Se estimează că evaziunea fiscală în rândul întreprinderilor privează bugetele publice ale statelor membre ale UE de miliarde de euro în fiecare an. De asemenea, ea subminează repartizarea echitabilă a sarcinii între contribuabili și concurența loială între întreprinderi. Întreprinderile profită de complexitatea normelor fiscale și de lipsa de cooperare între statele membre pentru a-și transfera profiturile și a-și reduce impozitele. De aceea, Comisia Europeană a prezentat miercuri, 18 martie a.c., un pachet de măsuri privind transparența fiscală, ca parte a programului său ambițios de combatere a evaziunii fiscale în rândul întreprinderilor și a concurenței fiscale dăunătoare în UE.

Rolul acestor măsuri este de a garanta faptul că statele membre dețin informațiile de care au nevoie pentru a-și proteja bazele de impozitare și pentru a lupta în mod eficace împotriva întreprinderilor care încearcă să evite să-și plătească partea lor de impozit. Ca atare, consolidarea transparenței și a cooperării este esențială pentru a combate planificarea fiscală agresivă și practicile fiscale abuzive.

Referitor la acest subiect, comisarul european pentru afaceri economice și financiare, impozitare și vamă, Pierre Moscovici, a declarat: „Nu mai putem tolera întreprinderile care evită să-și plătească impozitele și regimurile care le permit acest lucru. Trebuie să restabilim legătura dintre locul în care întreprinderile își obțin profiturile și locul în care sunt impozitate. Pentru a realiza acest lucru, statele membre trebuie să dea dovadă de deschidere și să colaboreze. Acesta este obiectivul pachetului privind transparența fiscală propus astăzi.”

 

Transparența privind deciziile fiscale

Un element-cheie al acestui pachet privind transparența fiscală este propunerea de a introduce un schimb automat de informații între statele membre cu privire la deciziile fiscale. În prezent, statele membre schimbă foarte puține informații cu privire la deciziile fiscale. Este la latitudinea fiecărui stat membru să decidă dacă o decizie fiscală ar putea fi relevantă pentru un alt stat din UE. Prin urmare, statele membre nu cunosc întotdeauna deciziile fiscale transfrontaliere emise în alte state ale UE care ar putea avea un impact asupra propriilor lor baze de impozitare. Unele întreprinderi profită de lipsa de transparență în ceea ce privește deciziile fiscale pentru a-și reduce în mod artificial contribuția fiscală.

Evaziunea în rândul întreprinderilor va fi mai dificilă, în România și celelalte state membre, grație acestui pachet legislativ. Pachetul garantează că toate statele membre dețin informațiile de care au nevoie pentru a-și proteja bazele de impozitare și pentru a lupta în mod eficient împotriva întreprinderilor care evită să-și plătească impozitele. Comisia propune stabilirea unui calendar strict: la fiecare trei luni, autoritățile fiscale naționale vor trimite un scurt raport tuturor celorlalte state membre cu privire la toate deciziile fiscale transfrontaliere emise. Ulterior raportului, statele membre vor putea solicita mai multe detalii cu privire la una sau alta dintre aceste decizii.

Schimbul automat de informații privind deciziile fiscale va permite statelor membre să detecteze anumite practici fiscale abuzive ale întreprinderilor și să ia măsurile care se impun. În plus, inițiativa ar trebui, de asemenea, să încurajeze o concurență fiscală mai echitabilă, dat fiind că există mai puține șanse ca autoritățile fiscale să ofere un tratament fiscal selectiv întreprinderilor dacă practicile lor vor putea fi examinate de către celelalte state membre.

 

Alte inițiative în materie de transparență fiscală

Pachetul de măsuri cuprinde, de asemenea, o comunicare care prezintă o serie de alte inițiative menite să ducă la progrese în ceea ce privește agenda privind transparența fiscală în UE. Acestea sunt:

• evaluarea impactului introducerii de noi cerințe privind transparența pentru companiile multinaționale – Comisia va examina fezabilitatea introducerii de noi cerințe, cum ar fi publicarea anumitor informații fiscale de către acestea.
• revizuirea codului de conduită în domeniul impozitării întreprinderilor – Comisia, în colaborare cu statele membre, va revizui atât codul, cât și mandatul grupului de lucru pe această temă, astfel încât acestea să devină mai eficiente și să garanteze o concurență fiscală echitabilă și transparentă în UE.
• cuantificarea amplorii fraudei și evaziunii fiscale – Comisia, împreună cu Eurostat, va colabora cu statele membre pentru a stabili cum poate fi obținută o estimare realistă a nivelului fraudei și evaziunii fiscale.
• abrogarea directivei privind impozitarea veniturilor din economii – Comisia propune abrogarea directivei privind impozitarea veniturilor din economii. Directiva este depășită de noile norme din domeniu, mai ambițioase.

 

Următorii pași

Acest pachet legislativ va fi transmis Parlamentului European și Consiliului pentru adoptare. Statele membre ar trebui să se pună de acord asupra propunerii privind deciziile fiscale până la sfârșitul anului 2015, astfel încât aceasta să poată intra în vigoare la 1 ianuarie 2016.

Următoarea etapă va fi un plan de acțiune privind impozitarea întreprinderilor care va fi prezentat înainte de începutul verii. Acest al doilea plan de acțiune se va concentra asupra măsurilor necesare pentru ca impozitarea întreprinderilor să devină mai eficientă și mai echitabilă în cadrul pieței unice. Măsurile includ relansarea bazei fiscale consolidate comune a societăților (CCCTB) și idei pentru integrarea noilor acțiuni OCDE/G20 de combatere a erodării bazei de impozitare și a transferului profiturilor la nivelul UE.

Mai multe informații referitoare la pachetul de măsuri privind transparența fiscală se găsesc accesând linkul: http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/company_tax/transparency/com_2015_136_en.pdf

 

Sursa: Reprezența Comisiei Europene în România

Pin It on Pinterest

Share This