Ca o consecință a crizei economice și financiare, nivelul investițiilor din UE a scăzut cu aproximativ 15 % față de perioada sa de vârf din 2007. Există lichiditate financiară. Cu toate acestea, nivelul de incertitudine în ceea ce privește perspectivele economice și nivelul ridicat al datoriei publice și private în unele părți ale UE frânează investițiile. Din acest motiv, Planul de investiții pentru Europa poate să contribuie la remedierea situației, prin corelarea proiectelor cu lichiditățile existente și prin direcționarea fondurilor acolo unde este necesar.
 
Planul de investiţii pentru Europa, anunţat de Comisia Europeană în data de 26 noiembrie 2014, are rolul de a relansa creșterea economică în Europa și de a readuce mai mulți oameni în câmpul muncii. Potrivit estimărilor, măsurile propuse ar putea adăuga 330-410 miliarde EUR la PIB-ul Uniunii Europene în cursul următorilor trei ani și ar putea crea până la 1,3 milioane de noi locuri de muncă.
 
La 50 de zile după anunţarea “Planului de investiţii pentru Europa”, Comisia Europeană a adoptat propunerea legislativă privind Fondul european pentru investiții strategice, care va fi instituit în parteneriat strâns cu Banca Europeană de Investiții (BEI). Fondul va susține în special investițiile strategice, cum ar fi cele în banda largă și în rețelele de energie, precum și întreprinderile de dimensiuni mai mici, cu mai puțin de 3 000 de angajați. Propunerea instituie, de asemenea, o “Platformă europeană de consiliere în materie de investiții”, care este menită să contribuie la identificarea, elaborarea și dezvoltarea proiectelor în întreaga Uniune. În fine, un portofoliu de proiecte europene de investiții va îmbunătăți informațiile aflate la dispoziția investitorilor cu privire la proiectele existente și cele viitoare.
 
Președintele Comisiei Europene, domnul Jean-Claude Juncker, a declarat: „Actuala Comisie este hotărâtă să obțină rezultate. Prin prezentarea propunerii de astăzi privind Fondul european pentru investiții strategice, ne îndeplinim, împreună cu partenerul nostru, BEI, angajamentul asumat în luna noiembrie în plenul Parlamentului European. Facem un pas important către reîncadrarea în muncă a europenilor și revitalizarea economiei Uniunii. Contez acum pe asumarea conducerii politice de către colegiuitori, Parlamentul European și Consiliu, pentru adoptarea rapidă a propunerii, astfel încât fondul să fie operațional până în luna iunie și să înceapă generarea de noi fluxuri de investiții. Cetățenii Europei așteaptă obținerea acestor rezultate și nu avem timp de pierdut.”
 
Vicepreședintele responsabil pentru locuri de muncă, creștere economică, investiții și competitivitate, domnul Jyrki Katainen, a declarat: „Astăzi instituim elementul central al Planului de investiții pentru Europa: Fondul european pentru investiții strategice va sprijini proiectele cu un profil de risc mai ridicat, astfel încât investițiile să înceapă să înregistreze progrese în țările și în sectoarele în care crearea de locuri de muncă și creșterea economică sunt cele mai necesare. În etapa următoare va trebui să multiplicăm impactul Planului de investiții pentru Europa și să creăm un cerc virtuos: mai multe investiții care să conducă la creșterea numărului și a calității locurilor de muncă, precum și la o creștere stabilă. În prezent fac un turneu în întreaga Uniune Europeană pentru a realiza acest lucru și sunt încurajat de reacțiile pozitive pe care le-am primit până acum.”
 
Propunerea Comisiei conține mai multe elemente: Fondul european pentru investiții strategice (FEIS), Platforma europeană de consiliere în materie de investiții, Un portofoliu transparent de proiecte europene, Un Fond de garantare al UE și efectele asupra bugetului UE.
 
Fondul european pentru investiții strategice (FEIS) este principalul canal de mobilizare a cel puțin 315 miliarde EUR în investiții suplimentare în economia reală în următorii trei ani. Acesta va finanța proiecte cu un profil de risc mai ridicat, maximizând astfel impactul cheltuielilor publice și deblocând investițiile private. Fondul va fi instituit în cadrul Băncii Europene de Investiții (BEI), cu care Comisia va lucra în calitate de partener strategic.
 
Platforma europeană de consiliere în materie de investiții va fi ghișeul unic la nivelul UE care va contribui la identificarea, elaborarea, dezvoltarea și finanțarea proiectelor. De asemenea, va furniza servicii de consiliere privind modul de utilizare a instrumentelor financiare inovatoare și a parteneriatelor public-privat.
 
Un portofoliu transparent de proiecte europene va informa investitorii cu privire la proiectele existente disponibile și la potențialele proiecte viitoare. În prezent, lipsa de informații reprezintă un obstacol major în calea investițiilor. Portofoliul va fi actualizat periodic, astfel încât investitorii să aibă la dispoziție informații fiabile și actuale pentru a lua decizii privind investițiile. Un grup operativ comun al Comisiei și al BEI a identificat deja aproximativ 2 000 de proiecte potențiale, în valoare de 1,3 mii de miliarde EUR.
 
Propunerea instituie un Fond de garantare al UE care va furniza o rezervă de lichidități pentru bugetul Uniunii în cazul unor eventuale pierderi suportate de FEIS în cadrul activității de acordare de sprijin pentru proiecte. Până în 2020, acest fond va ajunge treptat la 8 miliarde EUR, prin plăți de la bugetul UE. În acest scop, este necesar să se aducă o modificare bugetului UE pentru 2015 pentru a crea noile linii bugetare necesare și a transfera către acestea credite de angajament în valoare de 1,36 miliarde EUR și credite de plată în valoare de 10 milioane EUR. Impactul global asupra bugetului UE pentru 2015 este neutru. Suma de 10 milioane EUR în credite de plată va contribui la acoperirea costurilor administrative ale Platformei europene de consiliere în materie de investiții.
 
 
Următorii paşi
 
Propunerea Comisiei trebuie să fie adoptată în cadrul „procedurii legislative ordinare” (codecizie) de către legiuitorii Uniunii, și anume Parlamentul European și Consiliul. Cu ocazia Consiliului European din decembrie, șefii de stat sau de guvern au îndemnat „legiuitorii Uniunii […] să aprobe [propunerea] până în luna iunie, astfel încât noile investiții să poată fi activate încă de la jumătatea anului 2015.” Ca un element suplimentar al Planului de investiții, Comisia Europeană depune eforturi pentru eliminarea în continuare a obstacolelor în materie de reglementare din calea investițiilor și pentru consolidarea pieței unice. Un prim set de acțiuni este prevăzut în cadrul Programului de lucru al Comisiei pentru 2015.
 
Mai multe informații privind Fondul european pentru investiții strategice se găsesc la pagina de internet  : http://ec.europa.eu/priorities/jobs-growth-investment/plan/docs/20150113_efsi_qa_en.pdf .

Pin It on Pinterest

Share This