În 13 noiembrie 2017, Comisia a lansat o consultare publică privind știrile false și dezinformarea on-line și a creat un Grup de experți la nivel înalt, care va fi format din reprezentanți ai mediului academic, ai platformelor on-line, ai presei de știri și ai organizațiilor societății civile. Lucrările Grupului de experți la nivel înalt și rezultatele consultării publice vor fi integrate într-o strategie europeană de combatere a proliferării știrilor false, strategie pe care Comisia ar urma să o prezinte în primăvara anului 2018.

 

Consultare publică

Ce se poate face la nivelul UE pentru a le oferi cetățenilor instrumente eficiente de identificare a informațiilor verificate și credibile? Consultarea publică va fi deschisă participării până la mijlocul lunii februarie. Ea se adresează cetățenilor, platformelor de comunicare socială, organizațiilor de știri (posturi de televiziune și radio, presă scrisă, agenții de presă, presă on-line și verificatori ai veridicității informațiilor), cercetătorilor și autorităților publice.

Consultarea are trei componente principale:

  1. Delimitareaproblemei – cum sunt percepute știrile false de către cetățeni și părțile implicate, în ce măsură publicul este conștient de acțiunile de dezinformare on-line, câtă încredere are în diferite mijloace mass-media.
  2. Evaluarea măsurilor luate dejade platforme, presa de știri și organizațiile societății civile pentru a combate răspândirea știrilor false în mediul on-line; formularea pozițiilor privind rolurile și responsabilitățile părților implicate.
  3. Identificarea eventualelor măsuricare ar putea să consolideze accesul publicului la informații verificate și fiabile și să împiedice răspândirea dezinformării on-line.

Consultarea se referă strict la știrile false și la formele de dezinformare on-line al căror conținut nu este ilegal în sine, motiv pentru care nu sunt acoperite de legislația europeană sau națională în vigoare sau de acțiuni de autoreglementare.

 

Cine vor fi membrii Grupului de experți la nivel înalt?

Comisia invită experții să-și exprime interesul de a deveni membri ai Grupului de experți la nivel înalt privind știrile false. Grupul va ajuta Comisia să delimiteze problema, să definească rolurile și responsabilitățile părților implicate, să înțeleagă dimensiunea internațională a fenomenului, să ia act de pozițiile actorilor relevanți și să formuleze recomandări. Pe cât posibil, Grupul ar trebui să includă câțiva reprezentanți din fiecare domeniu de expertiză, atât din mediul academic cât și din rândul societății civile. Comisia vizează o selecție echilibrată a experților.

Doritorii își pot exprima interesul până la mijlocul lunii decembrie. Se preconizează că Grupul de experți la nivel înalt își va începe activitatea în ianuarie 2018 și va funcționa timp de câteva luni.

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/call-applications-selection-members-high-level-group-fake-news

 

Context

Platformele on-line și alte servicii de pe internet ne-au deschis noi posibilități de a ne conecta, de a dezbate și de a colecta informații. Însă răspândirea de știri care induc în eroare cititorii în mod intenționat pune probleme tot mai mari pentru funcționarea democrațiilor. Ea afectează capacitatea publicului de a înțelege realitatea.

Un sondaj Eurobarometru publicat la 17 noiembrie 2016 a arătat că europenii sunt îngrijorați de reducerea gradului de independență al mass-mediei, reducere care îi face să-și piardă încrederea în jurnaliști.

În scrisoarea de misiune transmisă de președintele Jean-Claude Juncker comisarului pentru economia digitală și societatea digitală, Mariya Gabriel, președintele i-a solicitat acesteia să analizeze acele provocări legate de platformele on-line care pot afecta buna funcționare a democrației prin răspândirea știrilor false și să lanseze o analiză a ceea ce s-ar putea face la nivelul UE pentru a proteja cetățenii.

În iunie 2017, Parlamentul European a adoptat o rezoluție prin care invita Comisia să analizeze aprofundat situația actuală și cadrul juridic care se referă la știrile false și să examineze posibilitatea unei intervenții legislative pentru a limita diseminarea și răspândirea conținutului fals. Comisia a confirmat că aceasta este o prioritate și a inclus inițiativa împotriva știrilor false on-line în programul său de lucru pentru 2018.

 

Informații suplimentare

Consultarea publică

Cererea de exprimare a interesului pentru Grupul de experți la nivel înalt

 

ANEXĂ

Crearea unei strategii UE pentru reducerea volumului de știri false din mediul on-line

Principalele inițiative și evenimente ale Comisiei:

  • Martie 2015: La solicitarea Consiliului European, a fost înființat Grupul operativ al SEAE privind comunicările strategice cu Estul, cu misiunea de a identifica și analiza zi de zi campaniile de dezinformare lansate de Rusia și de a le face cunoscute publicului.
  • Mai 2016: A fost prezentată Comunicarea privind platformele on-line, care încurajează întreprinderile din domeniu să-și intensifice eforturile voluntare de combatere a recenziilor on-line false sau înșelătoare.
  • 13 noiembrie 2017: Au fost lansate consultarea publică, Grupul la nivel înalt privind știrile false și evenimentul care reunește la Bruxelles mai multe părți implicate, în paralel cu un dialog constant cu statele membre.
  • Ianuarie 2018: Prima reuniune a Grupului la nivel înalt privind știrile false
  • Martie 2018: Rezultatele consultării publice și ale sondajului Eurobarometru
  • Aprilie 2018: Raportul Grupului la nivel înalt
  • Primăvara 2018: Comunicarea privind știrile false și dezinformarea on-line

Reprezentanțele Comisiei în statele membre ale UE și delegațiile externe din țările terțe vor participa la dezbateri și vor culege informații despre normele și inițiativele naționale de combatere a știrilor false în țările respective.

Pin It on Pinterest

Share This