Pentru a facilita mobilitatea forței de muncă, în condiții echitabile pentru lucrătorii mobili și pentru contribuabili, Comisia Europeană a propus, în 13 decembrie, revizuirea normelor privind coordonarea sistemelor naționale de asigurări sociale. Propunerea este deosebit de relevantă pentru România, unul din statele membre cu cei mai mulți lucrători mobili.

Normele ce urmează a fi actualizate sunt următoarele :

  • Persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă își vor putea exporta indemnizațiile de șomaj pe o perioadă de cel puțin șase luni, spre deosebire de trei luni la momentul actual. Această măsură le va oferi cetățenilor șanse mai bune de a găsi un loc de muncă și va contribui la combaterea șomajului și la diminuarea problemelor legate de necorelarea competențelor la nivelul UE.
  • Pe baza jurisprudenței Curții Europene de Justiție, propunerea clarifică faptul că statele membre pot decide să nu acorde prestații sociale cetățenilor mobili care sunt inactivi din punct de vedere economic – și anume, cei care nu lucrează și nici nu caută în mod activ un loc de muncă și care nu au drept de ședere legală pe teritoriul lor. Cetățenii inactivi din punct de vedere economic au dreptul de ședere legală doar atunci când au mijloace de subzistență suficiente și asigurare medicală completă.
  • Coordonarea securității sociale pentru lucrătorii detașați, prin consolidarea normelor administrative relevante și stabilirea de proceduri mai clare pentru cooperarea între autoritățile statelor membre pentru combaterea eventualelor practici incorecte sau abuzuri.

 

Context
UE prevede norme de coordonare a sistemelor naționale de securitate socială și asigură protecția socială a cetățenilor care se deplasează în întreaga Piața unica europeană (UE-28, Islanda, Liechtenstein, Norvegia și Elveția). Aceste norme garantează că cetățenii nu își pierd dreptul la protecția socială atunci când se mută într-un alt stat membru. Normele există din 1959, ele fiind modernizate periodic, astfel încât să fie adecvate scopului și să corespundă realității sociale și economice din UE.

Coordonarea sistemelor de securitate socială are scopul de a determina sub incidența cărui sistem național intră un cetățean mobil. Normele sunt concepute pentru a garanta că cetățenii nu sunt privați de protecție socială sau că nu beneficiază, dimpotrivă, de dublă acoperire în situații transfrontaliere.

Informații privind sistemele naționale de securitate socială și normele europene prin care se stabilește sistemul de securitate socială în care sunteți asigurat atunci când sunt implicate cel puțin două țări diferite sunt disponibile la adresa de internet:
http://europa.eu/youreurope/citizens/work/unemployment-and-benefits/index_ro.htm  

Consultați Comunicarea de modificare a Regulamentului (CE) 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială și a Regulamentului (CE) 987/2009 de stabilire a procedurii de punere în aplicare a Regulamentului (CE) 883/2004 la adresa de internet:
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=16784&langId=en 

 

Pin It on Pinterest

Share This