Cum se pot accesa fondurile nerambursabile pentru proiecte de cultură? Cum se pot scrie cereri de finanțare eligibile pentru a obține finanțare pentru organizarea unor evenimente de acest gen? La aceste întrebări și la multe altele s-a răspuns ieri, 26 mai 2017, la sediul Bibliotecii Județene ”George Barițiu” din Brașov, în cadrul seminarului de informare privind oportunitățile de finanțare prin programul ”Europa Creativă”. 

Peste 40 de persoane au participat la dezbaterile organizate de ADR Centru, prin Centrul de Informare Europe Direct Regiunea Centru, în parteneriat cu Ministerul Culturii și Identității Naționale, prin Biroul Europa Creativă România – Subprogramul Cultura. 

În municipiul și județul Brașov se dezvoltă tot mai mult activitatea creativilor locali, fie ei artiști, meșteșugari, IT-iști și alții implicați în sectorul industriilor creative, prin crearea unei platforme de promovare către publicul larg și interacțiunea tot mai intensă cu alți creatori din țară. Astfel, resursele creative zonale se contopesc în eveni-mente interdisciplinare, desfășurate în zone de maxim interes pentru publicului larg și aduc plus-valoare întregii zone, pe de o parte prin creșterea numărului locurilor de muncă, dar și prin promovarea turistică tot mai intensă a zonei. Prin evenimentul organizat de ADR Centru, aflat la cea de-a IV-a ediție în Regiunea Centru, reprezen-tanții autorităților publice locale, ONG-urilor, dar și ai unor organizații private care activează în domeniul cultural, din județele Regiunii Centru, s-au reunit pentru a învăța cum se pot scrie proiecte bune, pentru obținerea unor finanțări nerambursabile în domeniul culturii. Centrul Europe Direct din cadrul ADR Centru a mai organizat evenimente similare în perioada 2014-2016, la Sibiu și Alba Iulia. În ultimii ani a devenit tot mai necesară prezentarea concretă a modului cum se realizează practic proiectele ce se pot depune spre finanțare, iar disponibilitatea reprezentanților Ministerului Culturii, a fost dublată de sprijinul reprezentanților autorităților publice locale și al tot mai numeroaselor organizații care activează în domeniu, pentru transferul de cunoștințe și bune practici în do-meniul acestui gen de proiecte. Temele abordate au vizat modul de alcătuire a bugetului în proiecte, cum se pot găsi parteneri de proiect, ce conține, cum se redactează și cum se depune o cerere de finanțare.

”De la an la an, consecutiv, pe măsură ce organizăm acest tip de evenimente de informare, constatăm că interesul potențialilor solicitanți de fonduri este tot mai mare. Dacă, la început discutam de două tipuri de programe, acum deja vorbim pe spețe punctuale ale unuia singur, ”Europa Creativă” și ne punem problema să trecem la faza în care vom organiza două sesiuni anual, ale seminariilor noastre. Pentru acest an am ajuns la Brașov fiindcă vorbim de un județ ce abundă în cultură, fie festivaluri și evenimente, pe de o parte, și de nenumărate monumente, cetăți, biserici fortificate și alte obiective unde se pot organiza evenimente culturale, pe de altă parte. Prin proiectul Europe Direct Regiunea Centru continuăm să-i susținem și sprijinim pe toți cei care consideră că participarea la acest eveniment este o oportunitate de care trebuie să profite. Asta deoarece experții din Ministerul Culturii au prezentat concret aspectele care se punctează la aceste cereri de finanțare, au dat exemple din alte proiecte, atât pozitive, bune de urmat, cât și negative, pentru a fi evitate. Este important și faptul că am avut oportunitatea de a prezenta informații și despre alte surse de finanțare nerambursabile la care cei interesați pot recurge. Chiar am constatat, în timpul dezbaterilor, că participanții făceau directă referire la Catalogul Surselor de Finanțare Nerambursabile, un produs de informare pe care ADR Centru îl editează și îl pune gratuit la dispoziția tuturor celor interesați, de peste un deceniu. Astfel, am demonstrat că-i putem sprijini eficient pe potențialii solicitanți de fonduri nerambursabile pentru derularea activităților cuturale și creative, pentru toate comunitățile care doresc să se dezvolte în Regiunea Centru”, a declarat domnul Simion Crețu director general ADR Centru.

Prin Programul ”Europa Creativă” sunt eligibile spre finanțare proiecte culturale sau creative din domeniile: arhi-tectură, arhive, biblioteci și muzee, artizanat artistic, audiovizual (inclusiv cinematografie, televiziune, jocuri video și multimedia), patrimoniul cultural material și imaterial, design, festivaluri, muzică, literatură, artele spec-tacolului, artele vizuale, activitate editorială, radio etc. Dezbaterile de la Brașov au fost interactive, deoarece participanții au avut foarte multe aspecte de clarificat. Pornind de la premisa că actorii din industria creativă sunt pregătiți să acceseze finanțări nerambursabile prin programul Europa Creativă, cu cofinanțare de 40-50% din valoarea totală a proiectelor, cele mai multe întrebări s-au referit la condițiile impuse prin participarea la program. S-a discutat despre modul de selecție a partenerilor, ținând cont de importanța și relevanța ideii de proiect, s-au prezentat aspectele obligatorii privind conținutul practic al unei cereri de finanțare, au fost discutate modurile de întocmire a bugetului, nu numai pentru evenimente, ci pentru tot ce înseamnă activitățile din cadrul unui astfel de proiect, fiind analizate pe scurt și posibilitățile de susținere a inițiativelor de gen prin alte programe europene sau naționale.

Mai jos găsiți prezentările susținute în cadrul evenimentului de la Brașov. Pentru cei ce doresc mai multe informații sau sunt interesați să depună proiecte pe programul ”Europa Creativă”, vă inivităm să contactați reprezentanții Biroului Europa Creativă România – Subprogramul Cultura, la Tel: 021.316.60.61, e-mail: cultura@europa-creativa.eu sau la sediul din Bd. Unirii 22, etaj 2, camera 223, Sector 3, București.

Prezentare_Exemple_de_caz.pdf

Prezentare_Surse_de_finantare_ind_creative.pdf

 Prezentare_generala_Europa_Creativa.pdf

[widgetkit id=”136″ name=”Ateliere Europa Creativa 26 mai 2017 – Brasov”]

 

Pin It on Pinterest

Share This