În data de 13 ianuarie 2018 a intrat în vigoare Directiva revizuită privind serviciile de plată – DSP2, care permite plăți electronice mai ieftine, simple și sigure și are ca scop modernizarea serviciilor de plată din întreaga Europă. 

Prin intermediul noilor norme, consumatorii europeni vor beneficia de toate avantajele oferite de plata online a bunurilor și serviciilor. Acestea au în vedere interzicerea suprataxării, respectiv a comisioanelor adiționale pentru plățile efectuate cu carduri de debit sau de credit, atât în magazine, cât și online. Prin intrarea în aplicare a directivei se vor putea face economii de peste 550 de milioane de euro pe an pentru consumatorii din UE, întrucât se vor interzice comisioanele adiționale pentru plățile efectuate de consumatori cu cardurile de debit și de credit.

De asemenea, au fost introduse cerințe stricte de securitate pentru plățile electronice și pentru protecția datelor financiare ale consumatorilor. Actul legislativ reprezintă un pas în direcția realizării unei piețe unice digitale în UE, urmând a promova dezvoltarea de sisteme de plată mobile și online inovatoare.

Noile norme sunt aplicate prin intermediul unor dispoziții introduse de statele membre în legislația lor națională în vederea armonizării cu cea europeană. În contextul intrării în vigoare a noilor prevederi, Comisia a invitat statele membre să transpună în regim de urgență directiva în legislația națională, în cazul în care nu au făcut-o încă.

Directiva revizuită privind serviciile de plată a fost propusă de Comisia Europeană în luna iulie 2013 și aprobată de colegiuitori în 2015. Aceasta include și abrogă Directiva privind serviciile de plată (DSP1 – Directiva 2007/64/CE) ce oferea temeiul juridic pentru crearea unei piețe unice a serviciilor de plată la nivelul UE. Ea adaptează normele pentru a ține cont de serviciile de plată emergente și inovatoare, inclusiv plățile mobile și prin internet, asigurând totodată un mediu mai sigur pentru consumatori.

 

Mai multe informații privind Directiva revizuită privind serviciile de plată sunt disponibile la următorul link: https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/consumer-finance-and-payments/payment-services/payment-services_en

Pin It on Pinterest

Share This