Direcția Generală Educație, Tineret, Sport și Cultură a Comisiei Europene a lansat Recent o nouă cerere de propuneri Erasmus + pentru acțiunile Jean Monnet, adresată instituțiilor de învățământ: școli, rețele de școli și instituții de formare a cadrelor didactice. Cererea le invită să solicite finanțare pentru a sprijini o mai bună predare a informațiilor despre UE în școlile primare, secundare și profesionale. Aceste granturi îi vor ajuta pe cursanți să înțeleagă mai bine funcționarea, obiectivele și valorile UE.

Instituțiile de învățământ superior sau institutele/agențiile de învățământ pedagogic vor organiza, în cadrul acestei acțiuni, activități care le vor permite cadrelor didactice din școli și furnizorilor de educație și formare profesională (EFP) să dezvolte noi competențe, să predea și să se implice în discuții referitoare la teme privind UE, ceea ce va spori nivelul de capacitare al acestora printr-o mai bună înțelegere a UE și a funcționării sale.

Organismele de învățământ pedagogic (atât pentru formarea inițială, cât și pentru dezvoltarea profesională continuă a cadrelor didactice) își vor consolida cunoștințele și competențele interne în ceea ce privește predarea pe teme legate de UE, ceea ce va conduce la o mai bună pregătire a cadrelor didactice pentru introducerea conținutului privind UE în activitățile lor.

Activitățile formare a cadrelor didactice vor sprijini personalul didactic din școli și furnizorii de EFP (ISCED 1-4).

Obiectivele acțiunii

Activitățile de formare Jean Monnet pentru cadrele didactice urmăresc susținerea școlilor și a furnizorilor de EFP în planificarea, organizarea și introducerea conținutului privind UE în activitățile lor curriculare și extracurriculare. Principalele obiective sunt:

  • să li se permită școlilor și furnizorilor de EFP (ISCED 1- 4) să consolideze cunoștințele cu privire la UE în rândul personalului lor didactic;
  • să ofere propuneri de formare structurate pe teme legate de UE pentru școli și pentru furnizorii de EFP, să ofere conținut și metodologii pentru cadre didactice de la diferite niveluri, din diferite medii și cu experiențe diferite;
  • să ofere cursuri specifice de formare individuală sau de grup (modulare, rezidențiale, mixte sau online) pentru cadrele didactice interesate de teme legate de UE și dispuse să integreze aceste teme în activitatea lor de zi cu zi;
  • să stimuleze încrederea cadrelor didactice în capacitatea lor de a integra o perspectivă UE în activitatea lor zilnică.

Ce criterii trebuie îndeplinite pentru a depune o cerere de grant pentru activitățile de educație/formare Jean Monnet pentru cadrele didactice?

Cine poate prezenta o cerere?
O instituție de învățământ superior sau o instituție/agenție de educație/formare pentru cadrele didactice care asigură formarea inițială și/sau la locul de muncă pentru cadrele didactice din școli și/sau din instituțiile EFP (ISCED 1 – 4).

Solicitantul ar trebui să fie stabilit într-un stat membru al UE sau într-o țară terță asociată la program. Instituțiile de învățământ superior trebuie să dețină o ECHE valabilă. Persoanele fizice nu pot solicita direct un grant.

Organizațiile participante
Instituții de învățământ superior sau un institut/o agenție de formare pentru cadrele didactice stabilite într-un stat membru al UE sau într-o țară terță asociată la program.

Numărul și profilul organizațiilor participante
O instituție de învățământ superior sau un institut/o agenție de formare pentru cadrele didactice stabilită într-un stat membru al UE sau într-o țară terță asociată la program.

Durata proiectului
3 ani

Unde se depune cererea?
La Agenția Executivă Europeană pentru Educație și Cultură (EACEA).

Numărul de identificare al cererii de propuneri: ERASMUS-JMO-2022-OFET-TT

Când se depune cererea?
Solicitanții trebuie să depună cererea de grant până la data de 1 martie, ora 17:00:00 (ora Bruxelles-ului)

Mai multe informații, date și termene pot fi consultate la linkurile de mai jos:

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/ro/programme-guide/part-b/jean-monnet-actions/education-training

Pin It on Pinterest

Share This