În cadrul programului UE Life 2023, se lansează o cerere de propuneri pentru proiecte de conservare a naturii, protecție a mediului și acțiuni climatice. Această cerere vizează depunerea mai multor tipuri de proiecte, inclusiv proiecte de acțiune la guvernanță și informarea în domeniul climei, adaptarea la schimbările climatice și atenuarea schimbărilor climatice, economia circulară, resurse din deșeuri, aer, apă, sol, zgomot, substanțe chimice, Bauhaus, guvernanța naturii și biodiversitatea, precum și guvernanța mediului.

De asemenea, se pot depune proiecte strategice integrate la planuri și strategii de mediu și acțiune în domeniul climei, precum și proiecte de asistență tehnică la natura și biodiversitatea și economia circulară și calitatea vieții.

În plus, se încurajează depunerea de proiecte pentru abordarea priorităților legislative și politice ad-hoc, cum ar fi integrarea vehicul-rețea, proiectarea ecologică și etichetarea energetică, sprijinirea inițiativei Bauhaus, Phoenix și Rețelei de Smarald.

Termenul limită pentru depunerea propunerilor variază în funcție de tipul de proiect, fiind cuprins între 27 iulie și 21 septembrie 2023.

Pot fi depuse mai multe tipuri de proiecte:

Proiecte standard de acțiune la:

Termenul limită: 6 septembrie 2023

Termenul limită: 21 septembrie 2023

— Proiecte strategice integrate la:

  • Planuri și strategii demediu: referitoare la economia circulară, deșeurile, apa și aerul
  • Planuri și strategii de acțiune în domeniul climei: referitor la energie, eficiență energetică, adaptare (inclusiv strategii regionale)planuri de acțiune bazate pe comunități urbane care să devanseze tranziția către o societate cu emisii scăzute de dioxid de carbon și/sau rezilientă la schimbările climatice și industria

Termenul limită: 5 septembrie 2023, ora 17.00 (ora Bruxelles-ului)

— Proiecte de asistență tehnică laNatura și biodiversitatea și economia circulară și calitatea vieții

Termenul limită: 27 iulie 2023, ora 17.00 (ora Bruxelles-ului)

— Proiecte pentru abordarea priorităților legislative și politice ad-hoc privind:

Pin It on Pinterest

Share This