În 28 noiembrie, Comisia Europeană a aprobat Programul Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate. Prin acest program România va atrage suma alocată din noul Fond de ajutor european pentru cele mai defavorizate persoane (FEAD). Pentru acest program, în exercițiul financiar 2014 – 2020, România dispune de fonduri europene în valoare de 441 milioane de euro (sumă exprimată în prețuri curente), la care se adăugă cofinanțarea națională – 15%. Din FEAD sunt alocate sume statelor membre în scopul oferirii de produse alimentare persoanelor care au cea mai mare nevoie de acestea, precum și rechizite pentru copiii aflați în dificultate.

Programul Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate a fost trimis oficial Comisiei Europene de către Ministerul Fondurilor Europene în data de 13 septembrie a.c. În urma discuțiilor cu reprezentanții Comisiei, MFE a actualizat programul transmis Comisiei în data de 29 octombrie a.c. Documentul poate fi consultat la adresa de internet:
http://www.fonduri-ue.ro/res/filepicker_users/cd25a597fd-62/2014-2020/po/VO.POAD.2014-2020-29.10.2014.pdf  

Pachetele cu alimente destinate persoanele defavorizate vor fi distribuite începând cu luna decembrie. În acest an, ajutoarele alimentare vor fi distribuite într-o singură tranșă. Începând cu anul 2015, pachetele cu alimente vor fi distribuite în două tranșe. Distribuirea alimentelor de bază în teritoriu se realizează pe bază de cupoane individuale.

Cei ce vor beneficia de ajutor sunt persoanele asistate social, pensionarii cu pensii mici şi persoanele al căror venit este sub 45% din salariul minim pe economie la nivel naţional. Categoriile de persoane îndreptățite să primească acest ajutor sunt stabilite prin HG 799/2014 privind implementarea Programului Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate.

De asemenea, din 2015 va fi începută și distribuția de rechizite pentru copii. Articolele de uz şcolar vor fi furnizate o data pe an. Acestea vor fi oferite copiilor care provin din familii cu un venit lunar sub 50% din salariul minim pe economie la nivel naţional.

Alimentele şi articolele de uz şcolar vor fi distribuite prin intermediul autorităţilor locale şi al şcolilor. ONG-urile vor fi implicate în furnizarea produselor alimentare persoanelor cu dificultăţi de deplasare şi în aplicarea măsurilor de incluziune socială aferente.

Pachetele cu produse alimentare vor fi completate cu măsuri menite să înlesnească incluziunea socială, precum educaţia sanitară si alimentară, acces sporit la serviciile medicale sau de consiliere juridică, îndrumare către serviciile sociale, consiliere profesională şi sprijin în căutarea unui loc de muncă.

FEAD este un puternic simbol al solidarității europene. Principalul scop al acestui program este ruperea cercului vicios al sărăciei și precarității, prin oferirea de asistență nefinanciară unora dintre cetățenii europeni cei mai vulnerabili. La nivelul UE, alocarea financiară aferentă FEAD pentru perioada 2014 – 2020 se ridică la 3,8 miliarde de euro (sumă exprimată în prețuri curente).

Pin It on Pinterest

Share This