Comisia a propus luna trecută instituirea unui cadru european de relocare, pentru a stabili o politică comună în materie de relocare și pentru a le oferi astfel persoanelor care au nevoie de protecție internațională căi de intrare în Europa care să fie organizate și sigure.

Propunerea face parte din inițiativa Comisiei de reformare a sistemului european comun de azil și din politica sa pe termen lung vizând o mai bună gestionare a migrației, prevăzută de Agenda europeană privind migrația. În același timp, ea va contribui la punerea în aplicare a noului cadru de parteneriat axat pe rezultate pentru cooperarea cu principalele țări terțe de origine și de tranzit, prezentat de Comisie la 7 iunie.

Propunerea va oferi un cadru permanent, cu o procedură unică de relocare pentru tot teritoriul UE. Deși statele membre vor fi în continuare cele care decid câte persoane vor fi relocate în fiecare an, UE, în mod colectiv, va obține un impact mai mare prin coordonarea eforturilor naționale și întreprinderea de acțiuni la unison.

Viitorul cadru privind relocarea va fi implementat prin planuri UE anuale de relocare, adoptate de Consiliu și puse în practică prin mecanisme UE punctuale de relocare adoptate de Comisie. Planurile UE anuale de relocare vor stabili, în linii mari, zonele geografice prioritare din care se va efectua relocarea și numărul total maxim de persoane care urmează să fie relocate în anul următor, calculat în funcție de participarea și contribuțiile statelor membre și ale țărilor Schengen asociate în cadrul planului anual de relocare în cauză.

Cadrul de relocare al UE stabilește criteriile de care trebuie să se țină seama atunci când se determină regiunile sau țările terțe din care se va efectua relocarea. Este vorba, de exemplu, despre numărul de persoane care au nevoie de protecție internațională găzduite de țările terțe, despre relația dintre UE și țările terțe și despre eficiența cooperării între părți în materie de azil și migrație, inclusiv în ceea ce privește dezvoltarea sistemului lor de azil și cooperarea în materie de migrație neregulamentară, readmisie și returnare.

Noul cadru de relocare al UE va stabili un set de proceduri standard comune pentru selectarea și tratarea candidaților la relocare. Acesta precizează, de asemenea, criteriile comune de stabilire a eligibilității pentru relocarea în UE în baza unor mecanisme UE punctuale de relocare, prezintă motivele comune de excludere a candidaților și descrie procedura de relocare (normală sau accelerată) care ar putea fi utilizată.

Pentru a sprijini statele membre în eforturile lor de relocare în cadrul mecanismelor UE specifice, Comisia le va oferi, pentru fiecare persoană relocată, câte 10 000 € din bugetul UE. Sumele vor fi alocate din Fondul UE pentru azil, migrație și integrare (FAMI). Relocările efectuate în afara cadrului de relocare al Uniunii nu vor fi susținute financiar din bugetul Uniunii.

Regatul Unit și Irlanda pot lua parte la punerea în aplicare a regulamentului, dacă doresc acest lucru, în conformitate cu protocoalele relevante anexate la tratate. Danemarca nu participă la adoptarea prezentului regulament, nu are obligații în temeiul acestuia și nu face obiectul aplicării sale.

Context
La 13 mai 2015, Comisia Europeană a propus, prin Agenda europeană privind migrația, o strategie amplă care pune bazele eforturilor sale susținute de a face față provocărilor actuale și pe termen lung legate de gestionarea eficientă și globală a fluxurilor de migrație și care stabilește nevoia unei abordări comune privind acordarea de protecție prin relocare pentru persoanele strămutate.

La 8 iunie 2015, Comisia a emis o recomandare privind un mecanism european de relocare, care a fost urmată, la 20 iulie 2015, de concluziile reprezentanților guvernelor statelor membre, reuniți în cadrul Consiliului, privind relocarea, prin mecanisme multilaterale și naționale, a 22.504 de persoane care au în mod clar nevoie de protecție internațională.

La 15 decembrie 2015, Comisia a publicat o recomandare privind un sistem de admisie umanitară pe bază de voluntariat gestionat împreună cu Turcia. Potrivit Declarației UE-Turcia din 18 martie 2016, sistemul de admisie umanitară pe bază de voluntariat va fi activat după ce traversările neregulamentare din Turcia către UE sunt stopate sau cel puțin reduse semnificativ și durabil.

La 6 aprilie 2016, Comisia Europeană a publicat o comunicare prin care a lansat procesul de reformare a sistemului european comun de azil și instituirea unui sistem structurat de relocare. Ea definește cadrul politicii Uniunii în materie de relocare și propune o abordare comună care să creeze căi sigure și legale de intrare în UE a persoanelor care au nevoie de protecție internațională.

Ca urmare a acestei comunicări, Comisia a prezentat un prim pachet de reforme, la 4 mai 2016. Acesta includea propuneri pentru crearea unui sistem Dublin durabil și echitabil, consolidarea sistemului EURODAC și înființarea unei adevărate agenții europene de azil.

Comisia prezintă periodic rapoarte referitoare la relocări. Un prim raport privind transferul și relocarea a fost adoptat la 16 martie. Al doilea, al treilea și al patrulea raport au fost adoptate la 12 aprilie, 18 mai și 15 iunie.

Informații suplimentare
Regulament de instituire a unui cadru al Uniunii în materie de relocare și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 516/2014 al Parlamentului European și al Consiliului poate fi consultat la adresa de internet:
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/proposal-implementation-package/docs/20160713/resettlement_system_en.pdf 

 

Pin It on Pinterest

Share This