Sunteți un promotor public sau privat de proiecte cu sediul în Uniunea Europeană și doriți să vă faceți cunoscut investitorilor din toată lumea? Proiectul promovat va avea costuri totale de cel puțin 10 milioane euro? Înregistrați-vă proiectul pe Portalul european pentru proiecte de investiții! Astfel, acesta va fi mai vizibil pentru o vastă rețea de investitori internaționali.

Acest Portal este un element-cheie al Planului de Investiții pentru Europa care aduce vizibilitate și informare pentru promotorii de proiecte de investiții. Baza de funcționare a acestui instrument a fost stabilită prin Regulamentul UE 2015/1017 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 iunie 2015.

Vă puteți depune proiectul de investiții descărcând și completând on-line formularul disponibil la adresa de internet: https://ec.europa.eu/priorities/publications/eipp-project-form_ro .

Formularul poate fi completat în orice limbă oficială a UE. Informațiile referitoare la proiect vor fi publicate numai după ce Comisia Europeană stabilește că proiectul este eligibil. 

Promotorii de proiecte din sectorul public sunt scutiți de taxa de depunere a proiectului, dar promotorii din sectorul privat vor plăti o taxă de depunere a proiectului de până la 250 EUR.

PEPI este un instrument de facilitare, prin urmare finanțarea nu poate fi garantată pentru nici un proiect depus. În același timp, în contextul PEPI, depunerea unui proiect nu implică nicio obligație juridică pentru cel care îl depune.

 

Eligibilitatea unui proiect

Pentru ca un proiect să fie publicat pe portal, el trebuie să îndeplinească următoarele condiții:
• să aibă costuri totale de cel puțin 10 milioane EUR
• să se încadreze într-unul dintre domeniile predeterminate cu valoare adăugată economică mare, enumerate în secțiunea următoare (promotorii pot alege până la două domenii per proiect)
• să fie programat să înceapă în termen de trei ani de la data depunerii
• să fie promovat de o entitate juridică publică sau privată stabilită într-un stat membru al UE
• să fie compatibil cu legislația UE și națională aplicabilă.
Publicarea unui proiect poate fi refuzată din motive juridice, din motive legate de reputație sau din alte motive.

 

Domenii acoperite

Cunoaștere și economie digitală
• Cercetare, dezvoltare și inovare
• Infrastructuri TIC, inclusiv pentru internet în bandă largă
• Alte domenii digitale, inclusiv conținut și servicii

Uniunea energetică
• Producția de energie din surse regenerabile
• Producția de energie din surse convenționale
• Eficiența energetică
• Infrastructura de energie electrică
• Infrastructura de gaze naturale
• Extracția și rafinarea combustibililor
• Cercetarea și dezvoltarea în domeniul energiei

Transporturi
• Rețeaua transeuropeană
• Noduri multimodale
• Proiecte de mobilitate urbană
• Noile tehnologii și ecologizarea transporturilor
• Vehicule și sisteme de transport

Infrastructură socială și alte domenii
• Capital uman, educație și formare
• Sănătate
• Sectorul cultural și sectorul creativ
• Turism
• Infrastructură socială, economie socială și solidară

Resurse și mediu
• Resurse naturale
• Agricultură și dezvoltare rurală, silvicultură și bioeconomie
• Utilizarea eficientă a resurselor și protecția mediului
• Schimbări climatice

Finanțare pentru IMM-uri și întreprinderi cu capitalizare medie

Pin It on Pinterest

Share This