Comisia Europeană și-a prezentat în 22 ianuarie, ideile pentru conturarea marilor teme de discuție ale Conferinței privind viitorul Europei. Conferința va fi lansată la 9 mai 2020, de Ziua Europei, și se va desfășura timp de doi ani. Acesta este un proiect care a fost anunțat de președinta Ursula von der Leyen în Orientările sale politice și care urmărește să le ofere europenilor posibilitatea de a avea un cuvânt mai greu de spus cu privire la ceea ce face Uniunea Europeană și cum se pune în slujba cetățenilor. 

Conferința va crea premisele pentru o dezbatere deschisă, incluzivă, transparentă și structurată cu cetățeni veniți din orizonturi profesionale diverse și din toate categoriile sociale. Comisia se angajează să transpună în acțiuni concrete rezultatele dezbaterilor.

 

Două direcții generale de dezbatere

Comisia propune două direcții de lucru paralele pentru dezbateri:

  • prioritățile UE și obiectivele pe care Uniunea ar trebui să le urmărească, printre care se numără combaterea schimbărilor climatice și provocările de mediu, o economie aflată în slujba cetățenilor, echitatea socială și egalitatea, transformarea digitală a Europei, promovarea valorilor noastre europene, afirmarea mai puternică a vocii UE în lume sau consolidarea bazelor democratice ale Uniunii;
  • abordarea unor teme legate în mod specific de procesele democratice și de aspectele instituționale, în special de sistemul candidaților cap de listă și de listele transnaționale pentru alegerile pentru Parlamentul European.

 

Un nou forum public pentru o dezbatere deschisă, incluzivă și transparentă

Comisia consideră conferința drept un forum deschis tuturor. O platformă online multilingvă va asigura transparența dezbaterilor și va permite o participare cât mai largă. Comisia s-a angajat să ia, împreună cu celelalte instituții ale UE, măsurile cele mai eficace pentru ca ideile și părerile exprimate de cetățeni să fie integrate în procesul de elaborare a politicilor UE.

 

Context

Parlamentul European și Consiliul își definitivează și ele contribuția la Conferința privind viitorul Europei. Parlamentul European, în Rezoluția sa din 15 ianuarie 2020, a făcut apel la un proces deschis și transparent, care să asigure o abordare incluzivă, participativă și echilibrată față de cetățeni și de părțile interesate. Între timp, în concluziile sale din 12 decembrie 2019, Consiliul European a îndemnat președinția croată să înceapă să lucreze la definitivarea poziției Consiliului. Președinția croată a inclus, la rândul său, conferința printre prioritățile pe care și le-a fixat pentru mandatul său la președinția rotativă a Consiliului.

După aceea, este crucial ca cele trei instituții să formuleze o declarație comună în care să fie precizate conceptul, structura, sfera de acțiune și calendarul Conferinței privind viitorul Europei și să se stabilească un set de principii și obiective agreate de toate părțile. Această declarație va putea fi mai apoi semnată și de alți actori publici, fie ei instituții, organizații sau alte părți interesate. Parlamentele și actorii naționali și regionali joacă un rol important în cadrul conferinței și ar trebui să fie încurajați să organizeze evenimente legate de conferință.

Comisia subliniază, în contribuția sa, că se angajează să transpună în acțiuni concrete rezultatele diferitelor dezbateri și recomandările formulate în urma acestora.

Comisia propune lansarea oficială a conferinței la 9 mai 2020, de Ziua Europei, respectiv la 70 de ani de la semnarea Declarației Schuman și la 75 de ani de la încheierea celui de Al Doilea Război Mondial.

 

Pentru mai multe Informații : Conturarea marilor teme ale Conferinței privind viitorul Europei

Pin It on Pinterest

Share This