Orașele se confruntă cu dificultăți specifice în ceea ce privește accesul la finanțare. Este posibil ca proiectele municipale individuale, de exemplu cele din domenii precum incluziunea socială, regenerarea urbană sau eficiența energetică, să fie prea mici sau prea riscante pentru piață. În același timp, finanțarea programelor urbane integrate poate fi și ea dificil de accesat, deoarece acestea grupează mai multe proiecte de mică anvergură provenind din sectoare diferite.

URBIS intenționează să ajute orașele să abordeze aceste probleme specifice. URBIS („Urban Investment Support”) va ajuta orașele să-și planifice investițiile astfel încât acestea să-și poată sprijini strategiile de dezvoltare urbană și să obțină un acces mai ușor la finanțare.

 

Cum pot solicita sprijin orașele?

De sprijinul URBIS pot beneficia orașe de toate dimensiunile din toate statele membre, prin intermediul unei pagini web găzduite de Platforma europeană de consiliere în materie de investiții. Detalii despre accesarea serviciilor de consultanță URBIS sunt disponibile la adresa: http://eiah.eib.org/about/initiative-urbis.htm

Orașele pot complete cererea de spijin disponibilă la adresa: http://eiah.eib.org/find-support/urbis-request-form.htm

 

Ce servicii oferă URBIS?

Noul serviciu de consultanță le va ajuta în conceperea, planificarea și implementarea strategiilor și a proiectelor lor de investiții, oferindu-le consultanță financiară și tehnică personalizată, inclusiv referitor la opțiunile de finanțare inovatoare. Obiectivul este de a promova demararea pe termen scurt și mediu a unor proiecte solide, de exemplu în domeniul acțiunilor climatice urbane.

URBIS va oferi sprijin pentru:

  • îmbunătățirea strategiei de investiții a unui oraș prin acordarea de consultanță în domeniul planificării strategice, al prioritizării și al optimizării programelor și proiectelor de investiții;
  • aducerea proiectelor și a programelor de investiții într-un stadiu de rentabilitate, de exemplu prin furnizarea de analize la cerere sau de sprijin în structurarea financiară și prin revizuirea proiectelor de cereri de grant;
  • explorarea oportunităților de finanțare prin Fondul european pentru investiții strategice (FEIS), prin fondurile politicii de coeziune — în cadrul căreia se investesc peste 100 de miliarde EUR în zonele urbane în perioada 2014-2020 — sau prin ambele posibilități combinate;
  • oferirea de sprijin în cadrul lucrărilor pregătitoare pentru platformele de investiții și mecanismele care combină fondurile, asigurarea legăturii cu intermediarii financiari și crearea de modalități de implementare a acestor mecanisme;
  • dezvoltarea unor modalități de finanțare care să vizeze reducerea sarcinii asupra datoriei publice locale și facilitarea accesului la finanțare al întreprinderilor municipale și al furnizorilor de servicii urbani privați.

 

 Cine sunt experții URBIS?

URBIS va fi format din experți ai Băncii Europene de Investiții (BEI) provenind de la diferitele servicii consultative și de proiect ale instituției, inclusiv din personal BEI aflat în statele membre și din experți ai JASPERS, echipa independentă specializată în elaborarea proiectelor de calitate finanțate de UE.

Atunci când va fi necesar, URBIS va apela la experți în măsură să explice cum se pot combina fondurile UE cu finanțarea din partea băncilor de promovare naționale și locale și cu oportunitățile de finanțare alternative. Printre aceste oportunități se numără, de exemplu, investițiile de impact, adică investițiile efectuate în companii sau în fonduri, cu scopul de a declanșa un impact social și de mediu, pe lângă realizarea unui profit financiar.

 

 Etape următoare

URBIS va începe prin utilizarea actualelor servicii de consultanță și de proiect ale Băncii Europene de Investiții. Această activitate inițială, precum și cererile de sprijin URBIS primite din partea orașelor vor fi evaluate de BEI și de Comisie în a doua jumătate a anului 2018.

Dacă URBIS se dovedește a fi un succes, ar putea fi avute în vedere resurse suplimentare pentru continuarea, îmbunătățirea și lărgirea inițiativei.

 

Pentru informații suplimentare:

Ghișeu unic pentru orașe pe site-ul Comisiei Europenehttps://ec.europa.eu/info/eu-regional-and-urban-development/topics/cities_en

Sprijinul acordat de BEI pentru Agenda urbanăhttp://www.eib.org/projects/sectors/urban-development/index.htm

Pin It on Pinterest

Share This