Eurostat, Oficiul pentru Statistică al Comisiei Europene, a publicat în 19 septembrie o notă de orientări actualizată privind înregistrarea contractelor de performanță energetică (EPC – energy performance contracts) în conturile administrației publice.

Eficiența energetică reduce facturile la energie și dependența de importuri, creând în același timp locuri de muncă la nivel local. Ea necesită totuși investiții inițiale considerabile, în special în legătură cu renovarea clădirilor.

Contractele de performanță energetică din sectorul public oferă o soluție practică pentru a face clădirile publice și alte infrastructuri publice mai eficiente din punct de vedere energetic, deoarece investiția inițială poate fi acoperită de un partener privat și rambursată prin economii de energie garantate.

De multe ori acest tip de contract conține simultan elemente de acord de închiriere, de ofertă de servicii, de leasing, de cumpărare sau de credit, ceea ce face ca înregistrarea acestuia să fie o operațiune complexă. La solicitarea statelor membre, Eurostat a lucrat în colaborare cu institutele naționale de statistică (NSI – National Statistical Institutes) pentru a reflecta la cea mai adecvată modalitate de înregistrare a EPC-urilor în conturile administrațiilor publice. Nota de orientări este disponibilă la adresa:

http://ec.europa.eu/eurostat/documents/1015035/7959867/Eurostat-Guidance-Note-Recording-Energy-Perform-Contracts-Gov-Accounts.pdf/

Nota va fi susținută de un Ghid al practicianului elaborat în comun de Eurostat și de Centrul European de Expertiză în domeniul PPP-urilor (EPEC) al EIB, care va fi publicat până la sfârșitul anului.

Nota de orientări a Eurostat publicată în 19 septembrie privind tratamentul contabil al EPC-urilor extinde considerabil posibilitățile organismelor publice de a utiliza astfel de contracte, prin abordarea și clarificarea circumstanțelor în care aceste contracte pot fi înregistrate în bilanțul administrațiilor publice. În acest mod, documentul de orientări actualizat este, de asemenea, conform cu cel de-al treilea pilon al Planului Junker, care vizează înlăturarea barierelor de reglementare din calea investițiilor.

El deschide, de asemenea, calea pentru dezvoltarea unei pieței mai puternice a furnizorilor de EPC, implicând și numeroase IMM-uri. Conform datelor colectate de Centrul European de Expertiză în domeniul PPP-urilor (EPEC – European PPP Expertise Centre), în ultimii cinci ani, au fost încheiate în 16 de state membre ale UE 345 de noi proiecte de parteneriat public-privat, cu o valoare totală de peste 65 de miliarde EUR.

Pin It on Pinterest

Share This