În 25 aprilie 2018, Comisia Europeană a propus noi norme privind dreptul societăților comerciale, astfel încât societățile să poată fuziona și să se poată diviza sau deplasa în cadrul pieței unice. Noile norme vor asigura, de asemenea, o bună protecție a drepturilor angajaților și vor preveni abuzurile fiscale. Aceste norme vor stimula potențialul de creștere al societăților europene prin digitalizarea procesului de deschidere și gestionare a unei afaceri. 

 

Norme armonizate privind deplasarea, fuzionarea și divizarea societăților comerciale

Societățile își vor putea muta sediul dintr-un stat membru în altul ca urmare a introducerii unei proceduri simplificate. Noile norme privind transformările și divizările transfrontaliere vor include, de asemenea, măsuri specifice care vor ajuta autoritățile naționale să combată abuzurile. Astfel de transferuri vor include garanții eficace împotriva mecanismelor abuzive de eludare a normelor fiscale, de subminare a drepturilor lucrătorilor sau de periclitare a intereselor creditorilor sau ale acționarilor minoritari. În astfel de situații, operațiunea va fi blocată de către statul membru de plecare chiar înainte ca aceasta să poată avea loc.

În prezent, normele naționale diferă foarte mult de la un stat membru la altul sau impun obstacole administrative excesive. Acest lucru descurajează societățile să profite de noi oportunități de teamă că acest demers va presupune prea multă birocrație. De asemenea, aceasta înseamnă că, atunci când societățile se deplasează, interesele angajaților, ale creditorilor și ale acționarilor minoritari nu sunt protejate în mod corespunzător.

În același timp, datorită noilor norme, societățile vor putea să se deplaseze sau să se reorganizeze, fără complicații juridice inutile și cu costuri mai mici, oriunde pe piața unică. Comisia estimează că, pentru fiecare operațiune, societățile vor înregistra economii în materie de costuri de 12,000 EUR – 19,000 EUR și un total de 176 – 280 de milioane EUR pe o perioadă de 5 ani.

 

Crearea societăților online

În prezent, numai 17 state membre prevăd o procedură de înregistrare a societăților care se poate desfășura integral online. Conform noilor norme, în toate statele membre, societățile vor putea să se înregistreze, să înființeze noi filiale sau să depună documente la Registrul Comerțului online. Digitalizarea contribuie la îmbunătățirea eficacității și a eficienței procesului de înființare a întreprinderilor. Înregistrarea online durează, în medie, jumătate din timpul necesar înregistrării tradiționale pe baza unor documente pe suport de hârtie și poate fi de până la 3 ori mai ieftină. Potrivit estimărilor, economiile realizate, pe baza noilor norme, datorită posibilității de înregistrare și depunere a actelor online vor fi cuprinse între 42 și 84 de milioane EUR pe an pentru societățile din UE.

În plus, datorită principiului „doar o singură dată”, inclus în propunerea de astăzi, nu va mai fi nevoie ca acelea și informații să fie transmise de mai multe ori unor autorități diferite pe parcursul ciclului de viață al unei societăți.

De asemenea, mai multe informații privind societățile comerciale vor fi puse la dispoziția tuturor părților interesate, cu titlu gratuit, în registrele comerțului. Pentru a preveni fraudele și abuzurile, autoritățile naționale se vor putea baza pe informațiile oferite de autoritățile din alte state membre cu privire la administratorii care și-au pierdut dreptul de a exercita o funcție de conducere. În cazul în care suspectează existența unei fraude, autoritățile pot solicita prezența fizică a proprietarilor de societăți și pot apela la alte organisme care să participe la acest proces (cum ar fi notarii).

Informații suplimentare în ceea ce privește utilizarea instrumentelor și a proceselor digitale în domeniul dreptului societăților comerciale şi în ceea ce privește transformările, fuziunile și divizările transfrontaliere sunt disponibile la adresa:

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/doing-business-eu/company-law-and-corporate-governance_en

Pin It on Pinterest

Share This