Comisia Europeană și Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate au adoptat o comunicare comună prin care se propune o strategie a UE pentru Siria orientată către viitor. În conformitate cu apelul lansat de președintele Juncker în discursul său privind starea Uniunii din septembrie 2016, comunicarea definește modul în care Uniunea Europeană poate juca un rol mai important pentru găsirea unei soluții politice durabile în Siria în cadrul actual agreat de ONU.

Se examinează, de asemenea, modul în care UE poate să acorde în continuare asistență celor peste 13 milioane de persoane care au nevoie de aceasta în Siria, să contribuie la sporirea rezilienței și a stabilității în țară, să sprijine reconstrucția ulterioară ajungerii la un acord și să contribuie la returnarea voluntară a refugiaților și a persoanelor strămutate în interiorul țării, într-un mod sigur și demn, după demararea unei tranziții politice credibile.

Înaltul Reprezentant/Vicepreședintele Federica Mogherini a afirmat: „Comunicarea comună adoptată astăzi consolidează nu doar implicarea noastră actuală și sprijinul pe care îl acordăm găsirii unei soluții politice a războiului, care reprezintă singurul mod în care se poate reinstaura pacea în Siria, ci și contribuțiile pe care Uniunea Europeană ar putea să le aibă într-un context ulterior ajungerii la un acord, în care poate începe reconstrucția. Iar Uniunea Europeană este gata să aibă o contribuție semnificativă, împreună cu Națiunile Unite și restul comunității internaționale. Sirienii își doresc pacea și merită această pace, tot așa cum își doresc și merită să aibă în fine posibilitatea de a contribui la conturarea viitorului țării lor. Le stăm alături pentru a sprijini viitorul Siriei.”

După cum s-a subliniat în comunicarea comună, implicarea Uniunii Europene în Siria are un orizont mai larg decât evenimentele actuale. Această implicare este definită de o perspectivă pe termen lung vizând sprijinirea obiectivelor strategice ale UE în ceea ce privește Siria. Poporul sirian merită o țară unită, democratică, diversă, favorabilă incluziunii și caracterizată de integritate teritorială. În Siria se va reconstrui o țară stabilă, puternică și sigură, cu condiția ajungerii la o soluție politică în acord cu Rezoluția 2254 a Consiliului de Securitate al ONU și cu Comunicatul de la Geneva.

Comunicarea comună intervine într-un moment crucial pentru Siria, marcat de al șaselea an al conflictului și de reluarea, la Geneva, a tratativelor coordonate de ONU, acestea fiind sprijinite de un mecanism de încetare a focului instituit ca urmare a negocierilor de la Astana. Comunicarea reiterează sprijinul direct acordat de UE procesului coordonat de ONU, în special prin dialogul politic continuu cu actorii regionali desfășurat în cadrul inițiativei regionale a UE cu privire la viitorul Siriei și prin activitățile în curs de desfășurare vizând consolidarea opoziției politice din Siria și a organizațiilor societății civile.

Uniunea Europeană va continua să fie cel mai important donator în cadrul răspunsului internațional la una dintre cele mai grave crize umanitare de la cel de Al Doilea Război Mondial. De la izbucnirea conflictului, UE a mobilizat peste 9,4 miliarde EUR, prin care se asigură ajutor umanitar vital și sprijin pentru reziliență poporului sirian și țărilor învecinate care găzduiesc refugiați sirieni.

Comunicarea comună prezintă actualul context politic, umanitar și de securitate din Siria și stadiul asistenței UE acordate ca răspuns la criza din Siria. Aceasta conține o evaluare a riscurilor și a amenințărilor pe care le prezintă continuarea războiului pentru interesele fundamentale ale UE și pentru stabilitatea regională și globală, precum și definirea unui set de obiective clare ale politicii UE în ceea ce privește Siria, printre care se numără:
• încheierea războiului printr-un proces de tranziție politică negociat de părțile implicate în conflict cu sprijinul trimisului special al ONU pentru Siria și al principalilor actori internaționali și regionali;
• promovarea unei tranziții concludente și favorabile incluziunii în Siria, prin sprijinul pentru consolidarea opoziției politice, în concordanță cu Rezoluția 2254 a Consiliului de Securitate al ONU și cu Comunicatul de la Geneva;
• promovarea democrației, a drepturilor omului și a libertății de exprimare, prin consolidarea organizațiilor societății civile siriene;
• promovarea unui proces de reconciliere națională care să se bazeze pe eforturile de consolidare a păcii și pe combaterea extremismului violent și a tensiunilor interconfesionale, inclusiv printr-o abordare a justiției de tranziție care să prevadă obligația de a da socoteală pentru crimele de război;
• salvarea de vieți omenești prin satisfacerea promptă, eficace, concretă și bazată pe principii a nevoilor umanitare ale celor mai vulnerabili sirieni;
• sprijinirea rezilienței populației siriene și a instituțiilor și societății siriene.

În comunicare sunt propuse, ca etapă următoare, linii clare de acțiune pentru punerea în aplicare a acestor obiective în strânsă coordonare cu partenerii regionali și cu organizațiile internaționale, precum și continuarea activității diplomatice și a planificării pentru perioada ulterioară ajungerii la un acord, pentru a se asigura că sprijinul internațional este pregătit și coordonat și că acesta poate fi acordat în mod eficace când va fi cazul.

Înaltul Reprezentant/Vicepreședintele Federica Mogherini va prezenta comunicarea comună miniștrilor de externe ai UE în cadrul Consiliului Afaceri Externe din 3 aprilie. Aceasta va fi prezentată, de asemenea, Parlamentului European. Comunicarea va reprezenta, de asemenea, o contribuție importantă la conferința cu tema „Sprijinirea viitorului Siriei și al regiunii”, care se va desfășura la Bruxelles pe 5 aprilie 2017 și care va fi prezidată în comun de UE, ONU, Germania, Kuweit, Norvegia, Qatar și Regatul Unit.
Sursa: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-561_ro.htm

Pin It on Pinterest

Share This