării pesticidelor, îngrășămintelor și antibioticelor. Planurile strategice pe care fiecare stat membru va fi nevoit să le elaboreze potrivit viitoarei Politici Agricole Comune vor fi analizate și din perspectiva alinierii cu obiectivele Pactului ecologic.
  6. Transport. La un an după ce UE a agreat noi limite de emisii pentru mașini, sectorul auto este din nou în atenția Comisiei. De la actuala țintă de 95 gCO2/km stabilită pentru 2021, obiectivul este să coborâm spre zero după 2030, potrivi unui oficiai european. În acest sens, vor fi încurajate vehiculele electrice prin dezvoltarea rapidă a punctelor de încărcare de pe întregul continent. De asemenea, vor fi promovați combustibilii alternativi, precum biocombustibilii sauhidrogenul.
  7. Banii. Comisia propune un „mecanism de tranziție echitabilă” pentru a sprijini regiunile care se bazează în mare măsură pe activități cu intensitate mare a emisiilor de dioxid de carbon. Ursula von der Leyen a spus că Executivul UE vrea să mobilizeze 100 miliarde de euro, care să fie destinați celor mai vulnerabile regiuni, dar și sectoare de activitate. Acest mecanism vor avea trei surse: un fond de tranziție finanțat din bugetul de poltici regionale al UE, programul „InvestEU”, finanțat de Banca Europeană pentru Investiții, și fondurile BEI. Sumele din acest mecanism ar putea fi completate cu alte fonduri venite de la regiune. Reglementările UE privind ajutorul de stat vor fi revizuite pentru ca guvernele naționale să poată susține investițiile în energie verde, cu acceptul directoratului anti-trust al Comisiei.
  1. Cercetare și inovație.Cu un buget de 100 miliarde de euro propus pentru cadrul financiar 2021-2027, programul Horizon Europe va avea și el o contribuție la pactul ecologic. Circa 35% din fondurile UE pentru cercetare sunt rezervate pentru tehnologii prietenoase cu mediul.
  2. Relațiile externe. Eforturile diplomatice ale UE vor fi mobilizate pentru susținerea pactului ecologic. Pe măsură ce ambițiile Europei în privința mediului cresc, „ne așteptăm ca și restul lumii să joace un rol”, spune un oficialeuropean.

Pentru a da un exemplu, Comisia însăși își propune să devină neutră din punct de vedere climatic până în 2030. Ursula von der Leyen a invitat Consiliul și Parlamentul European să țintească acest obiectiv.

Fișa informativă “Energie curată” (RO): https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/fs_19_6723

Fișa informativă “O Industrie durabilă” (RO): https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/fs_19_6724

Fișa informativă “Construcții și renovare” (RO): https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_19_6725

Fișa informativă “Mobilitate durabilă” (RO): https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/fs_19_6726

Fișa informativă “Biodiversitate” (RO): https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/fs_19_6728

Fișa informativă “De la fermă la consumator” (RO): https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/fs_19_6727

Fișa informativă “Eliminarea poluării” (RO): https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/fs_19_6729

Pin It on Pinterest

Share This