Un raport publicat de Comisia Europeană la începutul săptămânii arată că viitoarele generații de pensionari ar putea beneficia de pensii adecvate dacă lucrătorii ar avea oportunitatea să rămână activi profesional până la vârsta legală de pensionare. În plus, politicile în domeniul ocupării forței de muncă ar trebui să le ofere protecție și celor care nu pot rămâne activi destul timp pentru a acumula suficiente drepturi de pensie.

Salutând apariția raportului, comisarul european pentru ocuparea forței de muncă, afaceri sociale, competențe și mobilitatea forței de muncă, Marianne Thyssen, a declarat: „Recentele reforme ale sistemelor de pensii s-au concentrat pe asigurarea de pensii pentru un număr mult mai mare de persoane vârstnice fără ca finanțele publice să fie destabilizate. Se poate face însă acest lucru doar dacă se oferă marii majorități a populației destule oportunități de a continua să lucreze până când ajunge la vârsta legală de pensionare, care se preconizează că va crește în întreaga UE. Prioritatea noastră trebuie să fie aceea de a investi suficient de mult în competențele și în sănătatea oamenilor pentru a le permite să utilizeze aceste oportunități. Trebuie, de asemenea, să fim solidari cu cei care nu pot face acest lucru și care ar putea să fie nevoiți să se bazeze pe indemnizații de șomaj sau prestații de invaliditate înainte de a ajunge la vârsta de pensionare.”

Conform raportului, pe ansamblul UE, pensiile oferă în prezent majorității populației suficientă protecție împotriva sărăciei. Chiar și pe durata crizei, persoanele în vârstă au fost mai bine protejate decât alte categorii. Mai multe state membre trebuie însă să depună în continuare eforturi pentru eliminarea riscurilor legate de sărăcie și garantarea siguranței venitului persoanelor vârstnice.

Situația pensiilor este marcată și de diferențe persistente de gen, femeile fiind mai expuse la sărăcie și având pensii mai mici decât bărbații, din cauza salariilor mai reduse și a vieții profesionale mai scurte ca urmare a îndatoririlor familiale. Disparitatea de gen în privința pensiilor poate fi redusă, însă sunt necesare eforturi pe termen lung atât pentru asigurarea egalității reale de șanse între femei și bărbați, cât și pentru modificarea sistemelor de pensii.

Context

Raportul privind adecvarea pensiilor monitorizează gradul în care acestea oferă populației un venit suficient la o vârstă înaintată, protejând-o împotriva sărăciei și permițându-i să beneficieze de un nivel de trai decent. Raportul examinează măsurile-cheie de reformă luate în trecut, destinate să asigure pensii adecvate și sustenabile din punct de vedere financiar, și identifică noi direcții de reformă.

Raportul completează estimările din Raportul privind îmbătrânirea populației, elaborat în 2015, ce analizează repercusiunile viitoarelor cheltuieli cu pensiile asupra sustenabilității finanțelor publice.

Sursa http://ec.europa.eu/romania/news/index_ro.htm

Pin It on Pinterest

Share This