Comisia Europeană a adoptat în 21 decembrie 2017 o propunere de nouă directivă referitoare la condiții de muncă mai transparente și mai previzibile la nivelul întregii UE

Propunerea Comisiei de directivă privind condiții de muncă transparente și previzibile actualizează și înlocuiește Directiva din 1991 privind declarația scrisă (91/533/CEE), care dă lucrătorilor încadrați la un nou loc de muncă dreptul de a fi notificați în scris în legătură cu aspectele esențiale ale raportului lor de muncă.

După peste 25 de ani, această directivă nu mai reflectă realitățile în schimbare ale pieței muncii, în special noile forme de muncă ce au apărut în ultimii ani. Flexibilitatea crescândă a pieței muncii și o diversitate din ce în ce mai mare a formelor de muncă au dus la crearea de noi locuri de muncă și au permis intrarea pe piața muncii a unui număr mai mare de oameni. Însă ele au relevat și existența unor lacune în ceea ce privește protecția lucrătorilor și, în unele cazuri care implică lucrători vulnerabili, au contribuit la noi forme de precaritate.

Propunerea Comisiei completează și modernizează obligațiile existente de informare a fiecărui lucrător cu privire la condițiile sale de muncă. În plus, propunerea creează noi standarde minime pentru a asigura faptul că toți lucrătorii, inclusiv cei cu contracte de muncă atipice, beneficiază de o previzibilitate și de o claritate mai mare în ceea ce privește condițiile lor de muncă.

Mai concret, Comisia vizează reducerea riscului de protecție insuficientă a lucrătorilor prin următoarele măsuri:

  • Alinierea noțiunii de lucrător la jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene. În temeiul normelor actuale, definițiile pot varia și anumite categorii de lucrători ajung să fie excluse.
  • Aducerea în cadrul domeniului de aplicare al directivei a unor forme de muncă ce sunt în prezent adesea excluse: lucrătorii casnici, lucrătorii angajați marginal cu fracțiune de normă sau lucrătorii cu contracte de foarte scurtă durată. Domeniul de aplicare va fi de asemenea extins la noi forme de muncă, precum lucrătorii la cerere, lucrătorii pe bază de tichete și lucrătorii prin platforme online.
  • Asigurarea faptului că lucrătorilor li se pune la dispoziție un pachet de informații actualizate și extinse încă din prima zi a încadrării în muncă, în loc de la două luni de la data de începere a încadrării în muncă, cum este cazul în prezent.
  • Crearea unor noi drepturi minime, precum dreptul la o mai mare previzibilitate a muncii pentru cei care lucrează în cea mai mare parte cu un program variabil, posibilitatea de a cere trecerea la o formă de muncă mai stabilă și de a primi un răspuns scris sau dreptul la formare obligatorie fără deducere din salariu.
  • Consolidarea mijloacelor de asigurare a respectării legislației și a căilor de atac ca soluție de ultimă instanță pentru rezolvarea eventualelor dezacorduri, în cazul în care dialogul nu este suficient.

Directiva propusă ar trebui să fie adoptată de Parlamentul European și de Consiliul Uniunii Europene și să fie pusă în aplicare de statele membre, fie prin acte legislative, fie prin contracte colective de muncă încheiate de partenerii sociali. Recunoscând pe deplin importanța dialogului social, partenerii sociali ar putea modifica drepturile minime propuse de directivă, atât timp cât nivelul general de protecție conferit de aceasta este respectat.

Prezenta inițiativă este una dintre măsurile luate de Comisie în vederea implementării Pilonului european al drepturilor sociale, care a fost proclamat în cadrul Summitului social pentru creștere și locuri de muncă echitabile de la Göteborg din 17 noiembrie 2017. Mai precis, directiva contribuie la implementarea principiului 5 privind „locuri de muncă sigure și adaptabile” și a principiului 7 privind „informații despre condițiile de angajare și protecția în caz de concediere”.

Comisia estimează că directiva propusă va viza și va proteja între 2 și 3 milioane de lucrători suplimentari cu contracte de muncă atipice, spre deosebire de legislația existentă. Existența unor condiții de muncă mai transparente și mai previzibile este de asemenea importantă pentru a avea o forță de muncă mai motivată și mai productivă. De asemenea, noile norme vor crea condiții de concurență echitabile pentru întreprinderi, astfel încât angajatorii vor beneficia de o concurență mai corectă pe piața internă, cu mai puține lacune.

Pentru informații suplimentare accesaţi: 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=ro&catId=89&newsId=9028&furtherNews=yes

 

Sursa: Comisia Europeană

Pin It on Pinterest

Share This