Comisia Europeană coordonează un răspuns european comun la epidemia provocată de coronavirus. Comisia Europeană lucrează pe toate fronturile pentru stopa răspândirea coronavirusului, pentru a sprijini sistemele naționale de sănătate și pentru a contracara impactul socioeconomic al pandemiei cu măsuri fără precedent, luate atât la nivel național, cât și la nivelul Uniunii Europene (UE).

Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a înființat o echipă de răspuns la coronavirus la nivel politic, pentru a coordona reacțiile UE la pandemie:

  • Primul pilon este cel medical, cu măsuri de prevenție, de organizare a achizițiilor publice, de sprijin și de prognoză.
  • Cel de-al doilea pilon se referă la mobilitate: transport, recomandări de călătorie și chestiuni legate de spațiul Schengen.
  • Cel de-al treilea pilon vizează economia, cu analize aprofundate ale diferitelor sectoare de activitate (turism, transport, comerț), ale lanțurilor valorice și ale macroeconomiei.

Sănătate publică

În 15 octombrie 2020, Comisia a publicat o Informare privind pregătirea pentru strategiile de vaccinare și distribuire a vaccinurilor împotriva COVID-19. Pentru ca un vaccin sigur și eficace să ajungă la cei care au nevoie de acesta, statele membre trebuie să înceapă pregătirile pentru distribuirea sa, să își intensifice eforturile de comunicare și să stabilească care sunt grupurile prioritare.

Din ianuarie și până în prezent, Comisia a mobilizat prin programul Orizont 2020, peste 660,28 de milioane Euro pentru dezvoltarea de vaccinuri, noi tratamente, teste de diagnosticare și sisteme medicale care să stopeze răspândirea coronavirusului și să salveze vieți.

Totodată, instrumentul dedicat sprijinului de urgență îi permite UE să ofere un răspuns coordonat în diferitele etape ale crizei. Acțiunile concrete vor depinde de nevoile țărilor UE. De exemplu, Comisia depune eforturi pentru:

  • a sprijini importurile, transportul și distribuția de echipamente de protecție, concentrându-se asupra regiunilor cel mai grav afectate;
  • a sprijini transportul pacienților care au nevoie de acest lucru către spitale transfrontaliere ce pot oferi o capacitate disponibilă;
  • a stimula dezvoltarea rapidă de medicamente și de metode de testare.

De asemenea, RescEU – parte a mecanismului de protecție civilă al Uniunii Europene – mobilizează 3,1 miliarde de euro în perioada 2021-2027, pentru a se crea rezerve de echipamente strategice care să acopere urgențele sanitare, incendiile de păduri, incidentele chimice, biologice, radiologice sau nucleare ori alte urgențe majore.

Frontiere și mobilitate

În timpul pandemiei, Comisia a emis:

  • orientări privind măsurile de gestionare a frontierelor, astfel încât să fie protejată sănătatea oamenilor, dar în același timp să se mențină disponibilitatea mărfurilor și serviciilor esențiale;
  • o restricție privind călătoriile neesențiale către UE;
  • orientări pentru a asigura libera circulație a lucrătorilor, în special a celor din sectorul medical și alimentar;
  • orientări privind organizarea asistenței medicale, a repatrierii și a călătoriilor pentru pasagerii navelor de croazieră și pentru echipajele navelor cargo.

În 13 octombrie 2020, statele membre au convenit asupra unei abordări coordonate cu privire la restricțiile de călătorie în contextul pandemiei de COVID-19. Aceasta include o clasificare pe culori (verde, portocaliu, roșu și gri) a regiunilor, în funcție de situația epidemiologică locală. Recomandarea adoptată invită, de asemenea, statele membre să le furnizeze călătorilor informații în timp util. Statele membre au convenit că nu vor impune restricții, cum ar fi carantina sau testarea, în cazul călătorilor care vin din regiuni „verzi”. De asemenea, site-ul Re-open EU ar trebui să conțină informații în acest sens.

 

Măsuri economice

Încă de la începutul crizei, grație flexibilității introduse în cadrul politicii de coeziune, UE a mobilizat investiții în valoare de peste 13 miliarde Euro în scopul combaterii efectelor pandemiei de coronavirus, prin intermediul Fondul european de dezvoltare regională (FEDR), al Fondului social european (FSE) și al Fondului de coeziune (FC). Fondurile UE au ajutat comunitățile naționale, regionale și locale să facă față impactului socioeconomic negativ al pandemiei de coronavirus.

În total, 4,1 miliarde EUR au fost redirecționate către sectorul medical pentru a achiziționa aparatura vitală și echipamentele individuale de protecție necesare pentru a salva vieți. Au fost mobilizate 8,4 miliarde Euro sub formă de granturi și împrumuturi, dar și sub forma unei serii de instrumente financiare personalizate, pentru a sprijini economia și, în special, întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri) în vederea adaptării la criză. De asemenea, aproximativ 1,4 miliarde EUR au fost canalizate prin intermediul FSE pentru ajutarea cetățenilor și salvarea locurilor de muncă.

Totodată s-au adoptat norme temporare privind ajutoarele de stat, astfel încât guvernele să poată pune la dispoziția economiei lichidități pentru a sprijini cetățenii și pentru a salva locuri de muncă în UE.

De exemplu, în cazul României, Guvernul României a emis ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 130 din 31 iulie 2020. În baza acestui act normativ se acordă microgranturi, granturi pentru capital de lucru și granturi pentru investiții productive pentru firmele a căror activitate a fost afectată de răspândirea virusului SARS-CoV-2.

Pentru perioada 2021-2027 a fost gândit un pachet de redresare care totalizează 1.800 de miliarde Euro. Comisia va putea să împrumute până la 750 de miliarde EUR de pe piețe. Fondurile împrumutate vor fi folosite pentru credite de până la 360 de miliarde de euro și subvenții în valoare până la 390 de miliarde de euro, ce vor fi acordate țărilor celor mai afectate de criza sanitară în contextul crizei COVID-19 la nivelul celor 27 de țări UE. Pentru România vor fi disponibili aproape 80 de miliarde de euro (79.917.000.000 euro), care să se folosească pentru a pune în practică planul pentru bugetul multianual 2021-2027.

De asemenea, Comisia a înființat Instrumentul de sprijin temporar pentru atenuarea riscurilor de șomaj într-o situație de urgență (SURE) pentru a-i ajuta pe oameni să își păstreze locul de muncă în timpul crizei. Instrumentul european de sprijin temporar pentru atenuarea riscurilor de șomaj într-o situație de urgență va furniza sprijin financiar în valoare de până la 100 miliarde EUR pentru a contribui la protejarea lucrătorilor și a locurilor de muncă afectate de pandemia de COVID-19. Acesta a devenit activ în luna septembrie 2020, în urma finalizării procedurilor naționale de aprobare și semnare de către toate statele membre a acordurilor de garantare, în valoare totală de 25 miliarde EUR. 

Mai multe informații despre măsurile întreprinse de Comisia Europeană în aceste domenii sunt disponibile la adresa de internet: https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/timeline-eu-action_ro

Pentru a vizualiza situația pandemiei la nivel global, se poate consulta tabloul de bord interactiv: https://qap.ecdc.europa.eu/public/extensions/COVID-19/COVID-19.html#global-overview-tab

Pin It on Pinterest

Share This