În perioada 10 februarie – 10 mai 2016, autorităţile publice, operatorii de pe piaţa energetică, consumatorii de energie, IMM-urile şi cetăţenii interesaţi sunt invitaţi să participe la o consultare ce vizează actualizarea politicii UE privind energia provenind din biomasă, ca parte a pachetului de măsuri referitor la energie ce va fi lansat în 2016.

 

Consultarea se desfăşoară în contextul în care statele membre ale UE au convenit asupra unui nou cadru de politică pentru climă și energie, inclusiv obiective la nivelul UE pentru perioada cuprinsă între 2020 și 2030. Obiectivele includ reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră (GES) la nivelul Uniunii cu 40 % în raport cu emisiile din 2005 și asigurarea a cel puțin 27 % din energia UE din surse regenerabile.

Bioenergia este forma de energie regenerabilă utilizată cel mai mult în UE și este de așteptat să continue să constituie o parte importantă a mixului energetic global în viitor. Pe de altă parte, s-a ridicat problema impactului pe care culturile energetice îl au din punct de vedere al concurenței pentru resurse.

Prin urmare, Parlamentul European a aprobat în aprilie 2015 oprirea susținerii necondiționate a biocarburanților din culturile terestre (culturi de plante sau arbori folosite pentru obținerea de biocombustibili), ca alternativă pentru reducerea emisiilor din transport. În prezent maxim 7% din biocarburanții utilizați în Uniunea Europeană pot proveni din culturi terestre. Scopul urmărit a fost reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră cauzate de utilizarea intensivă a terenului agricol pentru culturi destinate biocarburanţilor şi accelerarea folosirii surselor alternative, cum ar fi gunoiul sau reziduurile sau a celor complet noi, cum ar fi culturile de alge.

 În Comunicarea Comisiei Europene “Un cadru pentru politica privind clima și energia în perioada 2020-2030” din ianuarie 2014 Comisia precizează:

Va fi necesară, de asemenea, o politică îmbunătățită privind biomasa, care să maximizeze utilizarea eficientă a resurselor de biomasă pentru a realiza reduceri puternice și verificabile ale emisiilor de gaze cu efect de seră și pentru a permite concurența loială între diferiții utilizatori de resurse de biomasă în sectorul construcțiilor, în industria hârtiei și a pastei de hârtie, precum și în producția de substanțe biochimice și de energie. Aceasta ar trebui să cuprindă, de asemenea, utilizarea durabilă a terenurilor și gestionarea durabilă a pădurilor în conformitate cu strategia UE pentru sectorul forestier și să combată efectele schimbării indirecte a utilizării terenului, ca și în cazul biocarburanților.

De asemenea, în Strategia privind Uniunea Energetică aprobată în anul 2015 Comisia a anunţat că va propune o nouă politică privind bioenergia sustenabilă.

În acest context, vă invităm să participaţi la consultarea publică privind politica bioenergetică durabilă dincolo de anul 2020 prin accesarea paginii de internet: 

https://ec.europa.eu/energy/en/consultations/preparation-sustainable-bioenergy-policy-period-after-2020 

 Pentru a vizualiza toate consultările publice deschise în această perioadă vă invităm să accesaţi pagina de internet: 

http://ec.europa.eu/yourvoice/consultations/index_ro.htm 

Pin It on Pinterest

Share This